2021. 12. 15.

Részvételi- és Játékszabályzat a 777 adventi nyereményjátékhoz

A 777 által szervezett (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 12. Életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú, természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), akik az 777 oldalán a Játék időtartama alatt a facebook és instagram oldalon a kijelölt poszt alatt kommentelnek.

1.A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék időtartamát 2021. december 17. 20:00-kor zárjuk. (A Szervező a hosszabbítás és időtartam módosítás jogát fenntartja.)

 

3. A Játék leírása: A 777 hivatalos Facebook (a továbbiakban: FB) és instagram oldalán nyereményjáték poszt közzétételével indul a játék. A posztban feltett kérdésre a játékosok kommentben válaszolnak. A kommentelők között a posztban közétett játék határidőt követően a Szervező sorsolással állapítja meg a nyertest. A nyertest FB üzenetben értesítjük.

A versenykiírás hiányosságáért, hibájáért (pl. telefonszám vagy e-mailcím elírás), olvashatatlanságáért illetve késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A 777 jogosult alapos okkal, de külön indokolási kötelezettség nélkül bizonyos játékosokat kizárni a Játékból (pl. ha megsértették a játék részvételi feltételeit stb.), és fenntartja magának a jogot a jogi lépések megtételére is. Nyeremény, nyertes értesítése, tartaléknyertesek:

 

Nyertes kiválasztása:

A Játék időtartamát 2021. december 17. 20:00-kor zárjuk. A kommentelők között a posztban közétett játék határidőt követően a Szervező sorsolással állapítja meg a nyertest. A nyertest FB és Instagram üzenetben értesítjük.

Nyeremény: 2x3 db ajándékcsomag a 777 termékeiből (1 választható 777-es könyv, 1 póló, 1 maszk, 2 golyóstoll)

4. Nyertes értesítése:

Az értesítésre a nyertes Játékos 1 munkanapon belül köteles visszajelezni, és jelezni, hogy nyereményére valóban igényt tart-e. E kötelezettség elmulasztása nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és a Szervező jogosult helyette a soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének tényéről értesíteni. Az értesítő kézbesítése, megjelenése során esetlegesen keletkező károkért, késedelemért, adatvesztésért, a levelezéssel járó technikai akadályokért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Az értesítő vagy válasz e-mail/ válasz üzenet esetleges levélszemétbe kerüléséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, ill. technikai problémákért, különösen a telefon-, a Facebook- a számítógépes- és elektronikai hálózatok meghibásodásáért sem.

 

5. Tartaléknyertesek:

A fentiek szerinti szavazáson 2 (két) db tartaléknyertes kerül kiválasztásra.

 

6. Az eredeti nyertes sikeres értesítésének hiánya (a fentiekben meghatározott kereteken belül), avagy a határidőn belüli visszaigazolási kötelezettség elmulasztása a nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és a Szervező jogosulttá válik helyette a soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének tényéről értesíteni.

7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

 

8. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító dolgozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

9. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, téves és jogsértő adatszolgáltatásából eredően, illetve a regisztráció során adatvesztésből származó esetleges károkért a Szervező és Lebonyolító felelősséget nem vállal.

 

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

 

11. Ezt az akciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook kezeli. Az Ön által megadott információkat a szervező részére adta meg és nem a Facebook részére.

 

2021. december 14.

Borítókép - Fotó: Katarinagondova | Dreamstime.com
Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás