2017. 10. 03.

Tudod, melyik jótanács szerepel legtöbbször a Szentírásban?

Ez a bizonyos tanács 365 alkalommal hangzik el a Bibliában. Isten valóban azt akarja, hogy békében legyünk!

Azt gondolnánk, hogy a Biblia leggyakrabban elhangzó mondata egyfajta „ne tedd …” típusú tiltás, vagy valami olyasmi, ami a felebarát szeretetére szólít fel. Tévedés! Valójában, az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt leggyakrabban ismétlődő tanács a

„Ne félj!”

Lehet, hogy jól ismersz bizonyos szentírási részeket, például amikor Gábriel arkangyal megjelent Máriának és tudtára adta, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja. Vagy amikor József meghallotta ezeket a szavakat és megtudta, hogy ő lesz Jézus nevelőapja: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!”(Mt1,20)

hirdetés

Amikor Jézus megszületett Betlehemben, egy másik angyal megjelent a három napkeleti bölcsnek és ugyanezeket a szavakat mondta. Vagy említhetnénk azt, amikor Zakariás megtudta, hogy felesége, idős kora ellenére, várandós. Zakariást felzaklatta a hír és félelem töltötte el. Azt angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. (Lk1,13)

Vannak más részek is a Szentírásban a születéstörténeten kívül, amik arra bátorítanak minket, hogy ne féljünk. Jézus színeváltozásakor például a tanítványok arccal a földre borultak és nagy félelem töltötte el őket. Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és azt mondta: „Keljetek fel, ne féljetek!” (Mt17,6-7)

A „Ne félj” és ehhez hasonló kifejezések háromszázhatvanötször szerepelnek a Szentírásban.

Mindennapi kis és nagy gondunk nagy része abból adódik, hogy félünk attól, ami történni fog. Az aggódás sok energiánkat elveszi. Minden rendben lesz az úton? Nem szenvedünk majd balesetet? Meg tudok bocsájtani a testvéremnek? Vajon azt teszem, amit Isten akar, hogy tegyek ebben vagy abban a helyzetben? Mi lesz az orvosi vizsgálatom eredménye? Vajon súlyosbodik az ismerősöm függősége? Vajon jó döntést készülök meghozni? Tényleg újra látni fogom szeretteimet a mennyországban? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések motoszkálnak állandóan a fejünkben. Ám minden egyes kérdésnél Isten emlékeztet bennünket arra, hogy imádkozva és bizalommal Őfelé kell fordulnunk.

A Jelenések könyvében ez áll: „Ne félj a rád váró szenvedésektől! Az ördög néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját.” (Jel2,10)

A Második Törvénykönyv szerint: „Legyetek bátrak, és erősek! Ne féljetek s ne rettegjetek tőlük! Mert az Úr, a te Istened veled vonul. Nem fog elhagyni, sem cserbenhagyni.” (MTörv 31,6)

A zsoltárosból tudjuk, hogy semmilyen földi erő nem árthat nekünk. „Világosságom és üdvösségem az Úr – kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr – kitől rettegnék?” (Zsolt 27,1)

Jeremiás könyvében olvashatjuk: „Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak – az Úr mondja ezt neked.” (Jer1,8)

Máté evangéliumában ez áll: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani.” (Mt10,28)

Lukács evangéliumában pedig ezt találhatjuk: „Még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.” (Lk12,7)

János evangéliumában olvashatjuk, amikor a tanítványok meglátják Jézust a vízen járni: „Ő bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek!”(Jn6,20)

Végezetül gondoljunk Szent II János Pál pápára, aki pápaságát szintén ezzel a fontos gondolattal kezdte: „Ne féljetek!”

Forrás: Aleteia
Fotó: Pxhere

Ezt a cikket Nagyné Molnár Ildikó önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Lelkiség
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás