2017. 08. 05.

Az albán bíboros 10 gondolata Medjugorjéből

Az ötödik napon a délelőtti tanúságtételek között szerepelt Ernest Simoni, Albánia bíborosa. Simoni atya az egyetlen ma élő pap, aki tanúja és elszenvedője volt Enver Hodzsa kommunista rezsimje idején a kemény egyházüldözésnek. 28 évet töltött börtönben, kényszermunka táborokban. Az esti szentmisében az ő szentbeszédét hallgathattuk. Fogadjátok szeretettel a 88 éves bíboros szavait:

Kedves Fiatalok!

10 pontba szedtem össze gondolataimat, melyeket megosztanék veletek. Elmondhatom, hogy közeli kapcsolatban állok a Szentatyával, barátja lehetek, és a napokban Rómában járva tájékoztattam őt arról, hogy meghívást kaptam közétek.

Isten egész életemben csodákat művelt, mindig utasított, amikor egy új útra küldött az Ő dicsőségére és mások hasznára. Nagyon örülök az Úr ajándékának, hogy itt lehetek köztetek. Olyan érzésem van, mintha itt az angyalok jönnének a földre a nyitott mennyből, hogy itt legyenek velünk és örüljenek ennek a gyönyörű találkozásnak.

Ferenc pápa a következő szavakkal indított útnak: „Menj Medjugorjéba és hirdesd az Örömhírt!” „Köszönöm Szentatyám!” – feleltem.

hirdetés

Az első pontban ezért arról beszélnék, hogy miért születünk, miért élünk. Találkozunk az élő Istennel ebben a környezetben. Mindig fontos megkérdezni magunktól, hogy honnan jövök, hogy élek és mi vár a földi életem végén.

Mikor a Teremtés könyvét olvassuk, már választ is kapunk ezen kérdésekre. Egy igazi, rendes keresztény választ kapunk. Ott olvassuk, hogy az Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. Minden ember Isten teremtménye ezen a földön, az örökkévalóság számára és lehetőséget adott arra, hogy az ember sokasodjon és benépesítse a Földet. Receptet is kaptunk a 10 parancsolat formájában, hogy miként éljük az életünket. Ezért a megváltásunkért, az emberi faj megmentéséért, hogy az örök időkre megmentse, köszönjük meg a receptet, ami megmenti a Világot.

A második pontban szeretném meghívni az összes papot, szerzetest, püspököt, hogy a Szentatyával közösségben legyen. Tehát minden pap meg van hívva arra, hogy az Isten Örömhírét hirdesse, ezért nagyon fontos, hogy gondolkozzunk, mit kell tennünk. Ezért hívom a papokat, püspököket, bíborosokat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy ne válasszanak más utat a pápa útján kívül, mert közösségben élünk. De tudjuk, hogy minden időben, most is létezik a Gonosz, a sötétség, ezért veszély fenyegeti a világot, ezért együtt kell küzdenünk ellene, mert ebben van az erő. Ezért is örüljünk, hogy éljük Isten 10 törvényét, mert akkor nem leszünk a gonosz hatalmában, hanem az örök életre készülünk.

A harmadik pont: mit kap az ember, ha az egész világot megkapja, de saját lelkét elveszíti? Tehát az Úr így határozza meg, mindaz ami az evilági életünkhöz kell, irányítva van, de a mi emberi természetünk evilági dolgok felé hajlik.

Tudatában vagyunk e annak, hogy mire hívott meg bennünket Jézus? Jézus, a következő képpen válaszol az apostoloknak: …”anyád és testvéreid aggódva keresnek, de Jézus megkérdezi: kik az én testvéreim, ki az én anyám? Ők mindazok, akik az én atyám akaratát teljesítik.”

A negyedik pont: Örüljetek, hogy Jézus 0-24 órában jelen van a papok kezeiben. Az Isten, az Úr megtartja rajtuk keresztül a világot. Tehát számomra a remény, a mi üdvösségünk, az egész világ üdvössége abban van, hogy az Isten kezében van a mi életünk és a szentmisében a papok kezein keresztül Jézus jelen van, mert ő él. Jelen van, minden otthonban, templomban, ahol ketten-hárman együtt vannak az ő nevében.

Az ötödik pont: az szentségimádáskor már a mennyország egyik sarkában érezhetjük magunkat.

Kedves Testvéreim! Az életcélunk, hogy Jézus Krisztust imádjuk, hozzá tartozzunk. Tudjátok, hogy mennyi minden történik velünk életünk során: betegségek, nehézségek stb… és ha így fordulunk felé, akkor reményt kapunk és Jézusnál öröm vár bennünket, megváltás, mindaz, amire szükségünk van.

A hatodik pontban hozzátok szólok. Sok fiatal ismeri azt a szentírási történetet, melyben a gazdag ifjú Jézus felé fordulva a következőket mondja: „minden törvényt megtartottam”, de Jézus azt mondja neki: „ add el mindenedet és kövess engem.” Sajnos ő lehorgasztotta a fejét és szomorúan elfordult. Ne horgasszátok le a fejeteket fiatalok és ne forduljatok el Jézustól!

A hetedik pont a megváltásunkról szól, az emberiség megváltásáról. Látjátok, akik a világ minden pontjáról azért érkeztetek ide, hogy Jézussal találkozzatok éppen itt Medugorjében. Itt reménnyel, az emberiség minden irányú reményével találkozhatunk. A Szentlélekkel Isten ereje leszáll ránk, hogy folytassuk életünket. Ti mindannyian itt vagytok Jézus Krisztus miatt, hiszen ő hívott bennünket. Látjátok, Krisztus válaszol, még a kereszten függve is beszélt Jánoshoz: „Íme a te anyád.” Most is ezt mondja itt nekünk: Íme a ti anyátok. Jézus édesanyjának szerepéről is tanított minket a kereszten.

A nyolcadik pontban elmélkedjünk a magvető példázatán. Tudjuk, hogy jó magvetőnek kell lennünk a jövő számára. Jézus kihangsúlyozza a jó magvető példáját. Ti tudjátok, hogy a mag hová hullik. De nem csak rossz földbe hullik, hull jó földbe is.

Mi történik ma világunkban? Az egész emberiséghez akarunk szólni. Látjátok, Jézus hív mindenkit, aki kész magot vetni, aki lemond magáról, aki követni akarja őt. Nem tudunk két úrnak szolgálni. Vagy Istennek, vagy a világnak. Jézus azt mondja: „aki engem szolgál örök életet nyer.”

Szent Antal életéből egy példával szeretném alátámasztani gondolataimat: egy gazdag ember temetésekor a szent megkérdezi a gyászolókat, hogy hová viszik a testet. A temetőbe, a földbe hangzott a válasz. De oda nem temethetitek el, mert neki nincs szíve. Nyissátok ki a koporsót és meglátjátok, hogy nincs szíve, mert sosem volt – felelte nekik Antal. Tényleg így történt. A szíve helyén is pénz volt. Így kedves testvéreim. Miért vagyunk itt, miért járunk szentmisére?  Azért, hogy megtudjuk: merre van az utunk és a mi szívünk, hogy nézzen majd ki.

A kilencedik pontban arról szólnék, hogy az Úr nem csak beszél, hanem cselekszik, hat ránk. Amikor megkérdezzük, tőle, hogy Uram miért van konkoly a mag között? Azért, hogy kigyomláljuk? Nem, ne gyomláljátok ki, had nőjenek együtt egy darabig. Majd eljön az aratás, akkor egyik oldalra a jó mag, a másik oldalra konkoly kerül, ami megy a tűzbe.

Az utolsó, tizedik pontban tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért is jöttél ide? Reményeim szerint azért jöttünk itt most össze, hogy szemtől szembe találkozzunk Jézussal. A hívőkkel, a papokkal, a püspökökkel, a pápával az élen, hogy mindannyian egyek legyünk Jézussal, mert ő a mi utunk és szeretném megértetni veletek, hogy ha együtt működük Máriával, lefektetjük örök életünk alapjait. Nincs a világon olyan katolikus templom, ahol nincs ott Mária szobra vagy képe. Nincs olyan szent, aki ne működött volna együtt Máriával, az Egyház mindig Máriával együtt működött. Ezért arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel magatokat Mária szívének és napi 3 rózsafüzért imádkozzatok el és segítsetek a világnak, hogy mindenki az élő Isten felé forduljon.

                                                                                                                                                                            Amen

Igehirdetés
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás