2023. 04. 05.

Imádkozz úgy, ahogy Jézus imádkozott földi életének utolsó óráiban

A nagyheti szertartások során Krisztus utolsó óráinak olyan momentumai is ki vannak emelve, melyek bemutatják számunkra, hogyan fordult imádságban Megváltónk az Atyaistenhez.

A Szentírásban olvashatjuk, amint a Fiúisten az Atyaistenhez imádkozik. Különösen szép, bensőséges pillanatok Jézus földi életének utolsó imái, melyek által még inkább betekintést nyerünk abba, milyen hozzáállással közeledik Ő az Atyához. És ezt a hozzáállást nekünk is lehetőségünk van elsajátítani, hiszen az Atya fogadott fiai és lányai vagyunk. Vizsgáljuk tehát meg, hogyan szól Jézus az Atyához a Getszemáni-kertben?

  1. „Abba, Atyám”

Jézus Istent apjának nevezi, s ez a megnevezés bensőséges kapcsolatról árulkodik. Isten fogadott gyermekeiként mi is hívhatjuk Istent az édesapánknak. „Néha vannak olyan értelmi szinten meghozott döntéseink, amelyek nem feltétlenül hatnak rögtön a szívünkre. De, amikor Istent elkezdtem az imádságaimban Apának hívni, az valamit elmozdított a szívemben. Erő van abban, ha Istenhez ilyen intim módon fordulok” – mondja Mike Schmitz atya.

  1. „Vedd el tőlem ezt a kelyhet!”

Jézus szenved. Vért izzad, és azt mondja az Atyának: vedd el tőlem ezt a kelyhet! Néha azt hisszük, hogy azt kell mondanunk Istennek, amit szerintünk hallani akar, ahelyett, hogy őszinték lennénk Vele. Nézzünk Jézusra! Ő őszinte az Atyával. Tudta, hogy szenvedni fog, tudta, hogy meg kell halnia, hogy mindezek a dolgok azért történnek, hogy ki tudja inni ezt a poharat, és felajánlja magát a világ üdvösségéért. És mégis, ebben a pillanatban Jézus teljesen őszinte az édesapjával. Mit tanulhatunk ebből? Nézzünk a szívünk mélyére, nézzünk az életünkre, és egyszerűen csak legyünk őszinték az Atyával. Milyen gondolatok, érzések, vágyak, félelmek vannak bennem? Mi történik most az életemben? Osszam meg ezeket bátran a Mindenhatóval!

  1. „De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!”

Jézus ezzel a mondattal fejezte be imáját. Az utolsó szavak a bizalom szavai. Bízik az Atyában, bízik édesapjában. Átadja magát, még ha ez a pillanat szörnyű is, fájdalmas vagy értelmetlen, bízik ebben a keserves pillanatban is. Akkor lesz az imánk olyan, mint Jézus imája, ha ez a harmadik elem sem hiányzik belőle. Lehet, hogy nem akarok azon az úton járni, amelyen jelenleg mennem kell, lehet, hogy nem akarom azt a keresztet hordozni, amit kaptam. Lehet, hogy nem akarok ebben a pillanatban itt, ezekkel a nehézségekkel lenni, de az Atya akaratát akarom teljesíteni. Ez a szentté válás központi eleme, ez a Menny éneke: legyen meg a Te akaratod! És ha az imánkat Jézus imájához tudjuk igazítani, akkor az életünk is Jézushoz igazodik, a szívünk is Jézushoz igazodik majd, és minden tettünk, gondolatunk erővel és dicsőséggel kiált az Atyához, hiszen úgy élünk, mint Jézus.

Fordította: Fekete Ági

Lelkiség
hirdetés