2023. 04. 14.

Készülj Ferenc pápa látogatására a Jezsuita Kiadóval!

Mit gondol egy jezsuita magazin a jezsuita egyházfőről? S mivel érdemes kezdeni az ismerkedést, ha Ferenc pápa saját gondolatait olvasnád inkább?

Sokan és sokfélét írtak Ferenc pápáról a megválasztása óta eltelt kerek tíz évben. A legjobb elemzéseket – természetesen – jezsuiták jegyzik, hiszen a Szent Ignác-i lelkiséget és missziót első kézből ismerő rendtársai számára a legkönnyebb megemészteni, de legalábbis megérteni, mit és miért csinál Ferenc pápa (másképp, mint elődei). Az egyik első magyar cikkben Forrai Tamás SJ korábbi tartományfőnök közvetlenül Ferenc megválasztása után megfogalmazott várakozásai rögtön rendkívül pontosan jelezték előre pápai szolgálatának főbb vonásait:

„Személyisége alapján arra lehet következtetni, hogy a pápaválasztó bíborosok most egy olyan egyházfőt kívántak a péteri szolgálatra, aki nemcsak egy-egy részterületen számít kimagasló tekintélynek, hanem megbízható tapasztalatokkal rendelkezik egyszerre több területen is az egyház spirituális és kormányzati szolgálatában: a lelkipásztorkodásban, a párbeszédben a szekuláris világgal, a természettudományos diskurzusokban, szociális és gazdasági kérdésekben, és persze az sem mellékes szempont, hogy lehetőleg kiismerje magát a Vatikánban. […] Ferenc pápát nem lehet könnyen egyetlen „irányzathoz” sem besorolni, hiszen elismerten sokat tett a dél-amerikai egyház korszerűsítéséért, teológiai megnyilatkozásai és erkölcsi érzékenysége alapján ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy

hirdetés

inkább visszafogott, katolikus vallási hagyományaink biztos talaján áll, miközben a kiengesztelődés és az újjáépítés embere, akinek valószínű sok hidat lesz alkalma felépítenie új szolgálatában is.”

S hogy miként kommentálták, értelmezték a magyar jezsuiták, illetve az általuk felkért, jezsuita szellemiséget jól ismerő (általában jezsuita egyetemen képzett) teológusok, a pápalátogatás alkalmából online is elérhetővé tett cikkarchívumunkból követheted nyomon. A jezsuitakiado.hu honlapon, ide kattintva teljesen ingyenesen elérhető listában időrend szerint böngészhető A SZÍV Ferenc pápáról szóló összes írása tíz évvel ezelőtti megválasztásától egészen a legfrissebb, 2023. áprilisi lapszámig, közötte

olyan cikkekkel, mint ez, amelyben Patsch Ferenc SJ azt boncolgatja, eretnekség-e, amit Ferenc pápa a válságba jutott házasságokról tanít.

A legfrissebb, A SZÍV áprilisi számában szereplő kommentárban Koronkai Zoltán SJ így foglalja össze a „Ferencpápaság” lényegét: „Ő a találkozások embere. Szemébe nézni a másik embernek, kezet fogni vele, megérinteni, meghallgatni, érezni a személyiség konkrét kisugárzását. Az emberekkel és az Istennel való találkozás nála szerves egységet alkot. Végső soron a Jézussal való találko­zás áll Ferenc igazi fókuszában.” (Ami az eredetileg is a neten megjelent elemzéseket illeti, azok tartalomjegyzékét a jezsuita.hu-n találhatjátok meg, a pápalátogatás alkalmából szervezett jezsuita programokkal, a Szólj be a pápának! eseménnyel egyetemben.)

De nem csak az egyházfő működéséhez, gondolkodásmódjához, tanításához fűzött kommentárokat érdemes elolvasni! A legjobb, ha a pápalátogatást kihasználjátok arra (is), hogy kézbe vegyétek Ferenc egyik könyvét. Mielőtt valamelyik enciklika, vagy más hivatalos pápai dokumentum elolvasásához fognátok, azt ajánljuk, kezdjétek a Jezsuita Kiadó által közreadott kötetek valamelyikével:

Az első újságíró, aki Ferenc pápával négyszemközt, személyesen is leülhetett interjúra, Antonio Spadaro jezsuita volt. E találkozás eredménye a beszélgetőkönyv.

Ebben a kötetben Ferenc pápa első néhány tucat, fiataloknak tartott rövid előadását gyűjtöttük egybe – mintegy megelőlegezve a Krisztus él! kezdetű, fiatalokról szóló enciklika tanítását.

Ferenc pápát a szegénységre, a társadalmi igazságosságra mondott szavai, a nélkülözők helyzetére vonatkozó gyakori felhívásai miatt kritikák és néha kemény, szarkasztikus támadások érték. Jogosan?

A kötetben Marco Pozza olasz pap, újságíró kérdezte Ferenc pápát. Az üdvözlégyet nyolc fejezetben elmélkedik végig, az egyes szakaszok közé Ferenc pápa Szűz Máriáról szóló szövegei ékelődnek.

Ferenc pápa e könyében is kérdésekre válaszolva tárja fel, hogyan rezonál a Miatyánk a saját életére és apostoli hivatására, illetve hogy miként nyújthat segítséget a Miatyánk a mai kor mindennapi gondjaival és kihívásaival küzdőknek.

A gyerekeknek is vannak nagy kérdéseik, köztük vicces és komoly, de olyan is, amelytől elszorul a szívünk. A könyvben a szentatya harminc olyan levélre válaszol, amelyet gyerekek írtak neki a világ minden tájáról.

S végül egy jó hír annak, aki egészen idáig eljutott: április 30-ig 30% kedvezménnyel vásárolható meg a Jezsuita Kiadó gondozásában megjelent összes, Ferenc pápáról szóló, illetve Ferenc pápa által írt könyv!

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Könyvajánló
hirdetés