2022. 02. 17.

7 dolog, amit Isten mond rólad

Jó újra és újra emlékeztetni magunkat, milyennek lát Isten, így tudunk megerősödni a Tőle kapott, valódi identitásunkban. Figyeld csak a szavait!

1.Szeretett vagy

„Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róm. 5:8)

 

2. Kiválasztott vagy

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Péter 2:9)

 

3. Megváltott vagy

„Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. (Ef. 1:7-8)

 

4. Kivételezett vagy

„Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.” (Zsolt. 5:12)

 

5. Áldott vagy

„Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor.” (Zsolt. 146:5)

 

6. Gyógyult vagy

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” (1Péter 2:24)

 

7. Csodálatos céllal teremtett meg

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29:11)

 

 

Borítókép - Fotó: Robert Brown | Dreamstime.com
Ige
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás