2021. 12. 07.

A virrasztás mint lehetőség a valódi figyelemre

Nem is gondolnánk, hányféle jelentése lehet a virrasztásnak. Vajon hogyan válik lelki életünk és az adventi elmélyülés részévé?

Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfiának színe előtt. (Lk. 21:36) 

A virrasztás eredetileg az éjszaka valamilyen meghatározott céllal történő ébren töltését jelenti. Előfordul azonban olyan is, hogy egy társasági összejövetel vagy jó hangulatú beszélgetés, a vizsgaidőszakban a tanulás vagy a ránk zúduló munkahelyi teendők elvégzése annyira elhúzódik, hogy egész éjjel fent maradunk. „Átvirrasztottam az éjszakát” – szoktuk mondani ilyenkor. Mennyi értelmezési lehetőséget rejt magában ez az egyszerű szó, s mégis milyen mélyen gyökerezik a hitben!

 A Lukács evangéliumában szereplő bibliai részletben a virrasztás a bűnbánattal egybekötött várakozásra utalhat, arra int minket, hogy

Jézus eljövetelére tiszta szívvel készüljünk, hogy méltók legyünk végtelen szeretetére.

Márk evangéliuma így fogalmaz ezzel kapcsolatban: „Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!” (Mk 13,33), ezzel is a bűnbánó magatartásra, a Megváltó érkezését várva minél igyekvőbb, tettre készebb lelki életre sarkallva a hívőket.

Virraszthatunk elmélkedve is, egy előre kijelölt témával, imával a szívünkben. Ez kihívás és lehetőség egyben: ébren kell maradnunk, s közben a megélésre összpontosítani a figyelmünket. Ezáltal nemcsak önmagunk mélyebb megismerése, de Isten jelenlétének is egészen más formában történő érzékelése lehetséges.

Hívőnek lenni tulajdonképpen valamilyen értelemben véve folyamatos virrasztóvá teszi az embert:

őrizni magunkban a hitet, a kapcsolatot Istennel, óvni a keresztény értékeket és gyakorolni a jézusi erényeket.

Nemrég Nevelős Gábor jezsuita szerzetes gondolatait hallgathattam meg a témában. Ő úgy fogalmazott, az adventi időszakban a virrasztást egyfajta odafigyelésként valósíthatjuk meg a szeretteink irányába, mélyebben összekapcsolódási formát találva velük. Nehéz valódi érdeklődéssel fordulni egymás felé, de ha a virrasztók éberségével és elszántságával tesszük mindezt, akkor az ünnepi légkörben valami csodálatosat tapasztalhatunk meg – igazi közösséget formálhatunk.  

Ötvös Kinga 

Borítókép - Fotó: Zts | Dreamstime.com
Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás