2022. 02. 24.

Arra kéri a papokat a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója, hogy folytassák szolgálatukat

Útmutatást adott a  papoknak, szerzeteseknek és hívőknek a mostani rendkívüli helyzetben Lucsok Miklós, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója. Többek között virrasztásra és böjtre szólította fel a kárpátaljai testvéreket a békéért. A szöveget változtatás nélkül közöljük.

“Kedves atyák, szerzetesek és szerzetesnők! Kedves testvérek!

A mai napon Oroszország megtámadta Ukrajnát, Ukrajnában hadiállapotot vezettek be. Ezzel kapcsolatban fordulok hozzátok, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjaihoz és híveihez, valamint minden jószándékú emberhez!

Útmutatás a Munkácsi Egyházmegye papjainak

– Kérlek benneteket, maradjatok plébániátokon és legyetek készek a lelkipásztori szolgálatra!

– Mutassatok be szentmisét mindennap Ukrajna békéjéért, lehetőség szerint szervezzétek meg az online közvetítést templomaitokban.

hirdetés

– Lehetőség szerint szervezzetek éjszakai virrasztást péntekről szombatra (25-éről 26-ára) virradóra.

– Jelöljetek ki templomaitokban konkrét időpontot a gyóntatásra.

– A szentmisék után imádkozzatok a békéért, mondjátok el a Szent Mihály főangyal közbenjárását kérő imát, valamint belátásotok szerinti egyéb imát is.

– A hívek könyörgéséhez tegyétek hozzá a könyörgést Ukrajna békéjéért.

– A Római Misekönyvben megtaláljátok a „Szentmise háború vagy zavargások idején” szövegét, ezt használjátok a szentmise bemutatásakor.

– Tartsatok bűnbánati ájtatosságokat, engesztelésül az Ukrajna területén elkövetett rosszért.

Útmutatás az egyházmegye híveihez

– Arra hívlak benneteket, hogy mindennap vegyetek részt szentmisén és járuljatok a kiengesztelődés szentségéhez.

– Imádkozzatok azok megtéréséért, akik a háborút okozták. Imádkozzatok az ellenségért.

– Péntekre, február 25-ére kenyér-víz böjtöt hirdetek arra a szándékra, hogy vége legyen a háborúnak Ukrajnában.

– Vegyetek részt a péntekről szombatra, 25-éről 26-ára virradó éjszakán szervezett virrasztáson a plébániátokon.

– Mindennap 15 órakor imádkozzátok el az irgalmasság rózsafüzérét.

– Arra is buzdítalak benneteket, hogy mindennap imádkozzátok el a rózsafüzér minden részét.

Egyesüljünk közös imában, nyissuk meg szívünket Isten irgalmára és békéjére, Szűz Máriának, Isten anyjának pártfogására, Szent Mihály főangyal és minden szent védelmére.

Áldásomat adom rátok ebben a nehéz időszakban, hogy nyitottak legyetek Isten békéjére!

Lucsok Miklós püspök
apostoli kormányzó

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 

Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás