2024. 06. 26.

Új templomigazgató a jezsuitáknál, egy népszerű pap Rómába megy tanulni – áthelyezések a papoknál

Augusztustól – a szokásoknak megfelelően – több pap és szerzetes is új plébánián kezdi meg működését. A Magyar Kurír összegyűjtötte a személyi változásokat, az ő cikkükre hagyatkozva mutatjuk be mi is a legérdekesebb dispozíciókat az országban.

A fővárosban több érdekes változás is van: a jezsuitáknál Horváth Árpád helyett Nagy Bálint lesz az új templomigazgató, az eddig Terézvárosban szolgáló Farkas Ferenc atya Rómában folytathatja tanulmányait, míg a 777-en rendszeresen remek lelkiségi írásokat író Lőw Gergely atya az olasz fővárosból a Városmajorba tér haza. 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye – döntéshozó: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek

Augusztustól négy pap is nyugállományba kerül az Esztegom-Budapesti Főegyházmegyében:

Bánóczky Előd urat, a Budapest-Kőbányai Szent Család Plébánia plébániai kormányzóját, Szabó János érdemes esperes urat, a Budapest-Kispesti Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzóját, Vargha Miklós Péter érdemes esperes urat, a Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszony Plébánia plébániai kormányzóját miután betöltötte 75. életévét és benyújtotta lemondását, továbbá Nyíri Róbert protonotárius, kanonok, esperes urat, a Bajnai Szent Adalbert Plébánia plébánosát egészségi állapotára való tekintettel – köszönetnyilvánítás mellett – felmentette minden eddigi beosztásából és nyugállományba helyezte.

Plébániai kormányzói felmentések és kinevezések

Dr. Magyar Pál urat – felmentve a Kesztölci Római Szent Kelemen plébánia vezetése alól – a Budapest-Rákospalota-Kertvárosi Szent Margit Plébánia;

Őri Imre urat – felmentve a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Király (Bazilika) Plébánián betöltött kápláni beosztásából – a Budapest-Kispesti Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzójává;

Szivák Tamás káplán urat – felmentve a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánián betöltött kápláni beosztásából – a Bajnai Szent Adalbert Plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki, és megbízta a Szomori Szent Mihály Plébánia és a Nagysápi Szentháromság Plébánia oldallagos ellátásával.

A Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia ellátását – Berta Tibor tábori ordinárius úr előterjesztésére – Bálint Mihály Gábor moderátor és Nagy Ferenc Endre tábori lelkész urakra, mint papi közösségre bízta.

Plébánoshelyettes kinevezése

Depaula Flavio Silvio urat – felmentve a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatói tisztsége alól, de minden egyéb beosztását érintetlenül hagyva – kinevezte a Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia plébánoshelyettesévé.

Templomigazgatói kinevezés

Schranko László urat, a Pozsonyi Főegyházmegye papját kinevezte a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatójává.

Kápláni kinevezések

Lőw Gergely urat – római tanulmányait követően – a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia;

10 tipp a rózsafüzérhez – Lőw Gergely atyától

Harangi Tibor urat – felmentve a Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya és a Budapest-Rákospalota-Kertvárosi Szent Margit Plébániákon betöltött kápláni beosztása alól – a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia;

Forgács Balázs urat – felmentve a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia kápláni beosztása alól – a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia;

„Ne szégyelld azt az embert, akinek Isten megteremtett!” – Balázs atya bátorító tanítása a 777 imaestjén

Kiss Géza Imre urat – felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia kápláni beosztása alól – a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Király (Bazilika) Plébánia;

Riesz Domonkos urat – felmentve a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánián betöltött kápláni beosztása alól – a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia

káplánjává nevezte ki.

Az újonnan szentelt

Alpek Gergely urat a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébániára;

Piukovics Dániel urat a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébániára;

Schmotzer Kristóf urat a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébániára

nevezte ki káplánnak.

Riesz Benedek urat pedig a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébánia és a Budapest-Angyalföldi Mária Keresztények Segítsége Plébánián szolgáló papi közösség tagjává nevezte ki.

Plébániák oldallagos ellátása

Az áthelyezés folytán megüresedett Kesztölci Római Szent Kelemen Plébániát Fejes Csaba úrra, a Dorogi Szent József Plébánia plébániai kormányzójára bízta.

Szerzetesi plébánia ellátása

Andrew Lee urat Főtisztelendő Michele Baggi plébániai kormányzó kérésére augusztus 1-jével felmentve a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Plébánia kisegítő lelkészi beosztásából ugyanazon plébánia káplánjává nevezte ki.

Horváth Árpád SJ urat – András Attila SJ tartományfőnök úr előterjesztésére – augusztus 1-jével – felmentette a Budapest-Belsőjózsefvárosi Krisztus Király Plébánia plébániai kormányzói és a Jézus Szíve Templomigazgatóság templomigazgatói tisztsége alól és – szintén Tartományfőnök Úr előterjesztésére – Nagy Bálint SJ urat nevezte ki mindkét tisztségre.

„Hogy rátalálj, ki vagy te, merni kell kapcsolódni egymáshoz és Istenhez” – interjú Nagy Bálint jezsuita atyával

Más egyházmegyés pap főegyházmegyei szolgálata 

Saját kérésére, Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek úr engedélyével augusztus 1-jétől 3 évre az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében végez lelkipásztori szolgálatot Schranko László atya.

Római tanulmány

Farkas Ferenc Ákos káplán urat – felmentve a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánián betöltött kápláni beosztása alól – Rómába, a Pápai Szent Kereszt Egyetemre küldte dogmatikai tanulmányok folytatására. Ösztöndíjasként a Pápai Magyar Intézet növendéke lesz.

“Elfordultunk az Istentől és már nem is tanítjuk az igazságot” – egy fiatal pap lebilincselő prédikációja

Győri egyházmegye – döntéshozó: Veres András megyéspüspök, az MKPK elnöke

Farkas István SchP plébános urat a kánoni életkort betöltve, rendi elöljárójával egyetértésben felmentette Dunasziget lelkipásztori ellátása alól.

Benkovich Ferenc plébániai kormányzó urat a kánoni életkor betöltése után két évvel, köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Győri Szentlélek-plébánia lelkipásztori ellátása alól, és nyugállományba helyezte.

Kálmán Imre püspöki irodaigazgató urat kinevezte a Győri Szentlélek-plébánia plébánosává és megerősítette irodaigazgatói és az Apor Vilmos Iskolaközpont püspöki biztosi feladatában.

Vlaj Márk teológiai tanár urat kinevezte az Apor Vilmos Iskolaközpont iskolalelkészévé.

Both Zoltán segédlelkész urat kinevezte a Győri Szent Imre-plébánia segédlelkészévé.

Ferling György plébános urat kinevezte a Győri Jézus Szíve-plébánia plébánosává.

Szalai Lajos plébános urat kinevezte Nagylózs plébánosává Pereszteg, Pinnye és Sopronszécseny lelkipásztori ellátásával.

Smudla Tamás plébános urat kinevezte Halászi plébánosává Püski, Dunaremete, Kisbodak és Dunasziget lelkipásztori ellátásával.

Henczel Szabolcs plébános urat kinevezte Beled plébánosává Mihályi, Kisfalud, Vica és Vadosfa lelkipásztori ellátásával.

Méry László segédlelkész urat kinevezte Szany plébániai kormányzójává Rábaszentandrás, Egyházaskesző, Várkesző és Sobor ellátásával.

Hencz Márton szertartó urat jelenlegi feladatai mellett kinevezte püspöki titkárrá.

Gulyás Vilmos segédlelkész urat kinevezte a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé.

Palatinus Kristóf segédlelkész urat Rómába küldte posztgraduális képzésre.

Ézsöl Krisztián újmisést kinevezte a Tatai Szent Imre-plébánia segédlelkészévé.

Horváth Csaba újmisést kinevezte a Kapuvári Plébánia segédlelkészévé.

Berta Tibor tábori püspök úr kérésére engedélyezte, hogy Dr. Író Sándor plébános úr jelenlegi plébánosi feladatai mellett 2025. augusztus 1-jéig a Katonai Ordinariátus kötelékében továbbra is katonalelkészi szolgálatot végezzen.

Pécsi Egyházmegye – döntéshozó: Felföldi László megyéspüspök

Schraub Ádám véméndi plébános urat és Zab András Győző tiszteletbeli esperes, iregszemcsei plébános urat – köszönetnyilvánítása mellett – nyugállományba helyezte.

Berecz Tibor mohácsi káplán urat felmentette kápláni beosztása alól, s kinevezte plébánosnak a Sásdi Plébániára.

Áthelyezte Bodor Kornél plébános urat Sásdról az Iregszemcsei Plébániára, Nagy Norbert plébános urat Pécs-Gyárvárosból a Tolnai Plébániára, Ravasz Csaba plébános urat Tolnáról a Véméndi Plébániára.

A tanulmányi szabadságáról visszatérő Szép Attila ügyész urat a Pécs-Gyárvárosi Plébániára helyezte plébánosnak, s kinevezte a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda, illetve a Szent Mór Iskolaközpont püspöki biztosává.

Dr. Csigi Péter káplán urat felmentette a Pécs-Jézus Szíve Plébániára szóló kápláni megbízatása alól, s kinevezte a pécsi irgalmasrendi Szent Sebestyén-templom kisegítő lelkészévé.

Kovács József püspök titkár urat felmentette titkári és a Szent Mór Iskolaközpont iskolalelkészi megbízatásai alól és – ifjúsági, hivatás és ministráns referensi, illetve egyetemi lelkészi feladatait érintetlenül hagyva – kinevezte a Pécs-Jézus Szíve Plébánia káplánjává.

Molnár Erik szekszárdi káplán urat felmentette kápláni beosztása alól és püspöki titkárnak nevezte ki az Egyházmegyei Hivatalba. 

Mihovics Szebasztián újmisést Mohácsra, Miklovits Attila Tamás újmisést Szekszárdra helyezte káplánnak.

 
Szombathelyi Egyházmegye – döntéshozó: Székely János megyéspüspök

Vaskeresztes központtal újraalapítja az egykori plébániát, amelynek Narda és Felsőcsatár lesznek a fíliái.

Nemesrempehollós és Egyházashollós fíliát az Egyházasrádóci Plébániától a Körmendi Plébániához csatolja.

Plébánosi kinevezés

Dr. Perger Gyula atyát saját kérésére – lemondását elfogadva – felmentette a székesegyházi plébánosság alól sokrétű feladatai miatt, amelyek továbbra is érvényben maradnak.

Wimmer Roland gazdasági helynök urat megbízza a Székesegyházi Főplébánia plébánosi teendővel.

Vaskeresztes plébánosává Bóka Balázs atyát nevezi ki, aki emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorandusz hallgató lesz.

Bodorkós Imre szentgotthárdi plébánost a szombathelyi Szent Márton Plébánia plébánosává nevezi ki.

Déri Péter jánosházai plébános szentgotthárdi plébános lesz, akire ezzel egyidőben a helyi katolikus iskola püspöki referensi tisztséget is rábízza.

Mikulyák László atyát a szombathelyi Szent Márton Plébániáról a Jánosházai Plébániára küldi plébánosi minőségben.

Aigner Géza atyát – egészségi állapotára való tekintettel – felmenti letenyei plébánosi megbízatása alól, és kisegítő lelkészként a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára helyezi.

A Letenyei Plébánia új plébánosa Orsos Zoltán atya lesz.

Kápláni és iskolalelkészi kinevezés

Vigh Balázs atyát Kőszegre küldi kápláni minőségben.

Járfás Ádám leendő újmisés paptestvért a Szombathelyi Főplébánia káplánjává, valamint egyetemi lelkésszé nevezi ki.

Pongrácz Benedek leendő újmisés atyát a Szentgotthárdi Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezi ki, és egyúttal megbízza a Szentgotthárdi Plébánia kápláni teendőinek ellátásával.

Rákos József leendő újmisés paptestvér a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna plébániára kerül kápláni minőségben.

Hajnali ima, tanulás, kimenő, szilencium – ilyen a kispapok élete egy magyar szemináriumban

Rátkai István leendő újmisés atya a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia káplánja lesz.

Kórházlelkészi szolgálat

Bodorkós Imre atya a Szombathelyi Kórházlelkészség vezetője lesz. Állandó megbízatással Dr. Pem László kanonok és Gaál Sándor plébános lesznek segítői. A Táplánszentkereszti Katolikus Szociális Intézmény lakóinak lelkigondozását Ipacs Bence atya látja el, míg a szombathelyi Gagarin úti Katolikus Szociális Intézmény lelkigondozója Haller László atya lesz.

Tanulmányi szabadság

Dr. Németh Norbert atyának, miután lejárt hatéves rektori megbízatása a Pápai Magyar Intézet élén, egyéves tanulmányi szabadságot engedélyez Olaszországban.

Merkli Ferenc atya tanulmányi szabadságát folytatva a Jánosházai Plébánián segíti a lelkipásztori munkát, zalaerdődi lakhatással.

Váci Egyházmegye – döntéshozó: Marton Zsolt megyéspüspök 

(Korábbi interjúnk a témában Marton Zsolttal):

Dóbiás Zalánt felmentette a Szécsényi Esperesi Kerület esperesi szolgálata alól, valamint a Balassagyarmat-Szalézi plébánia (Patvarc fíliával) plébánosi, a cserhátsurányi (Cserháthaláp fíliával), herencsényi és terényi (Szanda fíliával) plébániák moderátori szolgálata alól. Ugyanezen dátummal 2025. július 31-ig elengedte a Katonai Ordinariátus kötelékébe.

Balogh Lászlót, miután hazatért az Amerikai Egyesült Államokban végzett szolgálatából, kinevezte  a Szécsényi Esperesi Kerület esperesévé, valamint a Balassagyarmat-Szalézi plébánia (Patvarc fíliával) plébánosává, a cserhátsurányi (Cserháthaláp fíliával), herencsényi és terényi (Szanda fíliával) plébániák moderátorává.

Szecsődi Pétert, érdemei elismerése mellett, felmentette a ceglédi plébánia plébánosi és az újszilvási plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól és nyugállományba helyezte. Ugyanezen időponttal kinevezte a ceglédi plébánia kisegítő lelkészévé.

Fejéregyházi Tamást felmentette a ceglédi plébánia kápláni szolgálata alól és ugyanezen időponttal kinevezte a ceglédi plébánia plébánosává, valamint az újszilvási plébánia plébániai kormányzójává.

Hefler Gábort, érdemei elismerése mellett, felmentette az újhartyáni plébánia plébánosi és az újlengyeli plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól és nyugállományba helyezte.

Kelemen Zoltánt, minden más feladata megtartása mellett, kinevezte az újhartyáni plébánia plébániai kormányzójává.

Ország Tibort felmentette a Dabas-Alsó és Dabas-Felső plébániák plébániai kormányzói szolgálata alól.

Mészáros Csabát felmentette az örkényi plébánia plébánosi, valamint a hernádi, a táborfalvai, a tatárszentgyörgyi és a pusztavacsi plébániák plébániai kormányzói szolgálata alól. Ezzel egyidőben kinevezte a Dabas-Alsó plébánia plébánosává, valamint a Dabas-Felső és Újlengyel plébániák plébániai kormányzójává.

Luteránus Pétert felmentette a kemencei plébánia (Tésa fíliával) plébánosi, a bernecebaráti és honti plébániák (Hont-Tsitári kápolna misézőhellyel) plébániai kormányzói szolgálata alól, és kinevezte az örkényi plébánia plébánosává, a hernádi, a tárborfalvai, a tatárszentgyörgyi és a pusztavacsi plébániák plébániai kormányzójává.

Sali Norbertet kinevezte a kemencei plébánia (Tésa fíliával), a bernecebaráti és honti plébániák (Hont-Tsitári kápolna misézőhellyel) plébániaszervező akolitusává.

Máthé Györgyöt, minden más feladata megtartása mellett, felmentette  a drégelypalánki plébánia és az ipolyvecei lelkészség plébánai kormányzói szolgálata alól.

Szalka Mihályt felmentette  a Salgótarján-Fő (Baglyasalja lelkészséggel), Salgótarján Szent József, valamint a Somoskőújfalu (Salgóbánya, Somoskő fíliákkal) plébániák plébános-helyettesi szolgálata alól. Ezzel egyidejűleg kinevezte a drégelypalánki plébánia és az ipolyvecei lelkészség plébániai kormányzójává valamint a kemencei plébánia (Tésa fíliával), a bernecebaráti és honti plébániák (Hont-Tsitári kápolna misézőhellyel) moderátorává.

Tóth Ferencet felmentette a nőtincsi plébánia (Felsőpetény fíliával) moderátori szolgálata alól.

Bezák Tamást 2025. július 31-ig kinevezte a nőtincsi plébánia (Felsőpetény fíliával) moderátorává.

Dr. Kovács Lajost felmentette a gödöllői plébánia kápláni szolgálata alól és ugyanezen időponttal kinevezte a fóti plébánia káplánjává.

Hümpfner Erik újmisést kinevezte a gödöllői plébánia káplánjává.

Borítókép - Fotó: Dreamstime
Egyéb
hirdetés