2019. 10. 22.

Nem álhír! A 28. hétig legális jelenleg az abortusz Észak-Írországban – Részletek

Többen megkerestek minket azzal, hogy úgy hallották, rosszul tudjuk: a 28. hét helyett a 24. hétig engedélyezték az abortuszt Észak-Írországban. Utánajártunk, törvényt elemeztünk, északír és brit életvédőkkel egyeztettünk. Az alapos vizsgálat után sajnos továbbra is úgy látjuk, hogy igazunk volt. Jelenleg a 28. hétig nincsen jogi korlátja az abortusznak Észak-Írországban.

Miért Londonban szavaztak erről – mikor szavaztak erről? Pontosan miről szavaztak, hogyan szól a törvény? London szavazta meg, vagy az északírek, csak ehhez engedélyt adtak ők?

Észak-Írország az Egyesült Királyság része, aminek a parlamentje (Westminster-palota) Londonban van. A törvényhozás egyes területei alapvetően az északír, a walesi és a skót parlamentek (közgyűlések) kezében vannak, amennyiben azok megfelelően működnek. Az északír Közgyűlést 2017-ben átmenetileg felfüggesztették, mivel a pártok képtelenek voltak megegyezni. A felfüggesztés a mai napig él. 

Júliusban szavaztak az Egyesült Királyság parlamenti képviselői az abortusz észak-írországi szabályozásáról a Northern Ireland (Executive Formation) Bill keretein belül. Az északír döntéshozók egészen tegnapig megakadályozhatták volna a törvény hatálybalépését, amennyiben sikerült volna újra összehívni korlátozott jogkörű törvényhozó szervüket, a Közgyűlést. A  belső viszály és érdektelenség miatt ezt nem tették meg, ezzel szertefoszlott az életvédők utolsó reménye, és éjféltől legális lett az abortusz az országban.

Miért 28 hétről van szó, amikor Nagy Britanniában tudtommal 24 hét az abortusz legális határa?

Az Egyesült Királyság többi részén valóban a 24. hétig legális az abortusz az 1967-es abortusztörvény szerint. Észak-Írországra viszont nem ezt a jogszabályt terjesztették ki! (Bár erre korábban, 2008-ban tettek sikertelen kísérletet.)

Eddig Észak-Írországban törvény védte a születendő gyermek életét a fogantatásától kezdve.

A ma hatályba lépő jogszabály törli az 1861-es személy elleni bűncselekményekről szóló törvény 58. és 59. szakaszait, melyek magzati korban nyújtottak védelmet az embernek. E védelem eltörlése után nincs hatályban olyan jogszabály Észak-Írországban, amely a  28. hét előtt védné a magzat életét.

Mostantól kezdve egy születendő gyermeknek jogi védelmet egyedül csak az 1945-ös észak-írországi büntető igazságszolgáltatásról szóló törvény 25 (2)-es bekezdése  nyújt, csupán a várandósság 28. hetétől.

A tegnap elfogadott jogszabály alapján az államtitkárnak további rendeleteket kell hoznia annak érdekében, hogy az ENSZ abortuszpárti CEDAW jelentését (ami ezt az egész folyamatot aktivizálta) végrehajtsák. Az e rendeletek meghozataláig tartó időszakra most egyfajta bevezetési időként tekintenek. El tudom képzelni, hogy a rendeletek korlátozni fogják az abortuszokat a 24. hétig. Jelenleg viszont 28. hetes korukig nem védi a törvény a születendő embereket Észak-Írországban.

Mi ez a bevezetési idő, és meddig tart?

Az említett rendeleteknek 2020. március 31-ig kell hatályba lépniük a törvény szerint, és többek között rendelkezniük kell az abortuszok észak-írországi szabályozásáról, ideértve az abortuszok körülményeit is.

Amíg ez nem történik meg, semmilyen jogi védelem nem védi a magzatot a 28. hét előtt.

Milyen indokokkal lehet most megtenni az abortuszt Észak-Írországban?

A 28. hétig bármilyen indokkal legális az abortusz, lévén, hogy erről jogszabály másképp nem rendelkezik. Ez a helyzet utat nyithat a diszkrimináción alapuló abortuszok előtt, a Down-szindrómával, illetve fogyatékossággal érkező születendő gyermekek abortálása előtt, a nemi alapú abortuszok, ikerabortuszok, fájdalomcsillapítás nélküli abortuszok előtt.

Jelenleg egyedül a hozzáférés jelent korlátot az abortuszokhoz. Az eddig életpárti országban kevés olyan orvos van, aki végzett már életében abortuszt, vagy aki egyáltalán elvégezné ezt az emberi életet kegyetlenül kioltó beavatkozást, és felszereléssel sincsenek ellátva a tömeges abortuszokhoz.

Hogyan szól a ma éjféltől hatályos törvény – szóról szóra?

A törvény 1. bekezdése arról rendelkezik, hogy az államtitkárnak biztosítania kell az ENSZ CEDAW (A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló) egyezmény betartását vizsgáló jelentés 85. és 86. bekezdésben foglalt javaslatainak végrehajtását. Ez a jelentés teljesen tévesen a nő szexuális és reproduktív jogai közé sorolja az abortuszt. A javaslatai között szerepel többek között a magzati életet védő jogszabályok törlése, de pl. egy olyan stratégia elfogadása is, amely olyan nemi alapú sztereotípiák ellen harcol, melyek a nők elsődleges szerepét az anyaságban látják.

A 2. bekezdés hatályon kívül helyezi  az 1861. évi, személy elleni bűncselekményekről szóló törvény (abortusz megkísérléséről szóló) 58-as és 59-es pontjait. Ezek azok a pontok, melyek eddig a születendő életet védték.

A 3. bekezdés kimondja, hogy Észak-Írország törvényei alapján nem lehet nyomozást végezni, és büntetőeljárást indítani vagy folytatni bűncselekményként tekintve a fenti (58-as és 59-es) szakaszok alá tartozó cselekményekre.

A 4. bekezdés szerint az államtitkárnak rendeletekkel kell meghoznia minden olyan észak-írországi törvényváltoztatást, melyet szükségesnek és megfelelőnek talál az 1-es bekezdés betartása céljából.

A 4. bekezdés szerinti rendeletekben kell rendelkezni az abortuszok észak-írországi szabályozásáról, ideértve az abortuszok körülményeit is.

A 4. bekezdés szerinti rendeleteket úgy kell meghozni, hogy azok 2020. március 31-ig hatályba lépjenek.

Az államtitkárnak haladék nélkül végre kell hajtani az e szakasz által kivetett kötelezettségeket, felismerve azok fontosságát Észak-Írországban, az Észak-Írországban élő nők emberi jogainak védelme szempontjából.

Az államtitkár rendeletekkel bármilyen rendelkezést hozhat, amely számára megfelelő a 2-es és 3-mas bekezdésekre tekintettel.

Az e szakasz szerinti rendeletek bármilyen rendelkezést előírhatnak egy Észak-Írország Közgyűlése által hozott törvény által.

 

Schittl-Zaymus Eszter

Életbevágó Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás