2017. 01. 10.

Keresztény egységben az erő

Az idei esztendő kihagyhatatlan történelmi lehetőség, hogy a keresztények újra egymás felé forduljanak, és a teljesen értelmetlen falakat lebontsák. Ötszáz évvel Luther pontjai után ki kell mondanunk, hogy újra reformációra van szükség: az egység és a szeretet reformációjára!

Egyéniségnek lenni erény, nem pedig hátrány: éppen ezért szeretem látni, hogy a keresztény egyházaknak megvannak az identitásaik, azok a különleges adottságaik, amelyek miatt kicsit mások, mint a többiek. Nem is kell, hogy ezek az egyéniségek eltűnjenek, de fel kell ismernünk, hogy testvérek vagyunk és összetartozunk. Mi keresztények hajlamosak vagyunk teljesen apróságokon civakodni: igen, a megváltáshoz képest minden földi dolog apróság.

A keresztény szó jelentése: Krisztus-követő. Krisztus pedig ezt a parancsot adta: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”  Szeretném világossá tenni: az a keresztény, aki egy másik keresztényhez nem szeretettel viszonyul, az nem tudja hitelesen képviselni és megélni Jézus tanítását.

hirdetés

Testvéri szeretetre van szükség, hiszen testvérek vagyunk: mindannyian kicsit mások, de mindannyian ugyanolyan értékesek Isten szemében. Hiszem, hogy mérhetetlen szomorúsággal tölti el Istent, hogy az ő gyermekei óvodásként civakodnak, ahelyett, hogy boldogan együtt dicsőítenék őt. Megújulásra van szükség, nyitott szívekre és őszinte szavakra.

Tudom, hogy hány lelkész, pap, püspök olvassa a 777-et. Ragadjuk meg ezt az évet arra, hogy a sebeket begyógyítsuk, hogy egymás felé fordulunk, hogy felismerjük, hogy ha hiteles Krisztus-követők akarunk lenni, akkor először a saját testvéreink irányába kell szeretettel lennünk. Ahogy János apostol gyönyörűen megfogalmazza: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.”

Soha a történelem folyamán nem üldöztek annyi keresztényt, mint napjainkban, és mi egymással veszekedünk?  Nem az a legfontosabb, hogy csillag vagy kereszt van a templom tetején, hanem hogy összefogjunk és áldásban, békességben dicsértessék a Jézus Krisztus, mert erős vár a mi Istenünk!

Martí Zoltán

Blog Martí Zoltán
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás