2020. 08. 28.

Új járványügyi püspöki útmutatás az evangélikus egyházban

A Magyarországi Evangélikus Egyház az aktuális járványügyi helyzethez alkalmazkodva ajánlásokat fogalmazott meg a gyülekezeteknek. A Püspöki Tanács levelét az alábbiakban változtatások nélkül közöljük.

Kedves Testvérek!

Magyarországon az elmúlt hetekben ismét megnőtt a járványveszély, sajnos ugrásszerűen nőtt a koronavírusos megbetegedések száma. Szeretteink, embertársaink és önmagunk védelmében elkerülhetetlen a távolságtartás, a korlátozások komolyan vétele. A napokban megkezdődik az új tanév, amikor az iskolai és a gyülekezeti programok is sűrűsödnek. Nyomatékosan kérünk ezért mindenkit, hogy az egymás iránti felelősségvállalás és testvéri szeretet jegyében vegyék komolyan a járványveszélyt és a védekezési rendelkezéseket tartsák be.

Hálát adunk Istennek, hogy a nyári programokat közösségeinkben meg tudtuk élni. Köszönjük a lelkésztestvérek, presbiterek és minden segítő hűséges szolgálatát és figyelmét, amellyel elkerülhetővé vált a gócpontok kialakulása és a járvány további terjedése. Köszönjük a diakóniában dolgozók felelősségteljes munkáját a nehéz időkben, és a továbbiakban is áldást kívánunk tevékenységükre!

Most ismét fegyelmezett és szabálykövető magatartást várunk el egyházunk minden tagjától.

A személyes istentiszteleti alkalmakat továbbra is lehetségesnek tartjuk abban az esetben, ha azokon minden előírást betartanak.

A rendelkezések figyelmen kívül hagyása nem csupán az egyház jó rendjével megy szembe, de komoly veszélybe sodor mindannyiunkat is.

Kérjük a testvéreket az alábbiak betartására:

 • aki betegnek érzi magát, semmiképpen se menjen közösségi alkalomra;
 • jó, ha gondoskodunk az istentiszteletek rögzítéséről, hogy ezáltal az otthon maradók is be tudjanak kapcsolódni a közösségbe;
 • ha van rá mód, több ajtót használjanak, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
 • a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondoskodjunk kézfertőtlenítésről: csak az lépjen a közösségi térbe, aki a fertőtlenítést elvégezte;
 • az egy háztatásban élőket leszámítva a személyek között biztosítsunk minden irányban legalább 1,5 m távolságot. Jó, ha csak minden második padsorban foglalnak helyet;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszkot visel – erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobileszközét használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását vagy kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből;
 • az offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel történik;
 • az iskolalelkészek figyelmét felhívjuk arra, hogy az intézményi áhítatokra is érvényesek ezek az elővigyázatossági rendelkezésre. Az istentiszteleteken a személyes jelenlét mellett javasoljuk az iskolarádió használatát.
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik gondoskodnak a védekezési szabályzat betartásáról.

Minden egyéb kérdésben kötelező a kormány, illetve az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartása. A gyülekezet elnöksége által már korábban elfogadott védekezési szabályzatot a bejáratoknál feltűnő helyen ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet honlapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein.

Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is megtartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. Kérjük a testvéreket, továbbra is bizalommal kövessék a püspöki tanács ajánlásait.

„Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.” (Zsolt 121,8)

Budapest–Győr, 2020. augusztus 28.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

Forrás: evangelikus.hu

Borítókép - Fotó: Milllda | Dreamstime.com
Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás