2021. 07. 27.

10 igevers, hogy a kedvességet válaszd a gyűlölet helyett

A kedves szavak nem jönnek automatikusan a szánkra: ha kritizálásról, ítélkezésről és kárörömről van szó, akkor viszont csak úgy pereg a nyelvünk! A Biblia számos intelmet megfogalmaz ezzel kapcsolatban, az ige olvasása a segítségünkre van, hogy a kedvességet válasszuk a gonoszság helyett.

A következő sorokat olvasd imádsággal és kérd Istent, hogy segítsen ma is a kedvességet, megbocsátást, jóságot választani a gonoszság, keserűség, harag és rosszindulat helyett.

Egyikünk sem tökéletes, mind bűnös emberek vagyunk, akik megváltásra és kegyelemre szorulnak. Isten tudta ezt és egyszülött Fiát adta értünk, hogy aki hisz Őbenne, annak örök élete legyen. Rajtad áll, hogy melyik utat választod és mit szeretnél a körülötted élőknek is továbbadni, Isten minden útmutatást megadott ahhoz, hogy az Ő útján tudjunk maradni! Olvasd figyelemmel és alázattal a Bibliát és az intelmeit. 

„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4, 31-32)

 

„Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.” (Jakab 1:19)

 

„Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.” (Példa 31:26)

 

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (1Kor 13,4-7) 

 

„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.” (Kol 3,12-15)

 

„Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.” (Róma 12:18)

 

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Fil 2,3-4) 

 

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4:29)

 

„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.” (Róm 12:10)

 

„A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája, a romlott pedig összetöri a lelket.” (Példa 15:4)

 

Borítókép: Unsplash
Pontokba szedve
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás