2021. 11. 28.

Ima az első adventi vasárnapra

Az első vasárnapot általában a hit vasárnapjának szokás nevezni (ez jelöli Ádámot és Évát, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást és az ebben való hit jelentőségét), valamint ez az egyházi év kezdetét is jelenti.

Mennyei Atyánk,

az advent Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus születésére való emlékezés és az arról való elmélkedés ideje. Atyám, imádkozom, hogy a karácsony közeledtével fordíthassam feléd szívemet, és idén ne a karácsonyi nyüzsgésre koncentráljunk, és ne hagyjuk ki a lehetőséget, hogy megünnepeljük a remény, a béke, az öröm és a szeretet ajándékait, amelyeket az első karácsonykor küldtél nekünk!

Atyaisten, a Szentírás minden szava a reménység ajándékára mutat, amelyet Krisztus Jézusnak köszönhetünk. Nem a karácsonyi történet volt a remény üzenetének a kezdete, mert az Ószövetség tele van utalásokkal arra a tervedre, hogy megváltsd népedet, és helyes útra tereld őket. Kérlek, legyünk képesek  valóban látni és megérteni, hogy milyen nagy a szereteted irántunk, amikor olvassuk Jézus születésének történetét a Szentírásban.

hirdetés

Megmutattad nekünk ennek a reménynek a csillogását, amikor úgy döntöttél, hogy elküldöd a Fiadat a földre. Látható volt, hogy Te nem a tehetősek és az elit díszes palotájába küldöd a Fiadat. A mi Királyunk közönséges pásztorok és jószágok között született egy istállóban. A környezet nem volt nagyszerű, a helyzet nem volt mentes a nehézségektől, azonban Te mindezek közepette jöttél, Emmanuel. Isten velünk van a nehézben és a bajban is.

A Te terved az emberiség megváltására és helyreállítására az volt, hogy közöttünk élj, teljes Istenként és teljes emberként. Úgy döntöttél, hogy egy újszülött csecsemő törékeny, puha bőrébe öltözve jössz a földre, és egy cél érdekében félreteszed a menny minden dicsőségét. Azért jöttél, hogy velünk legyél. Mert szeretsz minket. Azért jöttél, hogy meghalj értünk és mi életben maradjunk.

Segíts nekünk látni, hogy velünk vagy! Jézus azért jött, hogy az örök élet ajándékát adja az üdvösség által, amelyet csak Te, Mennyei Atyánk adhatsz, ha hiszünk Fiadban, megbánjuk bűneinket, és Urunknak és Megváltónknak valljuk Jézust.

Az első karácsonyon pólyába csomagolva és jászolba fektetve adtál nekünk reményt. Köszönöm, Atyám, mérhetetlen ajándékodat.

Jézus drága nevében imádkozunk. Ámen.

Forrás: iBelieve

Ujhelyi Dóra

Advent Ima
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás