2020. 10. 29.

7 meglepő globális trend a kereszténységben

Ahelyett, hogy a kereszténységet helyi vagy akár nemzeti perspektíva alapján értékelnénk, egy globális nézőpont jobb képet adhat a vallás helyzetéről.

Az Egyesült Államokban működő Gordon-Conwell szeminárium kutatásainak és előrejelzéseinek 2019-es értékelése biztató és potenciálisan meglepő képet nyújt a kereszténység jelenlegi és jövőbeli állapotáról.

A kereszténység gyorsabban növekszik, mint az emberiség

Globálisan a kereszténység 1,27%-kal növekszik. Jelenleg 2,5 milliárd keresztény él a világon. A világ népessége ezzel szemben 7,7 milliárd, amely 1,2%-kal növekszik.

A vallási csoportok közül csak az iszlám (1,95%), a szikh (1,66%) és a hindu (1,3%) valláshoz tartozók száma növekszik gyorsabban, mint a kereszténység, habár Jézus követőinek száma meghaladja az összes többi vallásét, és az előrejelzések szerint legalább 2050-ig marad ez a trend.

A pünkösdi és az evangelikál felekezetekhez tartozók száma nő a leggyorsabban, és a növekedésük üteme is nő

A keresztény csoportok között a pünkösdisták (2,26%) és az evangelikálok* (2,19%) száma gyorsabban nő a többi felekezetnél. Mindkettő növekedése gyorsabb, mint két éve volt. 2017-ben a pünkösdisi 2,22%-kal, az evangelikálok 2,12%-kal tudtak növekedni. 

Túl vagyunk az ateizmus csúcspontján

Ma kevesebb ateista van a világon (138 millió) mint ahányan 1970-ben voltak (165 millió).

2000 óta az ateizmus kis mértékben csökken – csak 0,04%-kal – de várhatóan a tendencia folytatódik, és 2050-re 130 millió fő alá csökken az ateisták létszáma.

Az agnoszticizmus kismértékű, 0,42% -os növekedési ütemet tartott fenn. Az idei 716 millió elérése után azonban 2050-re várhatóan 700 millió alá csökken a létszámuk.

A városokban nő a keresztények száma, de nem elég gyorsan

Ma 1,64 milliárd keresztény él városokban, és ez 1,58%-kal növekszik 2000 óta.

A világ lakosságának 55%-a él városokban és ez csak tovább növekszik.

A globális városi lakosság 2,15%-kal nő.

A kereszténység központja délre mozdult

1900-ban kétszer annyi keresztény élt Európában, mint a világ többi részén. Ma Latin-Amerikában és Afrikában is több keresztény él. 2050-re azonban az Ázsiában élő keresztények száma is eléri az európai létszámot.

Ma a kereszténység alig nő Európában (0,04%) és csak kevéssel jobb a helyzet Észak-Amerikában (0,56%).

Óceánia (0,89%) és Latin-Amerika (1,18%) valamivel jobb képet fest, de ehhez képest is Ázsia (1,89%) és Afrika (2,89%) mutat kirobbanó számokat mutat.

Több evangelizálási lehetőség áll a keresztények előtt, mint bármikor

A nem keresztények túlnyomó többsége élete során soha nem lép kapcsolatba keresztényekkel, de ez a szám egyre csökken.

1900-ban a nem keresztényeknek csak 5,5%-a ismert keresztényt. Mára ez 18,3%-ra nőtt.

Természetesen ez a szám még mindig túl alacsony, de az egyre növekvő százalék több nem keresztény ember számára biztosít lehetőséget arra, hogy halljanak az evangéliumról valakitől, akit ismernek.

Csökken a nem evangelizált területek aránya

1900-ban a világ népességének több mint fele (54,3%) nem találkozott az evangéliummal. Ez a százalék folyamatosan csökken, 2019-ben elérte a 28,4%-ot.

Ugyanakkor ez még mindig azt jelenti, hogy majdnem 2,2 milliárd ember él ma úgy, hogy továbbra sem hallott az evangéliumról.

Fordította: Tóth Letícia

Forrás: Facts&Trends

* evangelikál: Az evangelikalizmus (vagy evangelikál mozgalom, evangéliumi keresztyénség) egy keresztény mozgalom és teológiai irány a protestantizmuson belül.

Borítókép - Fotó: TMarchev | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Németh Rezső 2020. 10. 29. 21:41

    Jézust hiába kérdezték mikor lesz vége a világon a kegyelmi időnek. Nem válaszolt. Egyet viszont mondott ha az egész világon hirdetik az evangéliumot akkor. Ezt én mivel máshogy nem lehet értelmezni én úgy értem ha mindenhol kötelező lesz a keresztény hittan tanulása, visszatér az Imerium Sacrum Romanum és minden ország tagja lesz. A zsidók pedig azt mondják ha egyszer mindenki megtartja a szombatot eljön a Messiás. Ez is stimmel. Mert a szombat megtartása azt jelenti minen emberfia Krisztus halálába temeti énjét. Vagyis nem magának hanem neki él. Mert a nyugalom köteletettségét Nagyszombaton egyedül Jézus töltötte be. Nem pihenőnap – memento mori. Emlékezés a halálra. Előre és vissza is. Idő nincs.