2024. 01. 24.

4 bibliai vers, amellyel imádságod elején segítségül hívhatod a Szentlelket

Szalézi Szent Ferenc javaslata alapján íme néhány bibliai vers, amelyek megnyitják szívedet, hogy tisztábban halld Isten hangját!

Szalézi Szent Ferenc számára az elmélkedés az imádság egyik legfontosabb módja, amely lehetővé teszi, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A Bevezetés a jámbor életbe című könyvében kifejti, hogy érdemes egy rövid bibliai verset elolvasnunk az elmélkedés előkészítéseként:

“Az invokáció (fohászkodás Istenhez) a következőképpen történik: a lelked, miután felismerte Isten jelenlétét, leborul a legnagyobb tisztelettel, elismerve méltatlanságát, hogy az Ő csodálatos Felsége előtt maradjon; és mégis tudva, hogy Isten az Ő Jóságából azt akarja, hogy Hozzá jöjjetek, kegyelmet kell kérnetek Tőle, hogy szolgáljátok és imádjátok Őt az elmélkedésetekben. Használhatsz olyan rövid és komoly szavakat, mint ahogy Dávid tette.”

1. Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem! (Zsolt 51,13)

2. Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre! (Zsolt 25,4)

3. Adj értelmet, hogy megtartsam törvényedet, s kövessem egész szívemből! (Zsolt 119,34)

4. Szolgád vagyok, oktass engem, hogy megismerjem útjaidat! (Zsolt 119,125)

Természetesen más bibliai verseket is ismételhetsz imádságaid elején, de a fentiek jó kiindulópontot nyújthatnak ahhoz, hogy a Szentlelket segítségül hívd imádságod elején.

Forrás: aleteia.org

Fordította: Fekete Ági

Ima
hirdetés