2024. 04. 03.

“Bízom a Te szeretetteljes tervedben” – 3 imádság párkereső fiataloknak

Talán hosszú ideje foglalkoztat már az a téma, hogy mikor lehetsz végre boldog párkapcsolatban, mikor találod meg azt az embert, akivel örömmel köteleződsz el egy életre, aki mellett kiteljesedhetsz. Fontos, hogy ebbe a kérdéskörbe Istent is bevond, hiszen Neki gondja van rád, így a szerelmi életedre is. Íme három imádság, amely párkeresőként a mindennapi imáid részét is képezheti!

1. Mennyei Atyám! Belátod életemet, mint én a hegycsúcsról a messzi tájakat. Te már tudod, hogy hol lakik az a lány/fiú, akivel majd találkozni fogok, s aki majd értem elhagyja szüleit, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék – s én őhozzá! Adj türelmet és józanságot lelkemnek! Választásomat és mérlegelésemet ne az elvakult szenvedély befolyásolja, hanem a tiszta és önzetlen szeretet döntsön bennem. Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő házastársat, leendő gyermekeimnek édesanyját/édesapját, akit öröktől fogva rendeltél számomra. Ámen.

2. Szerető Atyám! Te tudod, hogy szívem legmélyebb vágya az, hogy találkozzak valakivel, akivel megoszthatom az életem. Bízom a Te szeretetteljes tervedben, és kérem Tőled, hogy hamarosan találkozhassak azzal a személlyel, akit Te készítettél számomra. Szentlelked ereje által nyisd meg szívemet és elmémet, hogy felismerjem lelki társamat! Távolíts el minden akadályt, amely e boldog találkozás útjában állhat, hogy megtaláljam a teljesség, az öröm és a béke új érzését! Add meg nekem azt a kegyelmet is, hogy felismerjem és elfogadjam, ha más terved van az életemmel. Átadom múltamat, jelenemet és jövőmet Fiad, Jézus gyengéd szívének, bízva abban, hogy imám meghallgatásra és válaszra talál. Jézus Szentséges Szíve, minden bizalmamat beléd helyezem! Szent Bálint, imádkozz értem! Ámen.

hirdetés

3. Ó Jézus, legkedvesebb Barátom! Teljes bizalommal megnyitom előtted szívemet. Add meg nekem kegyelmed fényét, hogy bölcsen döntsek azt a személyt illetően, aki majd életem társa lesz. Küldj nekem olyan társat, akit Te isteni bölcsességedben a legalkalmasabbnak ítélsz arra, hogy házasságban egyesüljön velem! Az ő jelleme tükrözze a Te Szentséges Szíved néhány vonását! Legyen egyenes, hűséges, tiszta és őszinte, hogy közös erőfeszítéssel, tiszta és önzetlen szeretettel mindketten arra törekedjünk, hogy tökéletesítsük magunkat, valamint azokat a gyermekeket, akiket majd gondjainkra bízol. Áldd meg együttjárásunk időszakát, hogy a bűnnek ne legyen benne helye! Add, hogy kölcsönös szeretetünk olyan szorosan összekössön bennünket, hogy jövendő otthonunk mindig a Te názáreti otthonodhoz legyen a leginkább hasonló! Ó, Szeplőtelen Mária, a Te különös gondviselésedre bízom a jövendőbeli feleségemet/férjemet illető döntésem. Te vagy az én vezércsillagom! Vezess engem ahhoz a személyhez, akivel a legjobban tudok együttműködni Isten szent akaratának teljesítésében, aki mellett békében, szeretetben és harmóniában élhetek ebben az életben, és akivel együtt az örökkévalóságba juthatok. Ámen.

További cikkünk a témában:

8 lépés, hogy megtaláld a társad

Lelkiség
hirdetés