2022. 04. 25.

A szenvedés hithű vállalásáról

Ismerd meg a ciprusi keresztény kegyhely, az Agia Solomoni katakomba különleges történetét!

A Ciprus szigetének délnyugati partvonalán fekvő Páfosz városa főként a világörökség részévé nyilvánított római kori régészeti maradványairól és a közeli impozáns strandokról híres. A kikötő közelében található nyüzsgő üdülőnegyed, a Kato ugyanakkor a keresztény vallásos emlékek iránt érdeklődők számára is rejt pár érdekességet. Itt található ugyanis Szent Pál oszlopa, amelynél állítólag az apostolt megkötözték és 39 korbácsütést mértek rá, valamint az Agia Solomoni katakomba is. Ez utóbbi pedig

egészen rendkívüli legendát tudhat magáénak.

A föld alatti turistalátványosságnak nevet adó Solomoniát (egyes forrásokban Miriamként, Shamunaként vagy Hannahként is emlegetik) az ószövetségi Makkabeusok II. könyvének 7. fejezetéből ismerhetjük, bár a bibliai történetben név nélkül szerepel. Solomoniát és hét fiát a zsidók elleni kegyetlenségéről ismert IV. Antiokhosz Epiphanész ókori hellenisztikus király fogta el. Disznóhús fogyasztására akarta kényszeríteni őket, amelyet a hét fiú mind megtagadott. A király haragjában szörnyű kínzások alá vetve végeztette ki őket, amelyet édesanyjuknak végig kellett nézni. Solomonia azonban az Úrba helyezte bizodalmát. A Biblia így ír hősies magatartásáról: „Csodálnivaló, és örök emlékezetre méltó az anya, aki végignézte, mint halt meg mind a hét fia egyetlen napon. Erős lélekkel viselte, bízva az Úrban. Mindegyiküket buzdította, atyáik nyelvén, nemes érzelmekkel eltelve. Asszonyi érveit férfiúi bátorsággal toldotta meg.” Végül ő maga is halálát lelte a helyszínen, feltehetőleg az érzelmi megrázkódtatás következtében.

Egy másik elképzelés szerint a rómaiak elől menekülő Solomonia a barlangokban keresett menedéket, ám befalazták, lassú és kegyetlen halálra ítélve őt ezzel. A hagyomány úgy tartja, hogy amikor a barlangot 200 évvel később megnyitották,

a később szentté avatott asszony élve és sértetlenül sétált ki rajta.

Az Agia Solomoni katakomba barlangjáratait egy kis belső udvar köti össze. Több kereszt alakú, egykor menedékként szolgáló járat is felfedezhető a maradványok között. A legnagyobb barlang egy kis kápolna szerepét tölti be, amelyet főként a Szent Szüzet és a gyermek Jézust, illetve egyházi személyeket ábrázoló középkori freskók és szentképek díszítenek.

A felszínen a bejáratnál egy terebélyes pisztáciafa áll. Ágaira színes szalagokat és különféle személyes tárgyakat aggatnak a kegyhelyhez látogatók a betegségtől való gyógyulás reményében.

 

Ötvös Kinga

Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás