2022. 02. 24.

Remény a nehéz időkben

A háborús hírek hallatán csak kapkodjuk a fejünket és a félelem belopakodhat a szívünkbe. Ilyenkor emlékeztetnünk kell magunkat Isten nagyságára és az ígéreteire – Ő minden viharban valóságos kapaszkodó!

A „Rendben lesz” az egyik leginkább reményt keltő kifejezés, amit másoknak is felajánlhatok, és döntésem alapján hitben én is megragadhatok. A Zsidókhoz írt levél szerzője azt írja: „ A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”(Zsidók 11:1, RÚF). Innen jön a remény.

Természetesen a keresztények számára az örökkévalóság Istennel a jövőnk reménye, de a mindennapokban, itt és most is megragadható a reménység.

A meggyőződésünk a nem látott dolgok meglétéről a bennünket körbe vevő körülmények ellenére is megragadható. Hiszen Isten még mindig Király, aki a trónján ül.

Mi a biblikus reménység? Ez a remény Isten korábban megnyilvánuló hűségére alapozva átível a jövőbe. A Zsidókhoz írt levél szerzője a hitet a „remélt dolgok valósága”-ként definiálja, mely bepillantást enged a reménység alapjába, melyet gondoljunk tovább egy kicsit. A bibliai értelemben vett remény nem egy kívánság. Mert a kívánság az az, amit mi szeretnénk, hogy meglegyen nekünk, vagy megtörténjen velünk. Lehet, hogy a vágyaink egyszer valósággá lesznek, de az is lehet, hogy sohasem fognak bekövetkezni.

Ezzel szemben

a biblikus reménység egy bizonyosság, mely szerint tudjuk, hogy a végső jövőnk Isten alkalmas és szeretetteljes kezében nyugszik.

A meggyőződésünk szerint, a láthatatlan Isten hűséges és hatalmas terve van az én mindennapi életemre vonatkozóan.

Az ószövetségi írók több héber kifejezést is használtak a remény kifejezésére. Az egyik ezek közül qawa, ami azt jelenti, hogy „remény” a bizalom értelmében, mint például amikor Jeremiás azt mondta Istennek “benned reménykedünk…” (Jeremiás 14:22, RÚF). Az Újtestamentumban az írók a görög hupomeno szót használták remény meghatározásaként. Ennek a szónak a jelentése: várni, türelmesnek lenni,  kitartani szerencsétlenségek és megpróbáltatások alatt, ragaszkodni a Krisztusba vetett hithez.

Pál apostol életét bemutató bibliai leírások alapján képet kaphatunk a reménységről. Pál annak ellenére, hogy élete a küzdelmek sorozata volt, soha sem kérdőjelezte meg, hogy minden rendben lesz majd, és a környezetét is mindig erről biztosította. (2 Korintus 4:8-10)

Ugyanakkor az igazság az, ha valaki olyan mondja azt, hogy „minden rendben lesz”, aki még nem élt meg nehézséget korábban, számomra a szavak üresen csengnek csupán. A reakcióm ilyenkor: „Honnan tudod?”, mert ha nem tapasztalták meg a mélységeket, szavaiknak nincs igazán súlya számomra.

Ha azonban valaki fel meri vállalni élete legsötétebb pillanatait és elmondja hogyan vezette őket Isten abban a nehéz időszakban, akkor válik számomra hitelessé a szavuk.

A reménység megragadhatóvá válik a személy pedig reményt sugárzó lesz.

Előfordulhat, hogy évekbe telik, mire a fájdalom okozta széthullott életünk darabjai a helyükre kerülnek. Az általunk elszenvedett fájdalmak arra késztethetnek bennünket, hogy azt higgyük, hogy Istenen kívül valaki más is írja az életünket. De Istennek hatalma van arra, hogy megváltsa mindazt, amit megválthatatlannak tartunk. Meggyógyítsa azt, ami számunkra halálosan megsebesült. Hatalma van arra, hogy életünk legrosszabb fejezetei legyenek végül a legnagyobb győzelmeink. Isten ezen tapasztalatok által reményt sugárzóvá tesz bennünket, akik hitelesek, sebezhetőek de éppen ez által válik gyönyörűvé, amikor azt mondjuk egymásnak: „Rendben lesz.”

IMA

Istenem, bízom benned. Bármi történjék is, tudom, hogy minden rendben lesz, mert célod és terved van az életemre vonatkozóan. Lehet, hogy nem tetszik az életkörülményem, amiben épp vagyok, és nem értem mi miért történik, ennek ellenére, fenntartás nélkül bízom benned, Uram! Jézus nevében, ámen. 

 

Forrás: Csendes percek Istennel

Borítókép - Fotó: Pop Nukoonrat | Dreamstime.com
Lelkiség Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás