2021. 06. 02.

Keresztény katona? 5+1 érv, hogy igenis lehetséges!

Keresztény katonafeleségként gyakran találkozom értetlen tekintettel. Nagyon sokan nem értik, hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni. Vannak, akik őszintén érdeklődnek, és vannak, akik egyenesen a pokolra küldenek, mert úgy gondolják, aki keresztény, az nem lehet katona, és nem is lehet házastársa egy katonának. Szeretném megmutatni a mi álláspontunkat. Ez nem maga a katekizmus, és nem is szentírás, csak vélemény egy életről, egyszerre az egyházban és a honvédségben.

1. A katonaság hivatás

Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy aki katona lesz, az az esetek nagy részében pontosan azért lesz az, mert elhívást érez magában. Természetesen nem azt érzi hivatásának, hogy “embereket öljön”. Sokkal inkább azt, hogy védelmezze a szeretteit minden erejével. Valahol mindannyian azt a feladatot kaptuk, hogy óvjuk a családunkat, szűkebb-tágabb köreinket, gondoskodjunk a ránk bízottakról. Van, aki erre teszi fel az egész életét. Komoly pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell átmennie mindenkinek, aki katona szeretne lenni, pontosan azért, hogy csak a helyes motivációval jelentkezők kaphassanak fegyvert a kezükbe.

Aki katona lesz, az rengeteg kötelességet és nehézséget vállal az esküvel, nem szórakozásból lép erre az útra.

Ne feledkezzünk el esküjük zárómondatáról: “Életem árán is megvédem.” Nos, nekem ez nem hangzik vérszomjasnak, sokkal inkább áldozatvállaló, elkötelezett hűségnek.

2. A katonaság szolgálat

“Aki közületek első akar lenni, legyen másnak a szolgája”. Amikor egy nehezebb vita után látom a férjem szemében az őszinte bánatot, vagy amikor egy éber őrködéssel töltött éjszaka és egy átdolgozott nappal után is felkel éjjel háromkor, hogy elringassa a kisfiunkat, olyankor komolyan elgondolkodom, hogy honnan ez az elképesztő alázat, ez a teherbírás, ez a szolgálatkészség. Természetesen a lelke mélyéről fakadó kincsek ezek, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a katonai élet bizony bőven ad lehetőséget, hogy tökéletesítse ezeket a tulajdonságokat.

Folyamatos készenlét és elérhetőség, ha kell, parancsteljesítés egy nyikkanás nélkül, ha kell, három embernyi munka elvégzése, fáradhatatlanság és kiszámíthatatlan élet – ezt jelenti katonának lenni. Szünet nélküli szolgálatot egy biztonságosabb jövőért, zúgolódás és habozás nélkül. És ezért én hihetetlenül felnézek rájuk.

3. A katonaság lehetőség

Lehetőség arra, hogy hőssé váljon a katona. Nem egy harcos hőst találunk történelmünkben, akiket hitükért is nagyra becsülünk és követünk. Szentjeink között is vannak katonák, és a katonák előtt ugyanúgy ott áll a szentté válás lehetősége, mint bármelyikünk előtt. Képzettségüknek és gyors reakciót kívánó helyzetek sokaságán edzett lélekjelenlétüknek köszönhetően egy váratlan vészhelyzetben hősként léphetnek fel, egy hétköznapi nehézséget könnyedén oldhatnak meg. Minden alkalommal, amikor szó nélkül le tudják nyelni a megalázást, amit a társadalomtól kapnak, és minden alkalommal, amikor higgadtan meg tudnak védeni valakit, akit bárhol, bármilyen módon bántanak, egy lépéssel közelebb hozzák azt az igazságos világot, amire mindannyian vágyunk.

4. A katonaság kötelességteljesítés

(Keresztény) emberként mindannyiunknak kötelezettségeink vannak, bármily divatjamúlt is ez a szó manapság. Kötelezettségeink Isten, haza, embertársaink felé. Természetesen nem kizárólag a katonaság a hazaszeretet kifejezésének egyetlen módja, de az egyik, és tagadhatatlanul az egyik legnehezebb, legtöbb feladattal járó. Katonafeleségként azzal tudom hazám iránti feladataimat leróni, ha ugyanazzal a kitartó hősiességgel támogatom és szeretem a férjemet, amivel ő szereti kis országunkat. Ha őt békés otthon várja, akkor lesz ereje ellátni kötelességét. Engedelmesnek lenni, tenni a dolgunkat szeretetből, alázattal, akkor is, ha nem könnyű – szerintem ez nagyon is keresztényi dolog.

5. A katonaság hitvédelem

Nagyon szeretnénk, ha nem kellene annak lennie. Nagyon jó lenne egy olyan világban élni, ahol a keresztény értékeket nem kell fegyverrel védelmezni. És fontos tudni, hogy az erőszak sosem lehet öncélú, sosem szabad védtelenek ellen, figyelmeztetés nélkül alkalmazni. A legeslegutolsó vészmegoldás kell legyen, szigorúan védekezési céllal. De sajnos olyan világban élünk, ahol olyan eszmék és olyan hitek terjednek erőszakosan, amelyek ellen muszáj védekeznünk.

A kereszténység napjaink legüldözöttebb vallása.

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol szabadon gyakorolhatjuk hitünket. Ám ez nem jelenti azt, hogy ez örökké így is lesz. És ha eljön a pont, amikor szükség lesz az önvédelemre – akkor hálásak leszünk, hogy van, aki megvédjen minket.

+1. A katonaság többről szól…

…mint lövöldözés vaktában egy képzeletbeli ellenségre. (Ami azt illeti, erről egyáltalán nem is szól.) Folyamatos testi-lelki készenlétet igényel, amihez folyamatos gyakorlásra van szükség. Kiképzések, gyakorlatok. De nem csak a laktanyákban találunk katonákat.

Ott vannak, amikor árvíz miatt homokzsákokat kell cipelni. Ott vannak, amikor nagy baleset helyszínét kell biztosítani. Ott vannak, amikor egy váratlan pillanatban szükség van valakire, aki tud újraéleszteni és megvan hozzá a lelkiereje is. Ott vannak, amikor mérgező vörösiszaptól kell menteni embert és állatot. Ott vannak, amikor védelemre szorul a határ, amikor a rendőrség túlterhelődik és segítségre van szüksége, amikor a rend és fegyelem légköre segít egy probléma megoldásában. Ott vannak a nagy rendezvényeken, hogy biztonságot és segítséget nyújtsanak. Ott vannak messzi országokban, távoli vidékeken, hogy jelenlétükkel és készenlétükkel támogassanak, hogy tanuljanak, hogy tanítsanak, hogy diplomáciai feladatokat lássanak el. És ott vannak az otthonokban, mint férjek, apák, fivérek, gyermekek.

Akkor is katonák, amikor már rég levették az egyenruhát. Szeretnek és küzdenek, mint mi mindannyian. Nem jobbak és nem rosszabbak nálunk.

És igen, vannak, akik még hívő keresztények is.

Kozma Erzsébet

Ima a Katonáért

 

Borítókép - Fotó: Dreamstime
Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás