2024. 06. 13.

A hatalom megront? – Gájer László atya tartott előadást kereszténység és politika kapcsolatáról

Mennyiben vált kárvallottjává az egyház az évszázadok során a világi hatalommal való összefonódásnak? Érdemes volt-e megfizetni ezt az árat? Elkerülhető-e, hogy a hatalom korrumpálja gyakorlóját? Mit mondanak minderről a politikai filozófia legnagyobbjai? Sok, ma is nagyon aktuális kérdést boncolgat Politikai hatalom és egyházi tekintély című előadásában Gájer László atya, a PPKE Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára.

„Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.”, azaz „A hatalom megront, a korlátlan hatalom korlátlan mértékben ront meg.” Ez a Lord Acton-idézet Gájer gondolatmenetének kiindulópontja, illetve innen, a XIX. századi whig (tehát liberális) történetírástól kiindulva húzza meg azt a figyelemre méltóan távlatos történeti ívet, melyet Bibó István a kereszténység és a politika kapcsolatáról szóló gondolataival zár le.

Az előadó Tolsztojtól Paul-Michel Foucault-ig hoz megközelítéseket, érveket, melyeket nem csak bemutat, de azokat egymáshoz képest is értékeli, sőt, a hallgatóságot is közös gondolkodásra, mi több, vitára hívja. Kiemeli, hogy

különböző korokban és társadalmi-kulturális helyzetekben egészen másként gondolkodtak hatalom, szabadság és hatalomgyakorlás kérdéseiről

– például a nagy francia politikai gondolkodó, a demokratikus eszmék egyik legnagyobb szószólója, Alexis de Tocqueville különösen is fontosnak tartotta, hogy amikor a hatalmat a király helyett már a nép gyakorolja és testesíti meg – tehát a köztársaságban – a vallás kapjon még jelentősebb szerepet.

„Hogy is ne pusztulna bele egy társadalom abba, hogy ott, ahol a politikai kötelék lazul, az erkölcsi kötelék nem elég erős?”

Gájer előadása a katolikus szerzetesi főiskola eseményének keretében hangzott el. Hit, tudás, egyházi autoritás címmel rendeztek konferenciát 2023. november 18-án a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Az egésznapos programban szerepelt a tekintély kérdésének biblikus megközelítése, de a német szinodális út felvetései is terítékre kerültek, Andok Mónika pedig A hagyományos autoritás struktúrák és az online média tekintély/hatalomképző mechanizmusainak egymásra hatása címmel tartott előadást. Az egészen különböző aspektusokat megmutató konferencianap teljes videós anyaga elérhető.

 

Borítókép - Fotó: Szent István Televízió - YouTube
Szemle Tóth Marci
hirdetés