2020. 11. 11.

Nem zárja be a templomokat az Evangélikus Egyház

A járvány terjedésére és a szigorító intézkedésekre az egyházak eltérően reagáltak. A katolikus szentmiséket továbbra is megtartják, azonban a református istentiszteletek elmaradnak. Most a Magyarországi Evangélikus Egyház is reagált, püspökei a következő pásztorlevelet tették közzé az egyház honlapján. A levelet teljes terjedelmében közöljük.

Kedves Testvérek!

A rendkívül nehéz és egyre súlyosabbá váló járványhelyzetben a Magyarországi Evangélikus Egyház továbbra is a Krisztustól kapott küldetést, az ige hirdetését tartja elsődleges feladatának. Templomaink Isten vigasztaló jelenlétét fejezik ki. Ezért azokat a krízis idején sem zárjuk be és a bátorító, reménységet adó igehirdetések lehetőségét – kizárólag az alábbi feltételek szigorú betartásával – fenntartjuk.

Határozottan kérjük, hogy nyilvános istentiszteletet csakis ott szervezzenek, ahol az a hatályos állami és önkormányzati védelmi intézkedésekkel összhangban, a templom mérete vagy a gyülekezet kicsi létszáma miatt biztonságosan, egymás iránti felelősséggel megtartható. Az alkalmakon a járvány terjedése szempontjából különösen veszélyes éneklés és úrvacsoraosztás nem megengedett. Abban az esetben, ha a gyülekezet elnöksége úgy ítéli meg, hogy a tárgyi vagy személyi feltételek nem adottak a védekezési szabályoknak megfelelő istentiszteleti alkalom megtartásához, javasoljuk a személyes találkozással járó istentiszteleti alkalmak elhagyását, azok online megtartását.

Kérjük, hogy gyülekezeti hétközi alkalmakat sehol ne tartsanak személyes jelenléttel, ahogy a testületi üléseket és választásokat is halasszák el a veszélyhelyzet utáni időre.

A tavasszal már kipróbált online és egyéb alternatív, biztonságos megoldásokkal éljenek ismét. Sokaknak lelki épülést jelent, ha írott igehirdetéseket vehetnek kézbe, de lelkészeink összefogásával akár több gyülekezet számára is lehet előzetesen rögzített igei szolgálatokat tartani. Emellett kérjük a lelkész Testvéreket, hogy éljenek a telefonos és internetes lelkigondozás lehetőségével.

Személyes elmélyülésre ajánljuk az egyházunk honlapján megtalálható lelki útravalókat és az advent első vasárnapján újrainduló TeleTemplom sorozatot is.

Kérjük a Testvéreket, hogy éljenek a szétszakadozottságban is közösséget teremtő ima erejével! Hordozzuk imádságos szeretetben közösségeink mellett a betegeket, orvosokat és ápolókat, szociális és diakóniai dolgozókat és ellátottakat, valamint egyházi iskoláinkat.

Vigyázzunk egymásra – különösen az idősekre, betegekre – nem csupán a hétköznapokban, hanem gyülekezeti alkalmaink felelős korlátozásával is!

Jelen püspöki pásztorlevélben foglaltak azonnali hatállyal érvényesek.

Az Útmutató mai igéjével küldjük köszöntésünket: „Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.” (Péld 15,16)

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest–Győr, 2020. november 11.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

 

Forrás: Evangelikus.hu

Borítókép: Sanga Park | Dreamstime.com
Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás