2016. 05. 31.

Új fordítása lesz a Miatyánknak Franciaországban

Az ökumenizmus kiemelkedő eseményének számít Franciaországban, hogy a reformátusokat és evangélikusokat tömörítő Francia Egyesült Protestáns Egyház elfogadta a francia Katolikus Püspöki Konferencia által javasolt Miatyánk új fordítását.

Amikor a francia Katolikus Püspöki Konferencia 1966. január 4-én bemutatta a szentmiséken használandó, úgynevezett liturgikus Biblia francia nyelvű fordítását, azon számos pap, teológus és a hívek egy jelentős része felháborodott, különösen a Miatyánk hatodik kérésének új, sokak szerint istenkáromló változata miatt.

A szóban forgó fordítás, amelyet a mai napig használnak a szentmiséken, úgy hangzik ugyanis, hogy „ne vígy minket kísértésbe”, ami homlokegyenest ellenkezik azzal a változattal, amelyet a franciák a latin misézés évszázadaiban, hivatalosan nem rögzített, de mindenki által elfogadott módon használtak, és amely úgy hangzott, hogy „ne engedjen – mármint isteni Fölsége – elbuknunk a kísértésben”. Isten hagyományos francia megszólítása ugyanis a II. Vatikáni zsinatig magázódva történt, és történik egyébként a mai napig a latinul miséző hívek körében.

A „ne vígy minket kísértésbe” fordítást tehát bevezetése óta vitatja a francia katolikusok egy jelentős része, akik az évszázados tanításokra hivatkozva hangsúlyozzák: nem az Atya kísért, hanem a kísértő, azaz a Sátán. A szűnni nem akaró viták láttán a francia Püspöki Konferencia húsz évvel ezelőtt úgy döntött, hogy egy új fordítással feloldja a feszültséget. A munka 2013. őszére készült el, és a teológusokból álló fordító gárda a „ne engedd, hogy kísértébe essünk” formulát javasolta, amelyet az egyház vezetése el is fogadott.

hirdetés

Az ökumenizmus jegyében a Katolikus Püspöki Konferencia a protestáns egyházaknak is megküldte a szövegváltozatot, sőt véleményüket is kikérte róla. Ezt a gesztust a reformátusokat és evangélikusokat tömörítő Francia Egyesült Protestáns Egyház nemrég a kelet-franciaországi Nancy-ban összeült szinódusa „elismeréssel” üdvözölte és a képviselők úgy határoztak, hogy azt saját istentiszteleteiken is használni fogják.

A protestáns egyházak decentralizált működési formájára való tekintettel a szinódus mindazonáltal nem teszi kötelezővé a szöveg átvételét, annak bevezetését a helyi közösségekre bízza. A katolikus egyházban a Miatyánk új változatát a következő nagyböjt első vasárnapjától kezdik használni, ami 2017. március 5-ére esik.

A módosítás fontosságát az is mutatja, hogy azt a protestáns egyházak vezetői mellett az ortodoxok is üdvözölték mondván, valószínűleg ez lehet az Úr imájának ökumenikus, vagyis minden keresztény által imádkozott új változata.

(Forrás: inforadio.hu)

Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás