2020. 09. 04.

Az Újszövetség gyöngyszemei – szerintünk

Mi, a 777 csapata, kiválasztottunk egy-egy, számunkra nagyon fontos részt az Újszövetségből – miután rájöttünk, hogy egyetlen kedvenc igét vagy történetet kiemelni szinte lehetetlen. A Biblia egésze, így ez a rész is tele van kincsekkel – most van lehetőség, hogy csatlakozz, ha szeretnéd (újra) elolvasni velünk!

Komoly kihívás elé állítottuk magunkat: igyekeztünk megtalálni és megosztani veletek, melyik a kedvenc részünk az Újszövetségből, amit most Te is elolvashatsz velünk év végéig. Hamar beláttuk, hogy egyetlen kedvencet választani lehetetlen, hiszen az Újszövetség tele van kincsekkel, olyan igazságokkal, amelyekre az életünket építjük. Így hát csak választottunk egy-egy, számunkra különösen fontos igerészt. Volt, aki nem indokolta a választását, de higgyétek el, az igék így is önmagukért beszélnek!

Bonifert Rita

„Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.” (Lk 17:21-23)

Számomra ez az ige jelenti magát az Újszövetség lényegét. Kifejez mindent, amiért Jézus eljött közénk: bemutatja az Atya és a Fiú kapcsolatát, ezt adja tovább nekünk. Ezt az eggyé válást kell megélnünk hitünkben, családunkban, hivatásunkban és az élet minden területen, minden nap. Életemben rengetegszer szembejött velem ez az evangéliumi részlet, és újra meg újra aktuálisnak érzem (főleg egy vitánál, széthúzásnál), hogy nincs fontosabb annál, mint hogy „legyetek mindnyájan egyek”.

 

Forintos Bence

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak. Hiszen a teremtett világ hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ is felszabadul majd a romlandóság szolgaságából Isten fiai dicsőségének szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez ideig. De nemcsak azok, hanem mi is, akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéit: mi magunk is sóhajtozunk bensőnkben, s várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Üdvözülésünk ugyanis reménybeli. Ha látjuk azt, amit remélünk, az nem reménység; hisz ki remélné azt, amit lát? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türelemmel.” (Róm. 8:19-25)

 

Harmati Dóra

„Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm. 9:16)

Ez az ige számtalanszor átsegített már a nehézségeken, enyhítette kétségbeesett gyötrődésemet. Mindig emlékeztet arra, hogy Isten a mai napig ott ül a trónján, és uralkodik. Nem én, hanem Ő. Nem az én erőmből fogok elérni bármit is, hanem az Ő kegyelméből. Ez az igazság pedig láncokat tör szét és alázatra késztet.

 

Herényi Barna

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Mt. 6:33)

Évekkel ezelőtt egy ifjúsági közösségi alkalomra hívtak meg előadni, ahol többek között a hegyi beszéd ezen részéről is beszéltem. Az egyik fiatal lányka az előadás utáni beszélgetés során ezt mondta: „Tudjátok, az az érdekes, hogy az az idő, amit én Istennek adok, később sosem hiányzik!”. Vannak azok az „aha-pillanatok”, amikor az ember igazán mélyen megért valamit, amit korábban csak úgy-ahogy értett. Ez egy ilyen pillanat volt számomra. Lepergett előttem a lelki életem elmúlt néhány éve, és valóban egyetlen olyan alkalmat sem tudtam felidézni, amikor az imára vagy a Szentírás olvasására szánt idő később hiányzott volna. Sőt, mintha az Istennel való rendszeres és elmélyült kapcsolat az életem minden más területén kifejtette volna áldásos hatását! Ha az időnket odaadjuk Neki, Ő sokszorosan adja azt nekünk vissza.

 

Hortobágyi Tibor

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt. 5:13-16)

Számomra ennek a szentírási szakasznak az üzenete nagyon sokat jelent! Hiszen Jézus valóban azt mondja nekünk, hogy mi vagyunk a föld sója és a világ világossága. Kortól függetlenül, minden életszakaszunkban fontos, hogy eszerint éljünk keresztényekként. Ez egy hatalmas felelősség, de ha jól csináljuk, és tetteinkkel, életünkkel evangelizálunk, akkor valóban teljesíthetjük azt a célt, amelyet Jézus ránk bízott.

 

Lábán Tamás

Kedvencet írni elég nehéz. Nem igazán van kimondottan kedvencem, de most ezzel a résszel sok időt töltök: „Mindenki a saját tetteit tegye mérlegre, dicsekvését pedig tartsa meg magának, ne tárja mások elé. Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. Akit a (keresztény) igazságokra tanítanak, engedjen részt tanítójának minden javából. Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, az a testből is arat majd romlást. Aki ellenben a Lélek szerint vet, a Lélekből arat örök életet.” (Gal. 6:4-8.)

 

Lábánné Hollai Katalin

„Ezt tette hát nekem az Úr – mondta – azokban a napokban, amikor rám tekintett, és ami az emberek előtt szégyenemre volt, attól megszabadított.” (Lk 1:25)

Nagyon nagy erő van ebben az igeszakaszban. Erzsébet szavai arról tesznek tanúságot számomra, hogy Isten odafigyel ránk, és a legnagyobb sebeinket, legmélyebb fájdalmainkat is képes begyógyítani. Sőt! Engem az élet több területén is arra buzdít ez az ige, hogy keressem Isten arcát, keressem az ő akaratát, mert nála van a teljes gyógyulás és szabadság.

 

Martí Zoltán

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.” (Jn. 3:16.)

 

Szilágyi Anna

Egyáltalán nem volt könnyű csak egy kedvenc részt is kiválasztani az Újszövetségből, hiszen tele van kincsekkel. Végül erre esett a választásom: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.” (Jn. 14:18-20.) Erőteljes kijelentés, hogy Jézus nem hagy minket árván. Annyiszor történik olyasmi a világban, ami azt kiáltja, hogy elhagyatott hely ez, tele elhagyatott emberekkel. Csakhogy ez nem igaz! Jézus él, és benne mi is élni fogunk. Olyan igazság ez, amelyre bátran támaszkodhatunk a mindennapokban. Nem árvák, hanem Isten legféltettebb gyermekei vagyunk!

 

Borítókép - Fotó: Pamela Mcadams | Dreamstime.com
Blog
hirdetés

5 hozzászólás

 • Válasz Ben 2020. 09. 04. 18:50

  Szívmelengető ezt a csapatot látni, hogy Isten beszédéhez ragaszkodik. Az Újszövetség elolvasása is, mint kezdeményezés egy nagyszerű dolog, bárkinek is az ötlete volt. Szeretném ha megmaradnátok ezen az úton, és ezekben az időkben is, amikor annyiféle tanítás terjeng, mindig prioritást élvezne az életetekben a Biblia. Mindig mindenféle ideológia, hagyomány, szokás, mozgalom vagy tanítás elé helyeznétek Isten Beszédét, és mindennek annak fényében adnátok hitelt, hogy az mennyire egyezik az Igével.
  Azt is megjegyezném, örülök, hogy nyitottak vagytok az Új fordítású Bibliára, és nem ragaszkodtok mindenáron a Károlihoz, amivel semmi gond nincs azon kívül, hogy a nyelvezete a mai kor emberének – főleg olyanoknak akik nem jártasak a Bibliai ismeretekben – felesleges nehézségeket okoznak, és erre hivatkozva akár hamar kifulladhat az érdeklődésük.
  Isten áldja meg a munkátokat, 777 csapata.
  .
  Egy számomra kedves résszel hozzájárulnék a gyöngyszemekhez, mert mostanában a haraggal való küzdelmemben Isten megmutatta, hogy nagy hibát követek, el ha tovább táplálom.
  “Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” (1Ján 4:9-11)

  • Válasz Filipánics Tibor 2020. 09. 06. 14:41

   “Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete” Biztosan sok van ilyen, ám én mégsem akarnám ráerőltetni semelyik dologra sem ezt. Mert ha kiemelünk dolgokat akkor az azt jelentené,hogy csak abban látjuk Isten szeretetének bizonyságát.Én viszont azt tartom jónak,hogy minden ezt bizonyítja.Nem lehet szemezgetni Isten jóságából,mert ezzel osztályozzuk is őket.Másrészről az a kijelentés,hogy”abban” azt jelentené,hogy “abban” nyilvánul meg a szeretet amiben te látod,észreveszed. Látod,ez van akkor mikor azt hiszed,hogy Isten veled van.De máskor nem érzed ezt,és kéred,hogy legyen veled.Én soha sem szoktam kérni,hogy legyen velem,hisz mindig JELEN van.És nekem a jelenléténél nem kell több.

   • Válasz Ben 2020. 09. 06. 23:29

    Szeretném ha újra elolvasnád János első leveléből kiragadott részt, mindezt úgy, hogy figyelembe vennéd a magyar nyelvtanban létező alárendelő mondatszerkezeteket. Az általad kiragadott “abban” szó a mondatszerkezet utalószava, majd a vessző után következő “hogy” szó pedig a kötőszó. Tehát a mondat csak úgy nyer értelmet, ha mind a kettő, majd harmadik mondatrészét is (!)együtt(!) értelmezzük.
    .
    Talán most azt kérdezed miért írtam ezt le neked? A válaszom a következő: több hozzászólásodat is olvastam az oldalon, korábban is több kérdés merült fel bennem, annak okán, hogy olvasás közben mindannyiszor a tisztánlátás helyett zűrzavar támadt a fejemben. Két eshetőség van: én nem értem a gondolataid magasságát vagy te állítasz olyanokat amik nem egyeznek a Bibliai kijelentésekkel.
    .
    Divat ma azt mondani, hogy a Bibliát százféleképpen lehet érzelmezni. Valaki metaforákat fog belelátni a csodákba, például a Vörös-tenger szétválsztásába, ennél fogva az egész Biblia egy allegória lesz számára, amit ilyen alapon el sem fog hinni. Metafora lesz, az hogy Jézus halottakat támasztotta fel, az hogy Illésnek hollók vittek ételt, hogy Dánielt bedobták a kemencébe (nem égett meg), bedobták az oroszlánok közé (nem falták fel), vagy hogy Jónást lenyelte a Cethal és három napig a gyomrában volt, csak egy pár példa. A Biblia beszél jelképekben/példázatokban, de mikor így tesz, azt egyértelműen közli az olvasóval. Hány olyan embert ismersz ma, aki elfogadja a Bibliát, de egy művészi-, vallási könyvnek tartja és megfoghatatlan magasságokban van a szemében? A Biblia tényeket közöl, Isten nem akarja, hogy az emberek ezerféleképpen értelmezzék azt, ami jól meghatározott jelentéssel bír. Egyértelmű könyv, és logikailag is olyan jól össze van rakva, hogy merem állítani, hogy ma is rengeteg olyan összefüggés van benne, amelyekre majd csak a jövőben fognak rámutatni. A baj pontosan ezért van ma, mert könnyebb mindenféle tanításnak, és bibliamagyarázatnak hinni, mint megfogni a Bibliát, kinyitni és olvasni, mindezt azzal az elhatározással és Isten felé irányuló kéréssel, hogy Ő Maga mutassa meg az értelmünknek, mit szeretne velünk közölni. Ma meg sem kell fogni a Bibliát, mert elérhető az interneten. Már az első hozzászólásomnál gondolkodtam hogy belinkelem, de ami késik, nem múlik: .
    .
    https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Korinthus+13&version=NT-HU
    .
    Pont ebből a részből akartam egy részt bemásolni válaszul neked, de ha elolvasod a végéig, lehet rájössz, melyiket 🙂
    A lényeg, hogy háromféle fordítás elérhető, többek között az is, ahonnan a szerkesztőség tagjai is idéztek. A könyvek között bal fent az aktuális fejezet kiírása alatt lévő “Bible Book List”-tel lehet váltani, a fordítások között pedig a fejezet jelölés melletti listázó mezővel, a piros hátterű-fehér nagyítótól balra. A weboldalt mint neked, úgy mindenkinek ajánlom, aki valaha is olvassa a hozzászólásomat, és nem volt tudomása online Új fordításról. Remélem nem érted félre, amit írtam, de számomra az az első amit, a Biblia állít. Isten áldjon, kedves Tibor, és remélem hogy igazat szólsz, amikor számomra érthetetlen dolgokat írsz, egyrészt azért, mert veszélyes dolog igazságként feltüntetni valamit, ami esetleg megtévesztő hazugság és csak látszólag igazság.

    • Válasz Filipánics Tibor 2020. 09. 08. 17:49

     Köszönöm a válaszodat Ben. Ha jól megfigyeled amiket írok,rájöhetsz,hogy nem Istennel,nem a Bibliával és nem is a hívőkkel van bajom.(vagy egyszerre mindhárommal?) Azt gondolom problémának,hogy mindenki különböző istenben hisz és ezt az Istetent,különböző jellemvonásokkal építi be az istenhitébe.
     Vegyük pl.a büntető Istent. Nagyon sokan hisznek benne (özönvíz,zsidók kimenekítése) de istent mégis a szeretettel azonosítják. Ezt a két véleményt szoktam egymásnak állítani. Szerintem ugyanis Isten maga a szeretet és semmilyen körülmények között nem árt az embernek.Sem most sem korábban. És bárminemű indoklást,magyarázatot nem fogadok el,hogy isten így,úgy,ilyen,olyan céllal gyilkolt meg embereket.Tehát számomra Isten a szeretet és szeretetből nem ölünk.Én így gondolom.
     És ilyen ellentmondásból rengeteg van.

 • Válasz Filipánics Tibor 2020. 09. 05. 13:35

  “Atyám bennem vagy s én benned” Ki tudja mit jelent ez?? Atyám úgy lehet bennem,hogy Ő mindennek az alkotóeleme,Ő a legkisebb létező a világegyetemben (így vagyunk a képmásai!). Én pedig úgy vagyok benne,hogy benne vagyok a kiáradásában. Ezért van az,hogy a legkisebb és a legnagyobb is a Teremtő.
  “Nem az én erőmből fogok elérni bármit is, hanem az Ő kegyelméből.” Tudnunk kell,hogy mi fix:A teremtő léteztet mindent,ezt nevezhetjük kegyelemnek is.De ne legyünk hitetlenek magunkban.Ne kicsinyítsük le a mi érdemeinket. Irdatlan sok hasznos és jó dolgot (és az ellenkezőjét is) tudsz tenni önerőből.Azzal,hogy egészségesen felértékeled magadat még nem mondasz ellen Isten kegyelmének.Sőt!! Pontosan magadban kellene a legjobban bíznod,higyj e világban úgy tudod a legjobbat kihozni magadból mások és önmagad javára.
  “Ti vagytok a föld sója.” Olvasd el az előző idézetet. Ugye,hogy ellentmondás van?Pontosan így van,Ti vagytok a föld sója,azaz nagyon értékesek és erősek vagytok.A só is hozzátesz az étel ízéhez ám önmagában csak sós.Ám nagyon lényeges építőeleme mindennek.Így vagytok ti is,nagyon nagyon fontosak vagytok és önerőből is rengeteg dologra vagytok képesek.
  “Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni.” Istenből nem lehet gúnyt űzni! Olyant lehet,hogy te rosszul érzed magadat ha ilyet hallasz. Pontosan az ellenkezője van:ha megütöd a másikat visszaüthet ám Istent ütheted,csépelheted,veszekedhetsz Vele,Ő viszonzásképp szeretetet ad.
  Marti Zoltán-tól. “Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot.” Mintha ezt írtam volna feljebb.Se nem ítél se nem büntet.Azaz hagy “gúnyt űzni magából”.Ne mi akarjuk megvédeni (a gúnytól is) Istent,képes erre Ő a maga módján(szeretet) .Itt már a szerető Isten kerül képbe,de vigyázzunk,maradjon is meg a szerető Istennek,mindig.