2020. 08. 18.

Isten azt ígéri, hogy minden rendben lesz?

A koronavírus-járvány mindannyiunk életét átrendezte valamelyest. Csak találgatunk, hogy mit hozhat a jövő. De vajon Isten miként segít minket ezekben az időkben? Megyesi-Kovács Borbála önkéntes fordítónknak köszönhetjük az alábbi cikket.

2020. március 4-én a férjemmel Izraelbe repültünk egy 11 napos utazásra. Ugyan a koronavírus már szerepelt a hírekben, amikor elindultunk, még nem vált meghatározó tényezővé az Egyesült Államokban. Mire az utunk végéhez értünk, az iskolák áttértek a digitális oktatásra, a gyülekezetek az online szertartásokra és az elnök kihirdette a rendkívüli állapotot. Ez a helyzet lett „az új normális”. Az egész világra hatással volt ez az új vírus. A tanárok online kezdtek tanítani. A munkanélküliségi ráta lassan növekedni kezdett, mivel az emberek otthon ragadtak. Még a legjobb orvosok, tudósok és közgazdászok sem tudták megjósolni, hogy mi történhet a jövőben.

Megkérdeztem magamtól: vajon mit mond erről a Szentírás? Ígéri Isten, hogy minden rendben lesz?

A bizonytalanság ideje a Szentírásban

Jézus a keresztre feszítése előtti éjszakán bátorító szavakkal biztatta tanítványait. Érezni lehetett a levegőben a bizonytalanságot és félelmet. Jézus ismerte közelgő végzetét és követői előtt is felfedte, hogy hamarosan elítélik és megölik. Több nappal korábban tanítványai arra számítottak, hogy Jézus azért vonul be Jeruzsálembe, hogy betöltse messiási szerepét. Most pedig azt mondta nekik, hogy ez a csodálatos jövő nem az, amit Isten elrendelt. Ennek ellenére a János evangéliuma 14-16. fejezeteiben számos kulcsfontosságú gondolatot hagyott tanítványaira:

  1. A fájdalomnak van célja

Jézus először is kijelentette tanítványainak, hogy a jövőben a szenvedést is megtapasztalják majd. Júdás elárulja Jézust, Péter pedig háromszor fogja megtagadni Őt. Annak ellenére, hogy ezek be fognak következni, Jézus biztatta a tanítványokat, hogy ne nyugtalankodjék a szívük (János evangéliuma 14:1-2). Jézus azért megy el, hogy helyet készítsen nekik; a kereszt pedig szükségszerű, hogy ez bekövetkezhessen.

  1. A Szentlélek által van ígéretünk

Jézus halálának ideje közeledett, Ő azonban nem hagyta „üres kézzel” tanítványait, hanem megígérte nekik a Szentlélek eljövetelét. Ő lesz a Pártfogó, a Segítő, aki lehetővé teszi, hogy beteljesíthessék a Tőle kapott feladatukat (János evangéliuma 14:16-21, 26). A Lélek által a tanítványok bevégezhetik a munkát, amit Krisztus kezdett el bennük.

  1. Jézus az Ő békéjét adja nekünk

Az egyik ajándék, amit Jézus a követőinek hagyott, az Ő békéje (János evangéliuma 14:27-28). A béke olyan tulajdonság volt, amit mind a római, mind a zsidó társadalom nagyra értékelt. Jézus békéje azt az állapotot jelenti, amelyben az ember örökké együtt lehet Istennel. Amikor a békéről beszélt, amit adni fog nekik, kiemelte, hogy nem úgy adja majd, ahogyan a világ adja. Az átmeneti békét, amit a rómaiak megtapasztaltak, beárnyékolta a háború folyamatos fenyegetése.

Mi is tanulhatunk abból, amit Jézus a tanítványainak mondott, mielőtt szembenézett a kereszttel. A tanítványoknak olyan elképzeléseik voltak a Messiásról, amelynek Jézus nem felelt meg. Arra számítottak, hogy egy földi királyságot alapít majd, ahol ők is Vele együtt uralkodhatnak. Amikor Jézus előre megmondta, hogy Őt megölik, őket pedig üldözni fogják, egy olyan végkifejletet jósolt meg, amely teljesen ellentmondott a tanítványok várakozásainak. De ez nem azt jelentette, hogy a dolgok nem Isten szándékai szerint alakultak. Inkább azt, hogy a tanítványok még nem értették meg, hogy ez Isten nagyobb tervének része.

Amikor nehéz időket élünk át, néha nem látjuk a nagy összképet. Talán azt gondoljuk, Isten „eltért a forgatókönyvtől”. De bíznunk kell abban, hogy több van a színfalak mögött.

Krisztus hatása a mai hívőkre

Jézus feltámadása után hívő keresztényként változás következik be élethelyzetünkben. Többé nem a test kívánsága szerint élünk, hanem a Lélek szerint. Gyakran alábecsüljük ezt az állapotot, amit Krisztusban kapunk. A rómaiakhoz írt levél 8. fejezete leírja a test és a Lélek szerinti élet közötti különbségeket. Az előbbi jelképez mindent, ami e világhoz tartozik, beleértve a fizikai testünket és bűnös természetünket. A Lélek pedig azt az isteni erőt foglalja magában, amelyet Krisztuson keresztül kapunk.

A rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 5. verse szerint „akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaira”. Nekünk, keresztényeknek egy másfajta, megújult célunk van. Azoknak, akik erre a világra fókuszálnak, az elméjük csak azt látja, ami jelen van ebben a világban. A céljaikat és eredményeiket azon mérik le, hogy a világ mit tart érdemesnek. Ha emiatt csalódás éri őket, gyakran elveszítik a reményt.

A keresztény hívők életét nem az evilági minták irányítják. Mint Isten gyermekeit, minket a Lélek vezérel (Rómaiakhoz írt levél 8:14). Emiatt a Lélek miatt nem vagyunk többé a félelem szolgái. A kísértés megmarad a jelenben is, tekintet nélkül a spirituális állapotunkra. Amikor körülöttünk összeomlik a világ, gyakran elfelejtjük, hogy átengedjük Isten lelkének a vezetést. Mégis, ha felismerjük Krisztusban kapott helyzetünket, igényt tarthatunk Őbenne az örökségünkre, és az így kapott bizonyossággal nézhetünk szembe félelmeinkkel.

Még nem tökéletes

Krisztus biztosította arról tanítványait, hogy részük lesz szenvedésekben. A megnyugvás a Szentlélek eljövetelével érkezett meg. Pál apostol is szól a hívők jelen szenvedéseiről. Ő azonban szembeállítja ezt az eljövendő dicsőséggel (Rómaiakhoz írt levél 8:18). Mi is bízhatunk abban, hogy eljön az idő, amikor Isten mindent helyreállít (Thesszalonikaiakhoz írt levél 4:13-18; Jelenések könyve 21:22-25). Addig is, a Lélek segít minket gyengeségeinkben.

 Három módszer a megpróbáltatásokkal teli idők átvészelésére

Tudva azt, hogy próbák és nehézségek mindig lesznek, íme néhány praktikus módszer, hogyan kérhetjük a Szentlélek segítségét erőtlenségeinkben:

  1. Tapasztaljuk meg jelenlétét Isten Igéjén keresztül – A Lélek elsődlegesen a Szentíráson keresztül vezet bennünket. A Bibliából ismerhetjük meg Isten parancsait és Krisztus jellemét (Rómaiakhoz írt levél 8:29; 12:1-2). A Lélek a Szentíráson keresztül ad nekünk erőt, hogy a nehéz időkben tovább tudjunk küzdeni.
  2. Vegyünk részt a Lélek munkájában a gyülekezeten keresztül – Az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy a Szentlélek milyen csodás módokon nyilvánul meg Krisztus testében, az egyházban. Ezekben az időkben az egyház nem csupán növekedett, de üldöztetésben is része volt. A keresztények találkoztak, együtt imádkoztak és összefogtak Krisztus célja érdekében, így Isten Lelke segítségével nagyszerű dolgokat vihettek véghez. A próbák idején törekedjünk az egységre, hogy Isten szabadon tudjon minket használni az Ő céljai érdekében.
  3. Öntsd ki a lelked Istennek a Szentlélek segítségével – Amikor a körülmények túl sivárnak tűnnek, néha nehéz szavakkal kifejezni szívünk vágyait. Isten azonban azért is adja Szentlelkét, hogy közbenjárjon értünk (Rómaiakhoz írt levél 8:26-27). Az ilyen pillanatokban nem kell, hogy az Atyával megélt intimitásunk kárt szenvedjen korlátaink miatt. Közösségünk sértetlen maradhat még a legmélyebb fájdalmunkban is.

Jakab, Jézus testvére arra bátorította olvasóit, hogy tartsák teljes örömnek, amikor különböző nehézségekkel néznek szembe, mert hitük próbája állhatatosságot eredményez (Jakab levele 1:2-4). Talán nem mindig úgy alakulnak a dolgaink, ahogy reméltünk; de keresztényként tudhatjuk, hogy mindez egy nagyobb cél érdekében történik.

Amikor felismerjük identitásunkat Krisztusban, és a Lélek által kapott reménységünkre összpontosítunk, megértjük majd, hogy végül tényleg minden rendben lesz.

Forrás: iBelieve.com

Borítókép - Fotó: Atit Phetmuangtong | Dreamstime.com
Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás