2022. 09. 07.

Mihaszna egyház? – Gondolatok egy sok fiatalt megmozgató vita margójára

Zárt körű klub vagy a „világ világossága” az egyház? Mi történne, ha végre kilépnénk a templom falai mögül? Mi haszna az egyháznak a XXI. században? Összeomlást vagy megújulást hoz a jövő? – ehhez hasonló kérdésekre kereste a választ a „Szólj be a papnak” rendezvénysorozat hétfői estje. A vita nem olyan volt, mint amire számítottam, csalódnom kellett – de elérték, hogy magamba nézzek az est után, szóval már volt értelme elmenni.

A „Szólj be a papnak” rendezvénysorozat ezúttal egy nagyon aktuális, az országot jócskán megosztó kérdést hozott fel: van-e egyáltalán bármi haszna az egyháznak a XXI. században? Lehet-e politikai szereplőnek nevezni az egyházat, illetve érdemes-e?

A vitán Gulyás Márton, a Partizán című műsor alapító-főszerkesztője, Bedekovics Péter református lelkész, Homoki Pál evangélikus lelkész és Kunszabó Zoltán római katolikus diakónus vett részt. Érdekes összetétel volt, az első gondolatom az volt, hogy vajon miért ilyen aránytalan a vita. Egy „világi” emberhez három egyházi személyt ültetnek, hogy még véletlenül se jöjjenek ki rosszul a keresztények? 

Végül nem volt olyan zavaró ez az aránytalanság, mint vártam, más pontokban viszont csalódtam az eseményben, legalábbis eléggé más volt, mint amire számítottam. Hozzá kell tennem, a rendezvény értékéből jócskán levont az elképesztő tömeg, a csilláron is lógtak az emberek. Ez egyrészt zavaró volt, mert egymás szájában voltunk szinte, másrészt utólag már jobban látom a pozitívumát is:

nagyon sok fiatalt megmozgatott a téma, örömteli volt látni, hogy ennyien eljöttek (a tizenéves korosztályból is!).  

Fotó: Bonifert Rita 

Az est moderátora Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője volt – nem irigyeltem őt, mert sokszor nehézkes volt a vita. Ennek talán az lehetett az oka, hogy alapvető fogalmakat is máshogy értelmeztek a vitapartnerek, például egyház, politika, demokrácia, igazság. Annyira távolról indultak a résztvevők, hogy másfél óra alatt sem sikerült sokkal közelebb jutni egymáshoz – nem is csak az egyetértés, de a megértés szintjén sem.

Sok fiatal szerintem Gulyás Márton miatt volt kíváncsi a rendezvényre, aki a Partizán műsorvezetőjeként lett híres. Ő kimondottan a politikai híreket követi nyomon, és ebben a műfajban készíti a legtöbb interjúját, ez most is szembetűnő volt: az egyházat is mindenképpen politikai szempontból akarta megközelíteni. Erre Bedekovics Péter volt talán a leginkább vevő, Kunszabó Zoltán viszont végig kitartott a mellett az álláspontja mellett, hogy az egyháznak semmi köze a politikához.

Kérdés persze, hogyan értelmezzük a politikát. Feladata-e az egyháznak a közügyekbe való beavatkozás? Probléma-e, ha egy pap vagy lelkész nyíltan kimondja, amit gondol – ha abban az aktuálpolitika is megjelenik?

Gulyás Márton a kilakoltatásokat hozta fel többször is példának arra, hogy a keresztények nem tesznek semmit. Úgy látja, hogy bár napi szinten történnek igazságtalanságok az emberekkel, az egyház megmarad a templom falai között, és a szociális segítségnyújtásból nem veszi ki a részét. Ezt erőteljesen cáfolta mindkét protestáns lelkész, szerintük az egyház igenis sokat tesz a szegényekért, az elesettekért, a hajléktalanokért. Van, aki szerint ez azonban kevés.

Fotó: Bonifert Rita 

Abban minden vitapartner egyetértett, hogy

cselekvő egyházra van szükség.

Arra azonban már nem jutott idő, hogy arról beszéljenek, mit is jelent mindez a gyakorlati, mindennapi életben. És ez az, ami nekem a legnagyobb hiányérzetet hagyta a beszélgetés után. Talán tényleg túl távolról indultak a résztvevők és nem tudtak „találkozni”, így ötleteket sem adtak, hogy akkor mégis hogyan váljunk jobbá.

Fotó: Bonifert Rita 

Bennem erőteljesen megmaradt egy Gandhi-idézet, amelyet Homoki hozott fel: „Egyetlenegy bajom van a keresztényekkel: az, hogy nem keresztények”. Fájdalmas mondat. És persze az első reakciónk erre a védekezés lehet, hogy „de hát mi mindent megteszünk, amit tudunk”. Éljük az életünket, küzdünk a saját problémáinkkal, naponta harcolunk önmagunkkal és másokkal, vagy épp egy betegséggel, anyagi problémával, kiégéssel, szorongással… Hogyan is várhatják el tőlünk, hogy még adjunk is, ha túlélő üzemmódban vagyunk? Erre nekem sincs kész válaszom. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy Isten az, aki tud erőt, kitartást, lelkesedést adni ahhoz, hogy igenis kilépjünk a kis buborékunkból és elinduljunk mások felé. Éppen arra, amerre Ő személyesen vezet minket. Lehet, hogy a kilakoltatás előtt álló családok felé. Lehet, hogy az árva gyerekek felé. Lehet, hogy a szomszédunk felé, akinek annyira fáj a lába, hogy nem tud bevásárolni. Lehet, hogy a szüleink felé, akikkel rendezni kellene a kapcsolatunkat.

Bármilyen irányba is, de annyira jó kilépni az önmagunk körül forgásból, és végre továbbadni azt a szeretetet, amelyet Isten olyan bőkezűen ad nekünk!

Bennem ezt a lenyomatot hagyta az esemény, és a vágyat, hogy mi is rendezzünk újra 777 OFFLINE-okat, csak sokkal nagyobb teremben, mert hisszük és sejtjük, hogy van rá igény.

A képre kattintva galéria nyílik!
Borítókép - Fotó: Bonifert Rita
Blog Szilágyi Anna
hirdetés

29 hozzászólás

 • Válasz Wacha Gábor József 2022. 09. 07. 14:45

  https://csakegyet.hu/rolunk
  -> Kunszabóné Pataki Anna

  Csak hogy kicsit fűszerezzem.

 • Válasz Szilágyi József 2022. 09. 07. 18:03

  https://katolikus.ma/sarah-biboros-istenrol-es-az-orok-eletrol-kellene-tobbet-beszelni/
  .
  Részlet a cikkből:
  “Korunk paradoxona, hogy amíg egyre többen keresik Istent, addig a közbeszédből és a politikai színtérről egyre inkább kirekesztik. Itt az ideje tehát, hogy az egyház visszatérjen ahhoz, amit elvárnak tőle: hogy az Istenről, a lélekről, a túlvilágról, a halálról, de mindenekelőtt az örök életről beszéljen.
  Az egyházban túl sokat beszélnek az egyház struktúrájáról, ami valójában senkit sem érdekel. Arról kellene beszélni, ami valóban számít: az örök életről, az Istennel való barátság belső megéléséről.
  Az ember azért akar egy pappal beszélni, hogy Istent megtalálja, nem pedig, hogy pl. a Föld megmentéséről tárgyaljon”.
  .
  Robert Sarah kat. bíboros gondolatai (internetről, katolikus ma)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 09. 08. 07:23

  Keresztény vallás:
  Üldözték bizony, amikor új volt.
  Sokak számára régi lett mára, s értéke nincsen.
  Ám ha a Bibliát felnyitom, megszólal belőle Isten.

 • Válasz Szilágyi József 2022. 09. 08. 17:35

  “Ha az igazi küldetésünkre koncentrálunk, akkor arany lesz a melléktermék. De nem ez a fontos, hanem a küldetésünk.”
  Pintér Gyula, lelkipásztor (internetről – parokia hu)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 09. 10. 11:44

  “Ha valóban szeretnénk valamit az egyházról megtudni, akkor ott kell kezdenünk, hogy az ekklézsia (ekklészia) azt jelenti, kihívott sereg. Isten szólt, és aki hallja a hangját, az odacsoportosul hozzá.”
  Soós Szilárd (internetről – megvanirva hu)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 09. 12. 16:10

  Riporter (M. T.) :
  “Az egyházakat milyen állapotban találta ez a kor? Tudnak-e vonzók lenni, hogy hazahívják a magukba szálló embereket?”
  .
  Pajor Tamás:
  “Abban hiszek, hogy az igazi egyház – amely az igazi hívők közösségét jelenti, ezért felekezeti határokon átível –, illetve annak mozgatása, fenntartása, céljainak kijelölése Isten kezében van. Ezért nem félek attól, hogy eltűnik, szétesik vagy eljelentéktelenedik. Az igazi egyház – amely keresztényekről Jézus azt mondja, hogy az övéi, vagyis a hozzá tartozók közössége – nem fog eltűnni, de hogy milyen formában fog fennmaradni, tovább működni, betölteni a hivatását, azt csak Isten tudja.”
  .
  (internetről – mandiner hu)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 10. 11. 06:26

  Máté evangéliuma 5:14a: “Ti vagytok a világ világossága.”
  .
  Lement a nap, sötétség borult a tájra. Lámpát gyújtunk, úgy várjuk a reggelt. Mert mi a napfölkeltét várjuk, Jézus visszajövetelét. Mi, pislogó mécsesek. “Világ világossága.”

 • Válasz Szilágyi József 2022. 10. 20. 17:16

  Eszter könyve 3:8 (részlet)
  “Van egy nép, amely elszórtan él a népek között. Törvényeik különböznek minden más népétől.”

 • Válasz Szilágyi József 2022. 10. 27. 06:03

  “A szűk kapun menjetek be!
  Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta.
  Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják.”
  (Máté ev. 7:13-14)
  .
  A széles út pormentesítése nem feladatunk.
  A keskeny úton haladva
  ” váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra…”
  (Zsid. 12:1b-2a)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 10. 31. 05:22

  “Mert az Úr a bíránk, az Úr a törvényhozónk. Ő a királyunk, Ő ment meg minket.”
  (Izajás/Ézsaiás 33:22)
  .
  Ő mentett meg minket.

 • Válasz Szilágyi József 2022. 11. 02. 05:51

  Efézusi levél 5:23-32 (részletek) (egysz.ford. felhaszn.)
  .
  “Az egyház (eklézsia) feje Krisztus. Az egyház Krisztus teste – és Krisztus ennek a testnek az üdvözítője. Az egyház alárendeli magát Krisztusnak minden dologban.
  Krisztus szerette az egyházat. Odaadta érte a saját életét, hogy szentté tegye, és szellemileg megtisztítsa Isten beszédével. Így készíti fel az egyházat a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, vagy ránc, vagy bármi efféle, hanem szent és tökéletes legyen.
  A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza. Ugyanígy táplálja és gondozza Krisztus is az egyházat. Hiszen mi a Krisztus testének részei vagyunk.
  Mélységes titok ez…”

 • Válasz Szilágyi József 2022. 11. 09. 07:20

  ÁM
  Eklézsiánk kétezer éve
  kezdett a bárka-építésbe.
  Mosolyog rajtunk a hű aszály:
  műemlék lesz így a szűk uszály.
  Ám Illés próféta leborulva
  látja már az eget beborulva.

 • Válasz Szilágyi József 2022. 11. 13. 07:15

  “A hívő egyedül Istenben hisz, aki bármit, a lehetetlent is meg tudja tenni, aki a halálból életet teremt, aki a haldokló egyházat életre kelti – ellenünkre és általunk. Isten egyedül képes erre.“
  Dietrich Bonhoeffer (internetről)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 11. 15. 20:07

  “Emlékeztek a hegyen épült város képére? Na, ezek mi vagyunk, a világ pedig figyel. Téved, aki azt gondolja, hogy a keresztény hit irrelevánssá vált. A valóság az, hogy talán soha nem volt annyira releváns, mint ma.”
  Szabados Ádám (internetről)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 11. 17. 05:37

  Michael W. Banach apostoli nuncius:
  .
  “Nem volt könnyű a nemzetközi szervezeteknél, mert manapság valóban sokan ellenségesen tekintenek a vallásokra általában, és ezen belül a kereszténységre.
  .
  A hétköznapokban megélni a kereszténységet: ez a nagy kihívás. A mai nyugati világban sokan nem akarnak hallani a kereszténységről, ettől elveszthetjük a bátorságunkat. De ne bátortalankodjunk, tartsunk ki a személyes meggyőzősédünk mellett!
  .
  Talán az a legfontosabb, hogy a hívők következetesen úgy éljenek, ahogyan beszélnek.
  .
  Meghallgatni, tiszteletben tartani mindenkit, ez szabadságot jelent.”
  .
  (internetről, Magyar Kurír)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 11. 19. 12:15

  “Ha korszerűek akarunk maradni, valami örökkévalót kell mondanunk.” (Simone Weil)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 11. 21. 04:57

  Izajás (Ézsaiás) 2:2-3,5
  “Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép és így szól:
  – Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása…
  Jákób háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!”
  .
  Zsid. 12:28
  “Így tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, és szolgáljunk az Istennek, neki tetsző módon, tisztelettel és félelemmel.”

 • Válasz Szilágyi Józsefz 2022. 11. 23. 21:35

  “Úgy hiszek a kereszténységben, mint ahogyan azt hiszem, hogy a nap felkel: nem csak azért, mert látom, hanem mert minden egyebet általa látok.” – C. S. Lewis
  (internetről – katolikus ma)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 12. 07. 15:54

  “Ahelyett, hogy elvetnénk az intézményes egyházat mint ’emberi intézményt’, vissza kell helyeznünk abba a szerepbe, amelynek betöltésére Krisztus életre hívta és építi saját dicsőségére. Nem szabad az egyházat pusztán a társadalmi problémák kezelésére szolgáló eszközzé degradálni. Bár az egyház a közösség szolgálatára van, elsődleges feladata mégiscsak Krisztus imádata és a róla szóló evangélium hirdetése.”
  Michael J. Kruger gondolatai (internetről, evangelikalcsoport hu)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 12. 10. 20:40

  https://megvanirva.hu/a-keresztyenseg-ertelme/

  “A mi dolgunk nem több és nem kevesebb, mint Isten akaratát és parancsait felvállalni.”

  “A keresztyénség értelme a közösség az Úrral és népével.”

  Soós Szilárd: A keresztyénség értelme – részletek (megvanirva hu)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 12. 21. 12:52

  “Ezt mondja a Szent, az Igaz:
  – Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat. A győztest oszloppá emelem Istenem templomában… ”
  (Jelenések könyve 3:7, 10-12, részletek)
  .
  Bizonyos vagyok benne, hogy az Úr nekünk szurkol.

 • Válasz Szilágyi József 2022. 12. 25. 19:05

  Péter apostol I. levele 2:9
  “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok,
  hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.”

 • Válasz Szilágyi József 2022. 12. 29. 01:43

  Jelenések könyve 7:13-14
  “Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem:
  – Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?
  Ezt mondtam neki:
  – Uram, te tudod.
  Mire ő így válaszolt:
  – Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.”

 • Válasz Szilágyi József 2022. 12. 30. 19:36

  “Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet,
  úgy csatoltam magamhoz Izráel és Júda házát – így szól az Úr -,
  hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére…”
  (Jeremiás könyve 13:11a)
  .
  A kiválasztás célja: az Úr hírnevének (neve dicsőségének), dicséretének és tiszteletének növelése.

 • Válasz Szilágyi József 2022. 12. 31. 06:04

  “A keresztény hit mélyen szubverzív a világ hitvallásaival szemben, és soha nem szorul arra, hogy a világ igazolja az érvényességét.”
  Szabados Ádám (internetről)

 • Válasz Szilágyi József 2023. 01. 31. 21:31

  MIIHASZNA MÁRIA
  Jézus és tanítványai “útjukon betértek egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária; ő odaült az Úr lábához és hallgatta a szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt:
  – Uram – méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem!
  Az Úr azonban így válaszolt:
  – Márta, Márta, sok mindenre gondod van és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobb részt választotta, nem is veszti el soha.”
  (Lukács evangéliuma 10:38-42)

 • Válasz Szilágyi József 2023. 05. 03. 20:21

  “Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.”
  (Rómaiaknak írt levél 12:9)
  .
  Keresztény konzervatizmus.

 • Válasz Szilágyi József 2023. 11. 23. 18:49

  “… Az egyház elsődleges küldetése, missziója az, hogy hirdesse Jézus Krisztus feltámadását a halálból, és arra hívja meg az embereket, hogy az ő uralma alá helyezzék magukat. Ez a tanítványság bizonyára hatással van arra, ahogyan a világban élünk, és bizonyára arra kell vezetnie bennünket, hogy dolgozzunk az igazságosságért, de tisztán kell látnunk a prioritásainkat. A természetfelettit sohasem szabad a természetesre redukálni; a természetes rendet a természetfeletti rendhez való viszonya révén kell átformálni…”
  .
  Robert Barron püspök (forrás: zarandok ma)

 • Válasz Szilágyi József 2024. 06. 30. 06:53

  V. Mózes 5:32
  “Tartsátok meg, és teljesítsétek azt,
  amit Istenetek, az Úr, megparancsolt nektek,
  ne térjetek el attól se jobbra, se balra.”
  *
  Se jobbra, se balra.
  Se szeretet nélkül munkálkodó hit,
  se “szeretet” által munkálkodó hitetlenség.