2021. 09. 10.

Áldás, békesség; dicsértessék! – Miért így köszönnek a felekezetek?

Mind hallottuk már, hogy a különböző felekezeteknek megvan a saját köszöntésük: dicsértessék; áldás békesség; erős vár…stb. De miért alakultak ki ezek a különféle köszönések? Honnan eredeztethetjük őket és egyáltalán miért van rájuk szükség? Cikkünkben ezeknek a kérdéseknek jártunk utána!

Áldás békesség!

Az „Áldás, békesség”!-köszönés a ferences rendi szerzetesek „Pax et bonum!”-köszönéséből származik. A reformátorok között többen voltak, akik eredetileg ferences rendi szerzetesek voltak (pl. Sztárai Mihály). Később kiegészült egy ráfelelő formulával: „Istené a dicsőség!” (Istennek dicsőség!) Egyedül Magyarországon használjuk ezt a köszönési formát. 

Erős vár a mi Istenünk!

Az „Erős vár a mi Istenünk” (németül: Ein’ feste Burg ist unser Gott) evangélikus korál, amelyet Luther Márton írt 1527 és 1529 között. Wittenbergben jelent meg ugyanebben az esztendőben. Szövege a 46. zsoltár parafrázisa. A világ számos országában, így Magyarországon is, „Erős vár a mi Istenünk!” formulával köszöntik egymást az evangélikusok.

hirdetés

Az ének az főhimnusz más evangélikus egyházaknál is, de hogy köszönés lenne az »Erős vár a mi Istenünk«, az magyar sajátosság. Ahogy az őskeresztények a homokba rajzolt halról ismerték fel egymást, úgy mi is erről a jelmondatról, habár ma nem üldöznek minket, de kisebbségi helyzetben vagyunk” – mesélte Fabiny Tamás evangélikus püspök a Szív magazinnak. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A „Dicsértessék” (hosszabb formájában: Dicsértessék a Jézus Krisztus!) katolikus keresztény köszöntés. Eredetileg, latinul: „Laudetur Iesus Christus!” A felelet rá: „Mindörökké, ámen!” (Latinul: In aeternum, amen! vagy In saecula, amen!) Főleg a jezsuita rend terjesztette el. A liturgiában és a mindennapi életben máig használják. Tartalmilag a Miatyánk ima „szenteltessék meg a te neved” kérésének a megfelelője. 

Dicsőség Jézusnak!

A görögkatolikusok így köszönnek: „Dicsőség Jézusnak!” Erre a válasz: „Dicsőség Istennek!” A húsvéti időben a következő köszönés használatos: „Feltámadt Krisztus!” A válasz rá: „Valóban feltámadt!”

Borítókép: Unsplash.com
Nagy kérdések
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Fedor Péter 2021. 09. 14. 23:48

    Én görögkatolikus vagyok, de még sosem köszöntem úgy, hogy “Dicsőség Jézusnak!” S pláne nem válaszoltam úgy, hogy “Dicsőség Istennek!” Sajnálom, hogy a 777-en sincsenek tisztában ilyen egyszerű dologgal. Csak meg kellett volna kérdezni egy görögkatolikust! (Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! … Krisztus közöttünk! Van és lesz! … Krisztus születik! Dicsőítsétek! … Feltámadt Krisztus! v. Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt!)