2022. 02. 22.

Helyzetek, amikor csöndben kell maradnod

„Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.” – olvashatjuk a Példabeszédek könyvében. De melyek azok a helyzetek, amikor inkább csöndben kéne maradnunk? Szuper összeállítás készült, igékkel megalapozva!

Ne nyisd ki a szádat, ha:

1.) Dühtől fortyogsz

„A hirtelen haragú bolondságot követ el, és az alattomos embert gyűlölik.” (Példa 14:17)

hirdetés

2.) Nincsen az összes tény a birtokodban

„Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják.” (Példa 18,13)

3.) Nem tudsz semmit bizonyítani

„Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni; egyetlen tanú vallomása alapján nem szabad.” (5Móz 17:6)

4.) A szavaid meg fogják bántani egy gyengébb testvéredet

„És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt.” (1Kor 8:11)

5.) A szavaid nem mintázzák Krisztust

„Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.” (Péter 2, 21-23)

6.) Félő, hogy a bűnnel kapcsolatban fogsz viccelődni

„A bolondokat csúffá teszi a vétek, de a becsületes emberek közt jóakarat van.” (Példa 14:9)

7.) Később szégyelni fogod magad a saját szavaid miatt

„Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság.” (Példa 8:8)

8.) Kísértve érzed magad arra, hogy elbagatellizáld a szent dolgokat

„Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy!” (Prédikátor 5:1)

9.) A szavaid rossz benyomást kelthetnek

„A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű.” (Példa 17:27)

10.) Semmi közöd a problémához

„A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen.” (Példa 14:10)

11.) Kísértve érzed magad, hogy nyíltan hazudj

„Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!” (Példa 4:24)

12.) A szavaiddal tönkre teszed valaki hírnevét

„A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz.” (Példa 16:27)

13.) A szavaid szétrombolnak egy barátságot

„Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is. ” (Példa 16:28)

14.) Kritikusnak érzed magad

„Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa.” (Jakab 3:5-6)

15.) Nem tudsz ordibálás nélkül megszólalni

„Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.” (Példa 25:28)

16.) Itt az ideje, hogy meghallgasd a másikat

„A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra.” (Példa 13:1)

17.) Később vissza kell majd vonnod a szavaidat

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” (Példa 18:21)

18.) Kísértve érzed magad arra, hogy hízelegj egy gonosz embernek

„Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek” (Példa 24:24)

19.) Helyette dolgoznod kéne

„Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut.” (Példa 14:23)

 

Borítókép: Freemanhan2011 | Dreamstime.com
Segítő tippek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás