2016. 06. 10.

Keress és találsz – Ablak a Végtelenre

„Meggyőződésem, hogy valójában nincs istentagadó ember, viszont nem kevesen vannak, akik hamis képet kaptak Róla, és ezt a torz képet utasítják el. Lehet-e szeretni egy olyan Istent, aki megszállottan bűnre vadászik, és büntetésekkel, csapásokkal sújtja a gonoszokat az ártatlanokat, és az igazakat egyaránt? Lehet-e hinni egy olyan Istenben, aki alszik az Égben, vagy megtörten szemléli teremtményei vergődését? Lehet-e bízni egy tehetetlen Istenben, akinek lesújtani „fáj a karja”? És lehet-e követni egy olyan egyház tanítását, amelynek múltbeli tetteit és jelenlegi elvárásait értetlenkedve és botránkozva szemléljük?” /Karikó Éva/

„Hiszem, hogy Isten minden egyes embert nagyon szeret. Nincs olyan ember, akár bűnös, akár igaz, akiért Jézus ne vállalta volna a kereszthalált.” /Böjte Csaba/

Böjte Csabát sokaknak nem kell bemutatni. De aki mégsem ismerné, írok róla pár szót: Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Szervezetének célja, az Erdélyben sanyarú körülmények között élő, árva gyermekek segítése. Az alapvető életfeltételeken kívül taníttatásukkal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Tavaly az atya kapta meg a Magyar Szabadságért díjat.

Erdő Péter bíboros a következőket írja róla: „Böjte Csaba atya nemcsak a rábízott gyerekekkel és az ő testi jólétükkel foglalkozik, hanem a bajba jutottak, az Istentől, az egyháztól távol levők, a hitükben megrendülők lelki fejlődésével is törődik.” Mi sem támasztja alá ezt a legjobban, mint ez a könyv, amit most bemutatok nektek.

hirdetés

Csaba testvérnek számos könyve megjelent már, most egy nem mindennapi könyvét hoztam nektek. Az Ablak a Végtelenre című könyvében Karikó Éva kérdéseire válaszol. Kérdéseit az apostoli hitvallásra, azaz a Hiszekegy állításaira fűzte fel, mely a keresztények hitét foglalja össze. Karikó Éva olyan kérdéseket rak fel, melyek egy hívőben és a hitet nem ismerő, kereső emberben is felmerülhetnek.

A hitbeli és erkölcsi igazságok áttekintése közben olyan kérdéseket járnak körül, melyekre néha még a hívőknek is nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, amikor szembesülnek velük. Akár egy keresőnek, akár saját maguknak szeretnének választ adni. De Böjte Csaba érthető és befogadható feleleteket ad.

Nagyon egyszerűen fogalmaz, olykor népies fordulatokat használva, ezekről a bonyolultnak tűnő dolgokról. A könyv nyelvezete egyszerű, mindenki számára érthető. Remek példákat hoz a saját életéből is, inkább mesél: személyes élményeiről a vallással, Isten közelségével vagy az útkereséssel kapcsolatban. Úgy, mintha mi is jelen lennénk a beszélgetésnél.

Nem mindennapi szeretettel és optimizmussal beszél az egyház és a világ dolgairól is. Őszinte és mély hit sugárzik Csaba testvér szavaiból, és egész lényéből. Minden egyes szavának hitelt ad az élete, mert nem csupán beszél Isten országáról, hanem mindent meg is tesz, hogy ez az ország itt a földön kibontakozzon. Szavai és élete tökéletes harmóniában állnak egymással. Sokat tanulhatunk tőle.

Olyan ez a könyv, mintha egy interjút olvasnánk, de túlmutat ezen. A kérdések nem törik meg Böjte Csaba gondolatmeneteit, inkböjteább továbbvezetik őket.

Amint belelapozunk a könyvbe feltűnik, az interjús forma mellett, a szöveg érdekes szerkezete. A lapokon nem csak Böjte Csaba gondolatait olvashatjuk.

Ha figyelmesen olvassuk a könyvet, megtapasztalhatjuk, hogy Csaba testvér szavaival összecsengenek nagy költőink, gondolkodóink, szentjeink sorai, melyek alátámasztják Böjte Csaba gondolatait. Karikó Éva elképesztő érzékkel párosította a szöveg mellé ezeket a verseket, idézeteket. Szinte minden esetben nagyon szoros a versek kapcsolata a szöveggel, vagy éppen további kérdéseket vetnek fel.

A könyvben található költemények mutatják, hogy a megfogalmazott értékek nem csak az emberek egy szűk rétegét érintik, hanem minden ember lelke mélyén ott a vágy mindezek után.

A könyvajánló elején található idézetet Karikó Éva előszavában olvashatjuk. Ha valakiben hamis kép él a kereszténységről, Istenről, vagy a vallásról, itt egy tiszta képet kaphat mindezekről, egy alázatos és hiteles embertől. Böjte Csaba mesél, nekünk csak engednünk kell, hogy hasson ránk, miközben olvassuk.

Ez a könyv tökéletes arra, hogy hamis képünket formálja Istenről és az egyházról is. Tökéletesen leírja, hogyan kéne látnunk az egyes dolgokat. És emellett még a minket foglalkoztató kérdéseinkre is választ kaphatunk. Ha nem érted mi miért van, vagy sok kérdés kavarog benned, ajánlom ezt a könyvet elolvasásra. Garantáltan találsz benne megfelelő válaszokat.

„Ez a kiadvány semmiképp nem pótolja a hittankönyveket, továbbgondolkodásra, továbbkeresésre szeretne ösztönözni.”

Én már többször elolvastam Böjte Csaba könyvét, és mindig újabb kincseket találok benne. A hitemet megerősíti és a mindennapi életemet is segíti ez a könyv. Nálam ez egy állandó, mindig kéznél levő olvasmány.

Ez a könyv minden olvasójának ad valamit és mindenkiben hagy nyomot. Elülteti a szeretet kis csíráját. Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet. Az elolvasását nem igazán lehet megbánni.

Gergely Kinga

Könyvajánló
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás