2023. 06. 30.

Legyőzni az irigységet – de hogyan?

Összehasonlítás, versengés, szomorúság mások örömei miatt. A másokra való irigykedés a legtöbb embernek problémát okoz, de az elmúlt években a nehézséget tetézte, hogy már nem csak a szűk környezetünkben élőkhöz hasonlítjuk magukat, hanem -a közösségi médiafelületek által – akár többezer emberhez, akiknek való életükről vajmi keveset tudunk. Mi állhat az irigység hátterében, és hogyan lehet legyőzni a kísértést? Mike Schmitz atya, amerikai Youtuber most elmagyarázza.

A minap Saul király történetét olvastam a Bibliában. Miután Dávid legyőzte Góliátot, az asszonyok Saul király elé mentek, és Dávidot dicsérve azt mondták: „Saul legyőzte ezreit, Dávid meg tízezreit”. Saul királynak nagyon nem tetszett ez, és „ettől a naptól kezdve irigy szemmel nézte Dávidot” – írja a Biblia.

Mi is az irigység? Az, amit Saul érzett Dávid irányába. Szomorúság a másik áldásai miatt. Ha szomorú vagy azért, mert más boldog, mert olyan ajándéka, olyan státusza van, amilyen neked nincs. Szomorú vagyok, mert te olyan vagy, amilyen én szeretnék lenni. A csodálat más ehhez képest. Csodálat az, amikor például azt gondoljuk, hogy hű, milyen menő autót vezetsz, nagyon király lenne, ha nekem is lenne egy ilyenem! Vagy azt, hogy milyen szépen hegedülsz, bárcsak én is tudnék így játszani! Ebben az esetben nem vagyok szomorú az áldásaid miatt, a képességeid miatt, hanem azok inspirálnak engem.

Az irigység mélyén azonban szomorúság lapul.

Az irigység buta bűn, mert míg gyakorlatilag minden más bűn legalább egy pillanatnyi örömet okoz nekünk, múló boldogságot, addig az irigységtől egy percig sem érezzük jól magunkat. És mégis vannak emberek, akiket annyira felemészt az irigység, hogy hagyják, hogy ez az érzés irányítsa és vezesse az egész életüket.

Dante Isteni színjátékában azt találjuk, hogy a pokolba kerülő irigy embereknek úgy kellett szenvedniük egy örökkévalóságon át, hogy a szemhéjukat fémdrótból készült szálakkal varrták össze. Hogy miért? Nos, mert az irigy ember úgy él, hogy nem látja a saját áldásait, vak azokra az ajándékokra, amiket ő kapott, és állandóan mások áldásai után kajtat, azokat vizsgálgatja.

Mi áll az irigység hátterében? Két dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik a szűkösség hozzáállása, amikor mintha érzéketlen lennék arra a tényre, hogy rengeteg öröm és áldás van az életemben. Hiányt látok ott, ahol valójában bőség van. Állandóan nézem és összehasonlítom magamat másokkal. Ennek a hozzáállásnak értelemszerűen egyik gyógymódja a hála. Ha azon kapjátok magatokat, hogy irigyek vagytok, álljatok meg egy pillanatra, és gondoljátok át, miért lehettek hálásak az életetekben.

A Katolikus Enciklopédiában van egy nagyon találó definíció az irigységről: az irigység az a szomorúság, amelyet egy ember más jóléte kapcsán érez, mert úgy látja, hogy a saját kiválósága ennek következtében csökken. Tehát arról az elképzelésről van szó, hogy mivel neked sok öröm és áldás van az életedben, nekem kevesebbet kell kapnom.

Saul királyt Isten felkente, kiválasztotta, és mégsem tudta belátni, hogy Dávid felemelkedése és áldásai nem vesznek el tőle semmit, nem csökken az ő kiválósága.

És ugyanez a helyzet a körülötted élő emberekkel is. Az ő ajándékaik, képességeik, az, amennyire szeretik őket, nem vesz el semmit a te ajándékaidból, képességeidből vagy abból, hogy mennyire szeretnek téged.

A hála tehát az irigység egyik gyógymódja, de találunk mélyrehatóbb orvosságot is. A kegyelemről van szó. Az irigység, ahogy már fentebb kifejtettük, azt jelenti, hogy attól félek, én kevesebb vagyok, mert te több vagy. Mit kell tennem? El kell mennem egy olyan helyre, ahol emlékeztetnek a jóságomra. És ki tudna erre jobban emlékeztetni téged az Atyaistennél? Az irigység leghatásosabb ellenszere, ha az Atya jelenlétébe helyezed magad, az Ő tekintete alá, és hagyod, hogy rád nézzen. Mert ez az a tekintet, amely felemel téged, amely azt mondja: Fiamnak tartalak téged. Lányomnak tartalak. Egyszülött fiamat adom váltságdíjként érted. Ennyire értékes vagy számomra, ilyen sokat érsz nekem.

Az értékedet, az identitásod az Atya szerető tekintete alatt találod meg. Ez a tekintet, az Atya rajtad nyugvó szeme az, amely megszabadít az irigység rabságából, a versengés rabságából. Valóban gyógyító, amikor felismered, hogy az, ahogy az Atya rád néz, tökéletesen és végtelenül egyedi, mert egyedülálló vagy számára.

Arra hívlak meg, hogy ha az ellenség gyötör, szorongat, mert úgy tűnne, mintha mindenki másnak több adatott, mint neked, akkor ne csak hálás legyél azért, amid van, hanem

helyezd magad az Atya szerető tekintete alá, és hagyd, hogy emlékeztessen arra, ki vagy számára.

Ennek elégnek kell lennie ahhoz, hogy képes legyél örömöt találni ebben a világban, sőt, meglelni az örömöt a körülötted lévő emberek áldásaiban.

Forrás: Youtube

Fordította: Fekete Ági

Egyéb
hirdetés