Szembenézni a halállal és megerősödni a hitben – Csókay András tanúságtétele