2018. 08. 03.

Tíz igeszakasz lehangoltság ellen

Mindannyiunk életében vannak pillanatok, amikor magányosnak, elhagyatottnak érezzük magunkat, és ez igazi szenvedést okozhat.

Tíz igeszakaszt ajánlunk olvasásra és elmélkedésre. Isten – „az árvák atyja, özvegyek bírája” (Zsolt 68) szavai és ígéretei, amelyek segítenek megakadályozni, hogy a negatív gondolatok eluralkodjanak rajtunk.

Isten hűséges

Ha hittel teli tekintettel nézünk (nem pusztán az emberi reményre, hanem) keresztény reménységünkre, látni fogjuk, hogy ez a reménység az Úrtól van. Ez az, amiért hihetünk az Ő hűségében, amely abban nyilvánul meg, hogy osztozik életünkben.
„Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az asszony,
nem könyörül-e méhe magzatán?
Még ha az meg is feledkeznék,
én akkor sem feledkezem meg rólad!” (Iz49,15)

„Az Úr, aki vezérel titeket, maga lesz veled: nem marad el tőled, s nem hagy el téged, ne félj és ne rettegj.” (MTörv31,8)

hirdetés

„Menedékünk és erőnk az Isten, a ránk zúdult számos bajban ő a mi segítőnk.” (Zsolt 46,2)

Soha nem mond le rólunk

Isten ismer minden helyzetet, érdekli minden, ami bennünket foglalkoztat. Bízni Isten erős karjaiban értékes támasz a számunkra, hiszen ha az emberek el is hagynak, biztosak lehetünk benne, hogy Isten soha nem hagy el minket.

„Mert ő mondta: »Nem hagylak el, s nem távozom el tőled«, ezért bizalommal mondhatjuk:
»Az Úr az én segítőm, nem félek, ember mit is tehetne ellenem?« (Zsid13,5-6)

„Mert az Úr szereti az igazságot, s szentjeit el nem hagyja.” (Zsolt 37,28)

Az Igazság megvigasztal

A Szentírásban leírt igazság vigasztalást nyújt a csüggedésben. Inspiráló és reménnyel teli igazság ez.

„Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden szorongattatásunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármiféle szorongattatásban vannak, azzal a vigasztalással, amellyel Isten minket is megvigasztal.” (2Kor1,3-4)

A remény Isten szerint

Izajás könyvében olvasható a remény legszebb meghatározása. Nem olyan remény ez, amely megváltoztatja az eseményeket, hanem amely új erőt ad, hogy szembenézhessünk a nehézségekkel.

„Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és ha a folyókon, azok nem borítanak el;
ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged.” (Iz 43,2)

„ne félj, mert én veled vagyok! Ne tekingess semerre, mert én vagyok a te Istened!”

„Megerősítelek és megsegítelek, s támogatlak téged szabadító jobbommal.” (Iz 41,10)

Két ígéret

Soha ne feledjük, hogy még ha az emberek megvetnek és megbántanak is, Krisztusra mindig számíthatunk.

„És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,20)

„Íme, én veled leszek, és őrződ leszek, bárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Nem hagylak el, amíg nem teljesítem mindazt, amit mondtam!” (Ter 28,15)

Imádkozzunk Antoine de Saint-Exupéryvel:
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944, francia költő, regényíró, pilóta, 1944. július 31-én egy légi felderítés során tűnt el) imája segíthet legyőzni a magányt és az elhagyatottság érzését.

,,Könyörülj rajtam, Uram, mert nyomaszt magányosságom. (…) add, hogy lelkem világoljon a házamban, és meggyógyítasz engem.”
(…) „még csak azt se kérem tőled, Uram hogy közel legyen hozzám a lakásom.
(…) még csak azt se kérem tőled, Uram, hogy megígértessék nekem ez a lakás.”
(…) ,,A magányosság, Uram, csak a lélek gyümölcse, ha ez a lélek gyarló.
A léleknek csak egy hazája van, s ez a haza a dolgok értelme.
Például a templom, amikor a templom a kövek értelme.
A léleknek csak ehhez a kiterjedéshez van szárnya. Nem a tárgyak szereznek neki örömöt, hanem az az egyetlen arc, amelyet rajtuk keresztül olvas ki, és amelyik megköti őket.
Csupán annyit tégy, Uram, hogy megtanuljak olvasni.
És akkor, Uram, vége lesz az én magányomnak.” (Antoine de Saint-Exupéry: Citadella – részlet)

Ne felejtsük el, hogy Isten mindig válaszol imáinkra, bár válasza nem mindig az, amit várunk. Az ima „megnyitja a szívet, míg az végül képes lesz befogadni Istent.” (Kalkuttai Teréz anya)

Forrás: fr.aleteia.org

Ezt a cikket Nagyné Molnár Ildikó önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Egyéb Lelkiség
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás