2018. 09. 20.

“A lepel eredetisége nem, csak az ellenkezője bizonyítható be” – interjú

Egyre inkább közeledik dr. John Jackson világhírű lepelkutató magyarországi előadássorozata, aminek része a 777 OFFLINE Extra esemény is, ahol a fizikus a nemcsak a lepelről, hanem más érdekes dolgokról is beszélni fog a feltámadással kapcsolatban. Ennek apropóján Greschik Gyula fizikust kérdeztem arról, hogy mennyire lehet elfogulatlanul beszélni az ereklyéről, valamint, hogy mekkora jelentősége van az elvégzett kutatásoknak. 

Honnan ismeri dr. Jacksont, és mit emelne ki róla?

Dr. Jacksonnal mintegy másfél éve vettük fel – vette fel a feleségem – a kapcsolatot egy amerikai szakmai és családi körút kapcsán. Amikor jó barátainkkal a bejárandó nevezetességek sorát állítgatta feleségem össze, eszembe jutott, hogy vagy 15, talán 20 éve hallottam arról, hogy létezik Colorado államban egy központ, amit azok tartanak fenn, akik a leplet ténylegesen vizsgálták.  Némi nyomozás után feleségem telefonvégre kapta Rebekát (Mrs. Jackson-t) aki egyben férje menedzsere is, és ebből a telefonbeszélgetésből lett az első találkozás. Innen meglepően egyenes út vezetett a magyarországi meghívásig: a gondolat már akkor, az első találkozás során felmerült. 

hirdetés

A szervezés egy hosszú folyamat volt és ezen a héten már érkezik a Jackson házaspár. Másfél hete pedig megszületett az az emléklap, amit azoknak fogunk adni ajándékba, akik egyes előadáshelyszíneken (ahol ez megvalósítható) támogató jegy vásárlásával járulnak majd hozzá az út szervezésének központi költségeihez. Az egyes események közvetlen költségeit szinte minden esetben helyi szervezők, adományozók, közösségek nagylelkű segítsége teszi lehetővé, a központi szervezés keretét nem terhelve.  Az eseménysor honlapján ezek a részletek is elérhetők.

Mindeközben egyre szorosabb lett a kapcsolatunk velük. Ma már barátkánt tekintünk rájuk. Aranyos, szerény emberek.  Még a hobbijaink között is találtunk közöset – pl. én is és Jackson úr is korábban színpadi bűvészkedéssel is foglalkoztunk.

És mennyit tudnak Magyarországról? 

Erről még keveset beszélgettünk.  Persze, szóba került ez is, és hangsúlyozták, hogy mennyire nagyra tartják az országot, de mivel még nem jártak nálunk, nem láthattak sok mindent, ami remélhetőleg változik majd az utazásuk alatt, és utána kicsit jobban fogják ismerni Magyarországot.

Hogyan foglalná össze az ő, és az útjuk jelentőségét? 

Ahogy közeledik az útjuk, egyre inkább látom, hogy milyen nagy jelentőségű lesz – sok szinten, nemcsak az egyes publikus események szintjén, hanem a néhány, de annál fontosabb tudományos kapcsolat létrejötte miatt is, ami a háttérben fog zajlani.  De a közönség számára is páratlan a jelentősége.  Hadd éljek egy hasonlattal: most nem a Holdról hallhatnak az érdeklődők előadást, hanem az az űrhajós jön ide, aki először lépett a Holdra. Mert Jackson ilyen ember a lepelkutatás terén. Vizsgálták a leplet többen, néhányan Jackson előtt is, sokan utána, külön-külön, egyes vonatkozásokat tekintve.  De olyan alaposságú és olyan átfogó vizsgálat, amit az általa vezetett 30 válogatott tudós 1978-ban véghezvitt, azóta sem történt.  A természettudományos lepelkutatás, ami már önálló tudományág lett, szinte egészében közvetlenül vagy közvetve az ő vállán, az ő eredményein nyugszik.  Eredményei korszakalkotóak voltak – és ma is azok, mert a kutatást nem hagyta abba, és egyre újabb dolgokra világít rá. Mindemellett pedig hitét vállaló katolikus is – akit emiatt támadások is érnek. Emellett pedig jó előadó. Nagyon remélem, hogy sokakhoz eljut az üzenete. 

Ön szerint lehet elfogultság és polémia nélkül beszélni a lepelről?

Már annak a megítélésével is gondban vagyok, hogy hol kezdődik az elfogultság. De azt mindenképpen le kell szögeznem, hogy nem vagyok a lepelnek szakértője: amit tudok, mind másodkézből tudom.

Viszont az elmúlt évben nagyon sokat utána olvastam a témának, és úgy tapasztaltam, hogy sok olyan megnyilatkozás van, amelyik a semlegesség látszatát kelti – de kevesebb az olyan, amelyik alaposabb vizsgálat után is semlegesnek bizonyul.

Ez azt is jelenti, hogy van, aki a saját véleménye alapján tesz megállapítást a lepelről, majd tudományosan megpróbálja alátámasztani?

Igen, és ez bizonyos szempontból olyan pszichológiai mechanizmusból fakad, amit az ember talán nem is tud teljesen kikapcsolni. Azt viszont megteheti, és a komolyabban gondolkodó emberek meg is teszik, hogy ezt a bizonyos belső vágyat függetlenné teszik az érvektől. A Jackson-házaspáron is azt látom, hogy annak ellenére, hogy katolikus keresztények, el tudnak ettől vonatkoztatni. Visszatérve az eredeti kérdésre azt mondanám, hogy nehéz megmondani a sok objektívnek látszó megnyilatkozás közül, hogy melyik valóban az. De engem nem is az zavar a leginkább, ha valaki esetleg valótlanságot állít, hanem az, hogy néhány esetben szinte kifejezetten rosszindulatú állítások is elhangzanak. De ez egyben a jelenkor egyik sajátossága is.

Amellett, hogy Dr. Jackson is beszélni fog ezekről, Önnek mik a következtetései ezzel kapcsolatban?

Én más területen kutatok, ezért nagyon áttételes a tudásom a lepelről, de kutatói tapasztalatom azért van. Az alapján, amit Pályi Gyula akadémikus és John Jackson is elmond, és amit más forrásokban is olvastam, kettejük véleményét nagyon helytállónak látom. Csak egy komolyan vehető érv van a Jézusi lepeltörténettel szemben, ez pedig az 1988-as 14C-es, szénizotópos vizsgálat eredménye. De ezt nem szabadna vakon elhinni, hanem meg kellene vizsgálni (talán újra mérni), hogy miért jelzett annyira más kort ez a mérés, mint az összes többi tudományterület következtetései. Vannak erre reális magyarázatok a szövetjavítástól a szennyeződésekig, de a kérdés még nyitott.

Van arra esély, hogy egyszer majd beigazolódhat a lepel eredetisége vagy ennek az ellenkezője?

A szigorú logika szerint igazán csak az igazolódhatna minden kétséget kizárólag be, ha a lepel nem volna eredeti. Ugyanis nincs Jézus Krisztusról személyi igazolványképünk, ujjlenyomatunk, DNS-mintánk. A régi korokba visszanyúlva az egyes személyes események kriminalisztikai bizonyíthatóságának a szó mai értelmében a fogalma eleve megkérdőjelezhető. 

Tehát az egyezés, amit a leplen látunk, minden lélegzetelállító részletével, szinte olyan erejű, hogy már csak DNS minta hiányzik a képből, nem?  Viszont még ez sem „matematikai” bizonyíték. Valamint az, hogy nincs tudományos magyarázat magának a képnek a keletkezésére – sőt, a tudománynak még halvány fogalma sincs, hogyan keletkezhetett – sem „bizonyíték”.

Viszont, ha valami olyan dolog derülne ki, ami egyértelműen cáfolná a jézusi összefüggést (a szénizotópos vizsgálat nem ilyen), akkor máris cáfolva volna, hogy a lepel embere Jézus volt. 

Természetesen nyitva kell állnunk minden lehetőségre, hiszen a tudásunk véges. De amit most tudunk, annak alapján nagyon egyértelműnek létszik a helyzet. 

Akkor a hitelesség kérdésének firtatása bizonyos értelemben szélmalom harc ?

Ez szinte majdnem mindig így van. De egy másik példával élve: az evolúció esetében is hasonló dologgal találkozhatunk, mert a tényleges való világgal kapcsolatos (és nemcsak a matematika világában megfogalmazott) hipotézisek körében – az evolúció is hipotézis – nehéz száz százalékosan bebizonyítani valamit.

Közeledve Jackson úr előadásaihoz, mennyire mutatkozik igény arra, hogy az emberek halljanak a lepelről?

Voltak helyek, ahol sajnálatos módon nem valósulhatott meg az előadás, viszont máshol hatalmas igény mutatkozott rá. Szeged több szempontból is kivételes helyzetben van. Ez az előadókörút első helyszíne, és az egyedüli Budapest mellett, ahol Jackson nemcsak egyszer beszél, mert itt két előadás is lesz. A szegedi témák is roppant érdekesek. Az elsőt emelném ki: az előadókörút ott elhangzó nyitó előadása kivételesen még egy alkalommal meg fog ismétlődni a záró előadáson. Így, keretet adva a hét eseményeinek, talán ez a legizgalmasabb az összes téma közül.  A lepel és a húsvéti szent három nap kapcsolatáról lesz szó, ami azért fontos, mert nem két napról van szó, hanem Nagycsütörtök is ide van sorolva.  Csak sejtem, hogy ez mit takar:

dr. Jackson legújabb, még publikálatlan kutatásai szerint volt a lepelnek szerepe az utolsó vacsora estéjén is. De hadd ne áruljak el erről többet, Jackson úr tudja, hogy erről mennyit akar majd elmondani.  Remélem, hogy minél többet, de ez az egyik oka annak, hogy az előadásokon semmiféle hang vagy képi felvétel nem készülhet, mert még publikálatlan dolgok fognak elhangzani.

A szegedi nyitó előadást követően Szarvason, majd megint Szegeden az Akadémiai Bizottság székházában lesz egy-egy előadás – az egyik a lepel történetéről szól majd, a másik a leplen látható képmás keletkezésének magyarázatára kitalált fizikai elméletekről. A következő előadás Lajosmizsén lesz a hit, a tudomány és a lepel kapcsolatáról, majd ezt ismétli meg Jackson a Pécsi Székesegyházban. Onnan Győrbe megyünk, ahol az 1978-as kutatóprogram, a STURP történetéről lesz szó. Ezt követően Budapesten lesz egy előadás, amelyet valószínűleg dr. Jackson a feleségével együtt fog tartani, a zsidó hagyományok és a lepel kapcsolatáról. Ezt követi a 777 OFFLINE Extra esti programja az Erkel Színházban. Az előadássorozatot pedig másnap a Bazilikában megint csak a legizgalmasabb téma, a szent három nap témája zárja.

Az eseményekről minden információ megtalálható a torinoilepel.hu oldalon. 

Dallos Bence

Interjú
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás