2017. 04. 23.

Az irgalmasság vasárnapja

Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án hirdette meg az isteni irgalmasság ünnepét és napja, Fausztina nővér látomásai alapján, húsvétvasárnapot követő első vasárnaphoz lett igazítva.

Jézus a következő kérést intézte Fausztina nővérhez:

“Azt kívánom, hogy a képet (…) húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe. (..) Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (…) Az a lélek, aki gyónáshoz és szentáldozáshoz járul teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól.”

Az isteni irgalom elnyerésének vannak további feltételei:

  • teljes bizalom Isten jóságában,
  • gyakorló felebaráti szeretet,
  • a szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota, szentáldozás.

Ezek a feltételek azt tükrözik, hogy egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul Jézushoz bizalommal (mondta Jézus Fausztinának).

hirdetés

Jó lenne hittel és bizalommal megvallani, hogy az ember számára nincs reményforrás Isten irgalmasságán kívül. Hittel kell újra kimondani: Jézusom, bízom benned!

Különösen is helye kell, hogy legyen a Világban ennek a bizalomnak. Mert a szenvedésekkel, csalódásokkal és bizonytalanságokkal telt szívek mélyén szükség van Isten irgalmasságára.

Irgalmasság vasárnapján megállunk és lelki szemünkkel a könyörülő Isten szemébe szeretnénk tekinteni, mert az Ő tekintetében ott van az a fény, melyet Isten tartogat nekünk minden áldott nap, egészen az utolsó napig.

Az üzenetet Isten átadta ennek a Világnak, fellobbant a láng, melynek továbbadása keresztény küldetésünk. Fausztina nővér által kapott kinyilatkoztatásoknak el kell jutnia a Föld minden lakójához, hogy reménnyel tölthesse be a szíveket. A szikra, mely hatalmas lánggá növekszik, felkészíti a Világot Jézus végső eljövetelére.

„Örök Atya, fölajánlom neked szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét a mi bűneinkért és az egész világ bűneiért; az Ő keserves kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.”

Bese Gergő atya

Bese Gergő Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás