2019. 05. 03.

7 nehézség, amelyekkel Jézus is szembesült

Talán te is mondtál már olyat, vagy legalábbis a gondolataidban megfordult, hogy „Jézus nem tudja megérteni, amin éppen most keresztülmegyek. Neki sosem kellett ugyanazt megtapasztalnia, ami velem történik.”

Gyakran ezeket gondolatokat fizikai szenvedés, magány, valamilyen kísértés, megpróbáltatás vagy konfliktus okozza. Bizonyos estekben pedig csak még inkább fokozza bennünk a rossz érzést, ha elkezdjük olvasni a Szentírást, hiszen az evangélium nagy részében Jézus mindennapi emberi életéről nem sok szó esik.

Amikor Isten fia kétezer évvel ezelőtt eljött a Földre, egyszerre volt teljesen Isten és teljesen ember. Ez azt jelenti, hogy MINDENT megtapasztalt, amit egy ember átélhet. Ha van valaki, aki igazán meg tudja érteni, hogy min mész keresztül, akkor az Jézus.

1. Jézus megtapasztalta, milyen a szegénység

A hónapról hónapra való megélhetési nehézségek bárkit elérhetnek. Isten nem tudja megérteni, milyen az, amikor éhesen, hidegben mész aludni, ugye? Nos, Jézus, az Isten Fia pontosan tudja, mit jelent a szegénység. Hajléktalan volt, így Ő mindenkivel tud azonosulni, aki megélhetési gondokkal küzd.

Jézus azonban ezt mondta: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.”  – Lukács 9,58

2. Jézus megtapasztalta, milyen a kimerültség

Mindannyiunknak vannak olyan napjai, amikor nagyon elfáradunk, vagy talán minden egyes nap ezt érezzük. Jézus nagyon jól ismerte a fáradtságot, hiszen mindenhova gyalog ment, amerre csak járt. A tanítványainak a vitáival is foglalkoznia kellett, hogy ki a legnagyobb közülük; és folyamatosan tanított. Ráadásul ott voltak azok a vallási vezetők, akik a kivégzését tervezgették, miközben semmit sem ártott nekik, csupán embereket gyógyított, halottakat támasztott fel és az éhezőknek enni adott. Jézus is átélte a lelki és testi kimerültséget.

3. Jézus megtapasztalta, milyen az elárulás

Jézus jól tudja, hogy mennyire fáj, ha elárulnak. Nem csak a féltékeny vallási vezetők árulták el, hanem azok is, akik a legközelebb álltak hozzá, sőt még a saját családja is.

“Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott.” – Márk 3,21

Az egyik legközelebbi barátja, Péter elárulta Jézust, hiszen megtagadta, hogy ismeri Őt. Júdás pedig, aki egyike a tizenkettőnek, elárulta 30 ezüstért.

4. Jézus megtapasztalta, milyen a szomorúság

Jézus saját maga is megtapasztalta a szívfájdalmat és a bánatot. Az evangélium több példát is említ arra, hogy Jézus sír:

–       Jeruzsálem állapota miatt:

“Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta.” – Lukács 19,41

–       Egyik barátjának a halála miatt:

“Jézus könnyekre fakadt.” – János 11,35

Jézus azért is szomorú volt, hogy az emberiség elutasítja Istent.

“Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés.” – Izajás 53,3

5. Jézus megtapasztalta, milyen a kísértés

Talán azt még könnyen el tudjuk fogadni, hogy Jézus átérezte a szomorúságot és a bánatot, de a kísértés elleni küzdelem már egy más kérdés, azt egészen biztosan nem tapasztalhatta meg. A Zsidóknak írt levél írója azonban emlékeztet minket, hogy Jézus ebben is azonosulni tudott velünk. Bár sosem esett bűnbe, mégis sokszor érte kísértés.

“Így, mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek.” – Zsidók 2,19

6. Jézus megtapasztalta, milyen a szenvedés

Amikor a szenvedésünk értelmét keressük, nehezen találjuk meg, mert sokszor nem tudjuk, hogy mi Istennek a célja vele. De van egy megváltónk, aki pontosan tudta, mit jelent a szenvedés. Jézus is átélte a lelki szenvedést és a tanítványaival megosztotta a fájdalmát:

“Halálosan szomorú a lelkem.” – Máté 26,38

A lelki gyötrelmeken túl, brutális fizikai fájdalmakat is átélt a kereszten.  

7. Jézus megtapasztalta, hogy milyen az Isten elhagyatottsága

Jézus még abban is azonosult velünk, amikor úgy érezzük, hogy az Isten is elhagyott minket. A Mennyei Atyának el kellett fordítania tekintetét a Fiától, miközben Ő magára vette bűneinket a kereszten:

“Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” – Máté 27,46

Viszont emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy bár Jézus számára valóságos volt, hogy az Atya elhagyta, de számunkra, Isten gyermekeinek ez csak egy érzés. Isten sosem hagy el minket és ezt meg is erősítette nekünk:

“Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.” – Zsidók 13,5

Egész egyszerűen, Jézus tudja, mit jelent az emberi élet. Ő is érzett éhséget és szomjúságot. Neki is szüksége volt az alvásra. Neki is meg kellett tanulnia bizonyos dolgokat. Ő is felnőtt. Ő is érzett szeretetet és boldogságot, de néha ő is nyugtalan és mérges volt. Ő is imádkozott, gyakorolta a hitét és olvasta a Szentírást. Neki is fájt, amikor meglátta egy másik ember szenvedését. Ő is sírt, amikor meghalt valaki.

Jézus ismeri az emberi élet minden gyengeségét.

“Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt.” – Zsidók 4,15

 

 

Fordította: Nagy Barbara

Forrás: relevantmagazin.com

Lelkiség
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Deák Péter 2019. 05. 05. 09:35

    „… Jézus számára valóságos volt, hogy az Atya elhagyta [sic!], de számunkra, Isten gyermekeinek ez csak egy érzés.” – biztosan helytálló ez a megállapítás? Vö. Jn 8,28–29, KEK 603.