2016. 07. 28.

“A világnézetileg semleges oktatás megbukott…” – Böjte Csaba Facebook-bejegyzése

A két napja történt franciaországi vérengzéssel kapcsolatban egyre több információ kerül nyilvánosságra, ezúttal az elkövetőről ír a hirado.hu. Böjte Csaba testvér ehhez kapcsolódóan írt egy rövid Facebook-bejegyzést, melyet alább olvashattok.

“Végtelenül szomorú!! Franciaországban született, apja egyetemi tanár?! ….. Mennyi pénzt költött rá a családja, és az állam és ő a maga 19 évével ezt teszi??

A világnézetileg semleges oktatás megbukott…. Nincsenek légüres terek, lám ahol nincs igaz hit, ott pillanatok alatt megjelenik egy olyan eszmerendszer, mely fegyvert ad az ember kezébe!! Én az érték orientált oktatásban hiszek!! Érdemes elolvasni Márton Áronnak 1933-ban megjelent irását.” Csaba t.

hirdetés

“A liberalizmus a nyárspolgár világnézete. A francia forradalomból megszületett polgáré, aki nagyképű, fitogtatott tudálékossággal ránevelődött arra, hogy az élet legnagyobb és mindig égető kérdéseit is közömbösen kezelje. Nem tagadja feltétlenül a túlvilágot, de nem is törődik vele. Lehet, hogy van Isten, de a vallás szerinte magánügy, s az életet az állam is és az egyes ember is minden valláserkölcsi kötöttségtől függetlenül rendezheti be.
Legnagyobb érték szemében a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság, az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza és nem isteni normák. Eredmény: polgári házasságával törvényhozás útján kikezdte, kettős normájával, nyers erotikába fulladt irodalmával, művészetével pedig teljesen szétdúlta a társadalom alapegységét, a családot; gazdasági téren hirdetett és alkalmazott szabad versenyével meghizlalta az élelmesek kis csoportját; és a technikai fejlődés szédítő fokán megszégyenítő nyomorba döntötte a túlnyomó többséget; jogi elméletével a társadalmak élére állított egy hazug, bőbeszédű, s rendesen az érdekszövetkezetek és nem a nép akaratából összeálló, tehetetlen parlamentet. Azaz megteremtette, világra hozta a bőrünk egész felületén és lelkünk legbenső mélyén is égető fájdalommal szenvedett átkos, kilátástalan mai életet.”

(Világnézet és nevelés. Erdélyi Iskola, 1933-34. I. évf., 5-6. szám, részlet)

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás