2020. 02. 08.

Te mire gondolsz, amikor kereszténynek vallod magad?

A Barna-kutatócsoport amerikai fiatalok között végzett felmérésében korábban azt vizsgálta, miért hagyják el a keresztényként felnevelkedett fiatalok az egyházat? Új tanulmányukban még mélyebbre ástak, és kiemelten tanulmányozták azokat a fiatalokat, akik a trendekkel ellentétben ragaszkodnak gyülekezeteikhez és aktívan részt is vesznek a szolgálatban. Mi különbözteti meg őket a többiektől? Milyen kapcsolatuk van a hittel, és mit értenek azalatt, hogy ők keresztények? Az alábbiakban a KötőSzó blog írását szemlézzük.

A Barna-kutatócsoport számos felmérést készített már az amerikai keresztény fiatalok körében a hithez való hozzáállásukról. Sokkoló tanulmányuk – melyről korábban már mi is beszámoltunk –, a You Lost Me eredményei szerint bár az korábban is kimutatható volt, hogy a keresztényként nevelkedett fiatalok húszas éveik elején elhagyják az egyházat, azonban az általános tendencia szerint ezeknek az embereknek a többsége végül visszatért közösségébe. Ez a trend mára megváltozott. Akik elhagyják az egyházat, ritkán találnak vissza.

Míg 2011-ben a keresztény közösségekben felnőtt fiatalok ötvenkilenc százaléka hagyta el az egyházat, ez az arány 2019-re hatvannégy százalék lett. Ennek ellenére David Kinnaman, a szervezet elnöke szerint egy biztató jelenséget is megfigyeltek.

A fiatalok kereszténységhez való hozzáállását a Barna Group közelebbről is megvizsgálta egy mélyebb, átfogóbb felmérés keretében, melynek eredményeképpen négy kategóriába sorolták azt a több mint ezerötszáz tizennyolc–huszonkilenc éves fiatal felnőttet, akik keresztényként nőttek fel. Ezek a kategóriák a következők: tékozló fiú/exkeresztény, nomád/gyülekezet nélküli, rendszeres templomba járó és elkötelezett tanítvány.

hirdetés

A felmérés szerint a keresztény közösségben felnőtt fiatalok huszonkét százaléka már nem vallja magát kereszténynek, harminc százalékuk nem tartozik gyülekezethez, harmincnyolc százalékuk rendszeresen jár templomba, és mindössze tíz százalékuk az, akiket a kutatók elkötelezett tanítványoknak neveznek.

Kutatásuk eredményeit David Kinnaman és Mark Matlock Faith for Exiles című írásukban foglalták össze. Felmérésük alapján arra jutottak, hogy öt fontos tényező járul hozzá a fiatalok körében az erősebb kötődés kialakulásához, melynek eredményeképpen a tízszázalékos „kemény mag” csoportjába tartozhatnak. Az első ilyen szempont az, hogy miként élik meg Jézus szerepét az életükben. Ugyanis a kutatások szerint a fiatal felnőttek számára könnyebb magukat kereszténynek vallani, mint megtalálni az identitásukat Jézusban.

Kép: KötőSzó

„Szívszorító az a felfedezés, hogy a rendszeres templomba járóknak – azoknak a fiatal felnőtteknek, akik rendszeresen látogatják a templomot – csak a fele ért határozottan egyet a Jézusra vonatkozó egyértelmű kijelentésekkel” – írja Kinnaman eredményeiket bemutató cikkében.

Azonban az elkötelezett tanítványok csoportjának az életére a hitük sokkal nagyobb hatással van. Kinnaman és Matlock Faith for Exiles című könyvében tett megállapításai szerint az elkötelezett tanítványok erősen elkötelezettek a hitben. Hiszik, hogy Jézust keresztre feszítették, feltámadt, legyőzte a bűnt és a halált. Ez a csoport elkötelezett a közössége irányában; aktív részese a szolgálatnak; hiszi, hogy a Biblia Isten által ihletett és igazságokat jelent ki a világról. 

Forrás: KötőSzó blog

Szemle
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Németh Rezső 2020. 02. 09. 13:04

    A kánaáni asszonynak mondott igéje szerint az Úr ,,nem jött máshoz csak Izrael házának elveszett juhaihoz” de mi is Izrael ? Egy valóságos földi állam, egy hadsereggel bíró monarchia. Ahova az új szövetségben a mennyegzői kép szimbólumában a hivatalosak közönye miat mindenkit meghívtak aki mennyegzői ruhát volt hajlandó venni. Egy egy új Izráelbe , az immár egyetemes (katholikhos) államegyházba. Ez volt a Szent Római Birodalom. Ahol mi lutheránusok is helyet kaptunk. Hisz mért küldött volna pl. Ferenc József császár a szegedi ev. templom árvíz utáni felépítésére 100 aranyforintot? Ma ez az államegyház képmutató módon látszólag életbenhagyatott néhány helyen (Anglia Görögo. Skandináv királyságok már látszólag sem) De valósan már csak a Vatikánban él. Igy az bizonyult egyedüli Kősziklának. S ha belegondolunk az egyetlen hajó ami nincs kitéve hülyegyerekek ábrándozó kényének kedvének. Ha nem imádod az Egyház tanítása szerinti módon kézzelfoghatóan rendszeresen Istent nem kapsz a kis füzetedbe pecsétet, s nem erősíti meg felnőtként részesedésedet a kommunióban az Egyház. És ha az evangélikus hit szerint érdemektől független az üdvösség , akkor paradox módon a katolikus gyakorlat a helyes ami nem foglalkozik a kis hülye romlott belső gondolatvilágokkal csak a mennyegzői ruhával. Ezt a ruhát minen alkaommal a mennyegzőre a gyónásban feloldozásban kimosva kifényesítve veszik fel . Én amikor a kereszténység jövője iránti aggodalom mardossa szivemet igyekezem az általam kősziklának érzett római szellemet
    erősíteni magamban ilyen és hasonló zenék halgatásával ,,Laudate omnes gentes, laudate dominum” (Taizé) https://open.spotify.com/track/4q1UT1roDW6KLBV38TPtGX?si=nkOG4G9mTjyYvRctbgHaUA