2023. 01. 04.

Így jelentette be lemondását tíz évvel ezelőtt XVI. Benedek – VIDEÓ

XVI. Benedek pápa 2013 februárjában jelentette be lemondását, amelyet követően elvonultan élt a Vatikánban, megszólítása emeritus pápa lett. A német egyházfő megromlott egészségügyi állapotával indokolta meg döntését. Kevesen tudják, de a lemondás pillanata a mai napig elérhető a videómegosztó oldalakon, illetve magyarul is elolvasható a bejelentés szövege.

XVI. Benedek emeritus pápa történelmi lépést tett 2013. február 11-én, amikor bejelentette lemondását. A most elhunyt Joseph Ratzinger latinul közölte a bíborosokkal döntését – rossz nyelvek szerint többen nem is értették meg a teremben, hogy mit jelent be a német egyházfő, ráadásul sokak számára elképzelhetetlen forgatókönyv valósult meg ekkor.

A Gyulafehérvári  Római Katolikus Érsekség a lemondás napján részletes cikkben foglalkozott a lemondással:

XVI. Benedek pápa 2013. február 11. délelőtt 11 órára három szentté avatási ügyben rendes konzisztóriumot hívott össze. A rendes konzisztóriumon résztvesz minden Rómában tartózkodó bíboros. Az ülés közös imával kezdődik, majd a Szentek Ügyei Kongregációjának bíboros prefektusa felolvassa a szentté avatandók rövid életrajzát. Ezután a Szentatya beszéde következik, közli a szentté avatások dátumát, majd a konzisztórium imával ér véget. Ezúttal, derült égből villámcsapásként, a szentté avatások időpontjának közlése után, feltehetőleg 11.35-11.40 tájban, XVI. Benedek pápa leült és elkezdett felolvasni egy latin nyelvű szöveget: „Nem csak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az egyház élete számára”. És bejelentette, hogy 2013. február 28., este 8 órától Szent Péter széke üres.”

hirdetés

A teljes beszéde magyarul:

“Kedves Testvérek,

Ezt a konzisztóriumot nemcsak három kanonizáció céljából hívtam össze, hanem azért is, hogy az egyház életére vonatkozó fontos döntést közöljem. Miután Isten színe előtt ismételten megvizsgáltam a lelkiismeretemet, arra a bizonyosságra jutottam, hogy erőm, előrehaladott korom miatt nem vagyok megfelelő a péteri szolgálat ellátására. Tudatában vagyok annak, hogy e szolgálat annak spirituális természetéből adódóan nemcsak szavakkal és tettekkel, de imával és szenvedéssel történik.

Mégis, a mai világban, amely oly gyors változásoknak van kitéve és olyan mélyre ható, a hitet érintő kérdések foglalkoztatják, hogy ahhoz, hogy Szent Péter utódaként kormányozhassak és az evangéliumot hirdetni tudjam, mind a szellem, mind a test ereje egyformán szükséges. Ez az erő az utóbbi időben esetemben olyan mértékben megfogyatkozott, hogy fel kellett ismernem képtelenségemet a rám bízott feladat betöltésére. Ezért, és tettem komolyságának teljes tudatában, szabadságom teljességében kijelentem, hogy lemondok Róma püspökségéről, Szent Péter örökéről, amelyet a bíborosok 2005. április 19-én rám  bíztak, így a pápai szék 2013. február 28-án este 8 órától üressé válik, s az akkorra az illetékesek által összehívandó konklávé fog új legfőbb elöljárót választani.

Kedves testvérek, őszintén köszönöm mindazt a szeretetet, munkát, amellyel szolgálatomban támogattatok és kérem, hogy bocsássátok meg hibáimat. Most pedig bízzuk a szent egyházat a legfőbb pásztor, a mi Urunk, Jézus Krisztus oltalmára, s kérjük a szent Szűzanyát, Máriát, hogy kísérje a bíboros atyákat anyai figyelmével, amikor új legfőbb elöljárót választanak. Én magam a jövőben továbbra is Isten szent egyházát szolgálom az imának szentelt élettel.”

A fordítás forrása szintén a már említett cikk a Gyulafehérvári Egyházmegye honlapján.

XVI. Benedek pápa temetése – minden, amit tudnod kell róla

Borítókép - Fotó: POOL / AFP
Egyéb
hirdetés