2023. 01. 09.

Szabad az út a rendeltetésed felé

Az új év kezdetén talán új célokat tűztél ki. Meg akarod tenni, amit Isten tervbe vett életedre vonatkozóan. Ám felteszed talán magadban azt a kérdést is, miként lehetséges, mert a mostani körülményeid bonyolultak és nehezek. De van remény ma is!

Meg szeretnék osztani veled valamit Izrael népe történetéből, amikor még Egyiptomban volt: „Izrael fiai fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekintette Isten az Izrael fiait és gondja volt rájuk Istennek.” (2Mózes 2,23-25)

Mint a zsidókkal, veled is mélységesen együttérez Isten és a segítségedre szeretne jönni:

    • Meghallotta segélykiáltásodat és tudja, mitől szenvedsz.
    • Lát téged és érzi a bánatodat.
    • Tökéletesen ismeri a helyzetet, amit átélsz, és azt is tudja, hogyan segítsen rajtad.

Mitől sajog a szíved ma? Mi nyugtalanít és mi az, ami talán távol tart Isten életedre vonatkozó tervétől? Akármi is legyen, Isten emlékeztet ma, hogy semminek sincs jogában, hogy megfosszon téged a szabadságtól, amiért Jézus életét adta a kereszten!

Az első lépés, hogy rendeltetésed felé haladj:

szólj Istenhez! Kiálts hozzá! Mondd el neki, mire van szükséged, és bízz benne!

Isten életed tervrajzainak építészmérnöke. Időlegesek a nehézségek, amiken keresztül kell menned. Mennyei Atyád nem érzéketlen fájdalmad és könnyeid láttán. Kiutat készített számodra. Bízz benne, és cselekedni fog! Meg fogja nyitni rendeltetésed útját!

Ima

Istenem, megköszönöm neked, hogy hallottad szívem kiáltását. Mutasd meg nekem, mi tart fogva és mi akadályoz meg, hogy elérkezzem oda, ahova te szeretnéd! Megvallom, hogy eloldod a rabszolgaság kötelékeit a mai napon! Jézus nevében. Ámen.

 

Forrás: YouVersion

Lelkiség
hirdetés