2019. 09. 29.

10 bibliai idézet Szentírás vasárnapjára

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szeptember 28-án ünnepli az egyház Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. Ennek kapcsán gyűjtöttünk össze tíz bibliai idézetet.

Bár a Szentírást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte, mégis csak a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tették és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962–65 között tartott zsinaton a főpapok testülete Dei Verbum címmel új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról, amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

Ennek kapcsán szedtünk össze tíz idézetet:

 

„Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek!” (Zsolt 31,25)

hirdetés

„Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig!” (Mt 28,20)

„Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek.” (Iz 41,13)

„Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni.” (Én 8,7)

„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1János 3,18)

„Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.” (Zsolt 103,3)

„Az Úr erőt ad népének, az Úr békével áldja meg népét.” (Zsolt 29,11),

„Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.” (1Pét 5,7)

„Az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Iz 25,8)

„Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.” (Péld 4,23)

 

Forrás: ktp.hu, bibliai-kincsestar.hu

Idézet
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás