2016. 05. 29.

Isten hatalma őriz 2. rész

…A másik dolog, ami ellen védelemre van szükség, a kísértés.

Ha valaki megtapasztalta már Isten megmentő hatalmát, és megszabadult már a bűn hatalma alól, az még nem jelenti, hogy minden szép és jó. Vannak olyan keresztény csoportok, amelyek azt mondják: megtértél, újjászülettél, semmi gondod többé. Ezeknek írja Pál: aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen! A gonosz nem mond le olyan könnyen arról, ami az övé volt. Megpróbálja visszaszerezni, harcol érte. Ennek az eszköze a kísértés.

Sokféle kísértés ér minket. Nem csak a bűnre csábítás, hanem a magabiztosság, az elbátortalanítás, a csüggedés, a félelem is kísértés. Amikor Izrael népe ott állt az ígéret földjének határán, az előre küldött hírszerzők azzal jöttek vissza, hogy  kísértés mindig az, hogy jobban hiszünk a kísértőnek, mint az Úrnak. Ha valami konkrét bűnre csábít a kísértő, akkor is azt mondja: jobb lesz, boldogabb leszel, többet ad neked az a bűn, mint Isten. Jobb lesz ha több pénzed lesz, mint ha abban bízol, hogy az Úr megadja a mindennapi kenyeredet. Boldogabb leszel, ha megvalósítod önmagadat, mint ha azt valósítod meg, amit az Úr akar veled. Jobb lesz, ha megcsalod a házastársadat, mint ha egy egész életre csak azzal éred be, akit Isten neked társul adott. Mindenkinek vannak kísértései, és mindenki maga tudja, mivel csábítja, vagy bátortalanítja őt a kísértő.

hirdetés

Jézust magát is érték kísértések, nem is egyszer, és nem is háromszor.

Amit most mondok, lehet, hogy néhányan elutasítják, de nekem az egyik legnagyobb filmélményem Scorseese filmje volt, a Jézus utolsó megkísértése. Az utolsó kísértés, ami ott a kereszten támadott Jézusra. Aki ismeri a filmet, emlékszik, hogy Jézus haldoklik, és delirál a kereszten. Látomásként jön elé, hogy csak le kellene szállnia, megtehetné, hiszen Isten Fia, és itthagyhatná ezt az egész csőcseléket, elmehetne Egyiptomba, feleségül venné Mária Magdolnát, boldogan élnének. A film valóságszerűen mutatja be, már-már elhisszük, hogy így volt, amikor Jézus felemeli a fejét, és elhangzik: Elvégeztetett. Jézus legyőzte a kísértőt, és elvégezte Atyja akaratát. Mondom, tudom, hogy a film azért problémás, de ezért a jelenetért volt nagy élmény nekem. Jézus legyőzte a kísértőt. És ezért az ő hatalma megőriz engem, minket is a kísértővel szemben.

A kérdés csak az, hogy magadban bízol-e, vagy az Úrban? Nem nekünk kell megbirkózni és harcolni a kísértésekkel, nem nekünk kell küzdeni, hogy legyőzzük azokat, Isten megtartó hatalma őriz, hogy utat nyissunk a bűnnek, ő ment ki bennünket, csak benne bízzunk!

A harmadik, ahol Isten hatalma őriz minket a külső nehézségek. Isten a hívő embereket nem őrzi meg nehézségektől, kudarcoktól, szenvedéstől, betegségtől, haláltól, de megőrzi őket ezekben úgy, hogy nem árthatnak nekik. Pál apostol azt írja, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Józsefet sok nyomorúság érte, mégis azt mondja testvéreinek, akik őt kútba dobták, aztán eladták rabszolgának, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ezékiás király, aki halálosan megbetegedett, gyógyulása után azt mondja: Íme, javamra volt a nagy keserűség. Jézus apostolait, Pétert és Jánost, és Pált is börtönbe vetették, megverték, nem őrizte meg őket ezektől az Úr. Mint ahogyan a keresztény mártírokat sem őrizte meg a haláltól. Pálnak el kellett fogadnia a betegségét is, pedig gyötörte és akadályozta őt az evangélium hirdetésében. De mindannyian megtapasztalták, hogy az Úr megadta nekik az erőt, hogy megálljanak és győzzenek a nehézségekben, és az Úr ezzel dicsőítette meg magát bennük. Nekünk is hinnünk kell, hogy Isten hatalmasabb, és amit megenged életünkben, azt ő kezében is tartja. A nehézségek nem szakíthatnak el minket Istentől, azok is az ő munkáját viszik előre.

Van egy közmondás, hogy teher alatt nő a pálma. Ez egy régi szaharai történet, arról szól, hogy egy gonosz szándékú ember egyszer meglátott egy oázisban egy szép fiatal pálmát. Hogy ne nőjön tovább, gonoszságból egy nagy követ tett a kis pálma koronájára. A pálma ez alatt a teher alatt nőtt. Mélyebbre eresztette a gyökereit, megvastagodott a törzse, megerősödtek az ágai. Amikor évek múlva az az ember ismét arra járt, meglátta az oázis legnagyobb, legerősebb pálmáját. A magasban a koronájában még mindig ott volt a nagy kő. A pálma meglátta az embert, és megszólalt: Köszönetet kell mondanom neked, mert a kő, amit rám tettél, az tett ilyen erőssé.

Isten hatalma nem őriz meg a bajoktól és a nehézségektől, de megőriz a bajokban és a nehézségekben és azokat is a javunkra fordítja, mert erőssé teszi a hitünket. Ha ezt hisszük, akkor nem rémülünk meg a próbáktól. Jézus úgy imádkozott tanítványaiért: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Ez a megőrzés azonban nem automatikusan történik, hanem figyeljünk fel arra, hogy Péter apostol azt mondja: hit által. Minden a hitünkön múlik. Azon, hogy mit tartunk valóságnak: azt, amit látunk, a bűneinket, a kísértéseinket, a nehézségeket, vagy pedig Isten hatalmát? Mi olyan könnyen kimondjuk azt a szót, hogy lehetetlen. De azt olvastam egyszer, hogy Isten szótárából hiányzik az a szó, hogy lehetetlen. Azt mondja Isten: ne mondd azt, hogy lehetetlen, mert van-e valami, ami lehetetlen az Úrnak? Ez a hit: amikor azt mondom: Isten a legnagyobb, ő a mindenható, ő teremtett mindent, ezért nincs semmi, ami neki lehetetlen. A mindenható Isten hatalma pedig annál van, aki úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk. Jézus ezt mondja: nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Jézusé minden hatalom! És ő szeret minket. Akkor miért kellene kétségbe esnünk és hitetlenkednünk?

Jézus mondott egyszer egy hasonlatot: Ahogyan a kotlós összegyűjti a csibéit, úgy akartalak én is összegyűjteni titeket, de ti nem akartátok. Én gyerekkoromban sokat nyaraltam falun, és ott láttam ezt. A kis sárga csibék szanaszét szaladgáltak, egyszer csak fent megjelent egy héja, a kotlós elkezdett izgatottan kárálni, és a kiscsibék tíz másodperc alatt a szárnya alatt voltak. Amelyik nem hallotta, vagy túl messze volt és már nem tudott a kotlós védelmébe rejtőzni, az a héja zsákmánya lett. Azt jelenti ez, hogy nekünk is így kell a hitünkkel Jézus védő, óvó hatalma alatt elrejtőznünk a veszedelem idején. Lehet ez az elrejtőzés egy imádság, hogy Uram, ments meg engem, lehet egy ige, amelyre rábízom magam, például amit már idéztem, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, vagy, hogy semmi sem szakíthat el az Isten szeretetétől, lehet az úrvacsora, de lehet egy ének, hogy Mit Isten tesz mind jó nekem, vagy amit énekeltünk, hogy Áldó hatalmak oltalmába rejtve.

Azért most kérjük a legfontosabbat, hogy erősítsd Uram az én hitemet! Jézus Krisztusban halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az üdvösséget, és ezt senki és semmi nem veheti el tőlünk. Ezzel a hittel ragaszkodj az Úrhoz, rejtőzz el szárnyai oltalmába bármi is történik veled.

Balicza Iván

Igehirdetés
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás