2023. 08. 28.

Imádság a tanév elején – diákoknak és tanároknak

Itt van az ősz, itt van újra, és valószínűleg nem sokan tudjuk úgy folytatni Petőfi versét, hogy „szép, mint mindig, énnekem”, hiszen az ősz nemcsak a természet gyönyörű változását, az új iskolaévet is hozza magával. Akár lelkesen és izgatottan, vagy éppen kimerülten és nem sok jó kedvvel indulunk neki az új tanévnek, Isten kegyelmére mindenképp szükségünk van – Hozzá bármikor fordulhatunk, és hittel kérhetünk Attól, aki így bíztat minket: “ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak” (Iz 41,10).

Imádság diákoknak

Uram, ahogy készülök az új tanévre, tégy engem késszé, figyelmessé és nyitottá, hogy meghalljam hangodat! Engedd, hogy megtapasztaljam jelenlétedet abban a sok áldásban, amit készítesz számomra! Köszönöm, hogy minden nap azzal a bizonyossággal kelhetek fel, hogy utamat Veled együtt járhatom. Köszönöm a kreativitás és az egyediség ajándékát, és az erőt arra, hogy készségeimet jól használjam fel. Nyisd meg szememet és adj bátorságot az új kihívásokhoz, izgalmas lehetőségekhez, amelyeket az idei tanév hoz! Segíts, hogy lelkes legyek tanulmányaimban! Mindent odahelyezek a Te kezedbe; azt, ami vagyok, amit a mai napon próbálok megtenni, minden találkozást, minden gondolatom, sikereim, nehézségeim és kudarcaim egyaránt. A munka, amit végzek és ahogyan végzem adjon új reményt, új életet és bátorságot mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülök ebben a tanévben. Add, hogy figyelmes legyek tanáraim felé, és engedd, hogy megtapasztaljam jelenlétedet új és régi barátságaimban. Jézus, ösztönözz arra, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, és munkám a Te dicsőségedre legyen! Ámen.

Imádság pedagógusoknak

Drága Atyám! Sok pedagógus még a nyári szünet után is kimerült és fáradt az előző tanév fáradalmai, nehézségei miatt. Kérünk Téged, áraszd ránk Lelkedet, hogy Benned új erőt nyerjünk és készen álljunk az elkövetkező tanévre. Add, hogy kézzelfoghatóan érezzük és lássuk a Te gondviselésed! Emlékeztess minket arra, hogy munkánk nem hiábavaló, hiszen a jövő nemzedékét látjuk el azzal a tudással és eszközökkel, amelyre a későbbiekben szükségük lesz. Újítsd meg szenvedélyemet bölcsességed megosztására! Adj türelmet a diákokhoz, segíts, hogy tudjak higgadt és jószándékú maradni akkor is, amikor joggal lehetnék dühös! Táplálj bennem együttérzést azok iránt, akiket rám bíztál! Türelmet kérek Tőled a szülők és a kollégák, és saját magam felé is – a tanév rutinjába való visszailleszkedéshez, a különböző szerepek megfelelő betöltéséhez, az elintézendő dolgokhoz. Áldj meg engem, és emlékeztess arra, hogy Te minden nap minden lépésénél velem vagy. Ámen.

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Ima
hirdetés