2016. 07. 24.

Imádkozni tanított minket

A mai evangéliumban meghallgathattuk, ahogy Jézus imádkozni tanítja a tanítványokat. De miért? Mert megkérték rá! Fontos volt nekik is az ima, de azt tapasztalták, hogy itt még van mit fejlődni. Ma a Városmajori Jézus Szíve templomban elhangzott reggeli prédikációt tolmácsoljuk nektek, amely három aspektusból vizsgálja meg az imádság kérdést: Mit és hogyan imádkozzunk, mennyit imádkozzunk, és milyen “eredményre” számíthatunk?

1. Mit és hogyan imádkozzunk?

Jézus idejében főleg a közösségi ima volt elterjedt. Felolvasás, együtt értelmezés, és kevésbé az egyéni, csendes ima. A tanítványoknak viszont feltűnt, hogy Jézus egész éjszaka imádkozott. Elvonult. Magában volt, elmélyedt. Mivel ez nekik új volt, megkérték Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni.

hirdetés

És Jézus válaszából kiderül, hogy az ima egy személyes beszélgetés a Mennyei Atyával.

Dicsőítéssel kezdődik, Isten nevének felmagasztalásával. Isten országáért imádkozunk, az Ő akaratának beteljesedéséért, hogy szeretete kiáradjon az egész világon.
De kérünk testi javakat is: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És nem hiányzik a bocsánat kérés, aminek alapja a megbocsátás a saját részünkről.
Jézus ezt szabad imaként mondta el, nálunk kötött imává vált. Nagyon kell vigyázni, hogy soha ne rutinszerűen imádkozzunk a Miatyánkot. Legyen minden alkalommal egy személyes beszélgetés, hiszen Istennel mindenről beszélgethetünk!

2. Mennyit imádkozzunk?

Sokat vagy keveset? Mi számít soknak, és mi számít kevésnek? Szent Pál azt mondta: szüntelenül imádkozzatok! De ez nem azt jelenti, hogy egész nap a templomban kell ülnünk, és imádkozni. Hanem azt, hogy Istent bárhol, bármikor megszólíthatjuk.

Állhatatosan és kitartóan kell imádkozi, de nem úgy, hogy a végtelenségig zaklatjuk az Istent, hogy adja már meg, amit kérünk. Az állhatatosság a bizalom jele. Ki kell tartani a kérésekben, de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem egy pincér-vendég kapcsolat. Isten nem köteles azt kihozni, amit megrendelek. Inkább atya-gyermek kapcsolathoz kell hasonlítani viszonyunkat: a gyermek bizalommal kér, de elfogadja, ha az atya máshogy, bölcsebben dönt.

3. Milyen eredményre számíthatunk?

A dicsőítő ima eredménye első sorban az, hogy eltölt a boldogság és az öröm. Hálát adunk Istennek egyszerűen azért, mert van, mert nagy, mert jó, mert csodálatosak a tervei, mert örökké szeret, mert hatalmas. Eltölt az önzetlenség öröme, kivirágzik hitünk a dicsőítéstől. Magasztaljuk őt – nem véletlen, hogy minden vasárnap elénekeljük a “Dicsőség a magasságban Istennek” részt.
A bocsánat kérő ima eredménye is örvendetes: találkozunk az irgalmas Atyával. Isten megbocsát, szeret minket, és megtisztít Jézus vére által.
A kérő imánál meghallgatást várunk. Itt van a legnagyobb kísértés, hogy csalódjak az Istenben: nem teljesítette, amit kértem, így hát nem hiszek benne, nem imádkozom hozzá tovább.

Nagyon fontos, hogy a kérő imában mindig a “legyen meg a te akaratod” legyen az alap lelkület.

Sokszor mondják ezt a hasonlatot, mégis érdemes újra és újra felidézni: Isten nem egy automata, hogy bedobod a 3 Miatyánkot, és kijön, amit szeretél. Bízni kell abban, hogy az fog történni, amit ő jónak lát, akkor, és úgy, ahogy ő jónak látja.

Kép és szöveg: Téglásy Nóra

Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás