2021. 06. 03.

Így emlékeztet minket Isten, hogy sose adjuk fel

Néhány nagyszerű Biblia-idézetet hoztunk el nektek a megpróbáltatásokról, erőről és kitartásról.

Biztosan tűnt már úgy számodra, hogy megoldhatatlan az előtted álló feladat, vagy egyszerűen csak úgy érezted, nincs elég erőd arra, hogy tovább próbálkozz és kitarts. Legyen szó munkahelyről, iskoláról, nehéz szituációkkal és kihívásokkal mindenhol találkozunk, bár legszívesebben biztosan elkerülnénk ezeket a helyzeteket. Isten azonban minduntalan emlékeztet minket arra, hogy bármennyire is megugorhatatlannak tűnik az előttünk álló akadály, Ő minden erőt megadott nekünk, hogy elviseljük ezek terhét, s mellettünk van életünk minden pillanatában.

A bátorság, erő, bizalom és kitartás négy olyan fontos pont, melyekre a Biblia nagy hangsúlyt fektet. Nem szabad hát csüggednünk, ha nehézséggel találjuk szembe magunkat, hanem ilyenkor mindig eszünkbe kell jutnia azoknak a dolgoknak, amelyeket Isten üzent és megígért nekünk. Ahogy Sziéniai Szent Katalin mondta: „A bátornak szerencse és a baj ugyanaz, mint a jobb és a bal keze, mert mindkettőnek hasznát veszi”; vagy más megfogalmazásban: nincs az a savanyú citrom, amiből ne lehetne limonádét készíteni! 🙂

 Lássuk, mire biztat minket az Úr:

1. Légy erős!

Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek!” Zsoltárok könyve 31:24

hirdetés

„Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.” Filippi levél 4:13

Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma!” Krónikák könyve 15:7

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.” Zsoltárok könyve 28:7

2. Bízz!

„Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Példabeszédek könyve 3:5

Bízzatok az Úrban örökkön örökké, mert az Úr örökké megmaradó Szikla!” Izajás könyve 26:4

„Nem tántorodik meg soha, az igaz örökre emlékezetben marad. Rossz hírtől nem kell félnie, bátorsága szilárd, mert az Úrban remél.” Zsoltárok könyve 112:6-7

Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik.” Zsoltárok könyve 37:5

3. Neki nincs lehetetlen!

„Jézus rájuk nézett, és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges.” Máté 19:26

„Ó, Uram, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen.” Jeremiás 32:17

„Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen.” Jób 42:1-2

4. Ő soha nem hagy el!

„Mert Isten azt mondta: „Soha nem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra.” Zsidó levél 13:5

„Hiszen még a saját Fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért! Hogyne adna akkor minden egyebet is a Fiával együtt nekünk?!” Római levél 8:32

„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.” 2. korintusi levél 4:8-10

5. A megpróbáltatásokról…

„Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse. Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá.” Jakab levele 1:2-4

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2. korintusi levél 4:16-18

6. Az ima ereje

„Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád!” Zsoltárok könyve 55:22

„Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” 1. tesszaloniki levél 5:16-18

7. Ígéretek

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” Filippi levél 4:19

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” Galata levél 6:9

„…a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.” Római levél 5:5

„Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, és akiket Ő a saját terve szerint elhívott.” Római levél 8:28

Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás