2020. 08. 17.

,,Az életért küzdeni kell” – Böjte Csaba testvér ezért támogatja az ökölvívást

Sokan felkapták a fejüket arra a hírre, hogy a Böjte Csaba és segítői által nevelt nehéz sorsú gyermekek közül nyolcvanan tanulnak ősztől ökölvívást. A kemény sport sok mindenre nevel  – erre figyelmeztet a ferences szerzetes legújabb írásában, amelyet e-mailben küldött el a 777-nek.

Boksz! Többen kérdezik: miért támogatom, hogy a gyerekeink közül, aki akar, tanulhasson ökölvívást? Miért engedem meg, hogy két nálunk felnőtt fiatal – ma már nevelőként dolgozó férfi – ,,egymásnak essen” a gyermekek előtt?

Meg vagyok győződve arról, hogy a szabályokat ismerve, azokat betartva, minden embernek küzdenie kell saját életéért, az életben maradásért! Az élet szerves része a harc: lustaságunkat, félelmünket, kishitűségünket le kell győznünk, a talentumokat kamatoztatnunk kell! Minden embernek a fáradtságot félretéve, a maga jó gyümölcsét meg kell teremnie, mert másképp a terméketlen fügefa sorsára jut! Az élet ingyen semmit nem ad, – lehet, hogy egy hazug világ mást mond – de nekünk tudnunk kell, hogy

az életért küzdeni kell, és erre a küzdelemre gyermekeinket nevelnünk kell! 

Az emberiség nagyon veszélyes útra tért, a tanév végén minden diákot átengednek, ha nem dolgozunk, akkor is fizetést kapunk hónapokon keresztül. Mindent szabad, mert balgán azt hisszük, hogy e teremtett világ minden molekulája egyedül értünk van, a mi kényelmünkért, a semmitevő, nagyzoló vágyaink kiszolgálására! Döbbenetes, de a számtalan reklám, a média irányításával az emberek saját magukat szolgáltatják ki a hullámzó vágyaiknak, gondolkodás nélkül odadobják testüket, lelküket a háborgó indulataiknak, szép köntösben megjelenő bűnös ösztöneiknek! Még az ismerőseink közül is hányan, talán mi magunk is, naivan önmagunkat sebezhetetlennek érezve, minden emberben ott tomboló szenvedélyeknek engedve, önként válunk súlyos bűnök rabjaivá, kiszolgáltatva életünket mások kényére kedvére!  Hány embernek balgán, az életben a legfőbb iránytűje a maga pillanatnyi kényelme, hangulata, vágya, a meggondolás nélkül szabadon engedett állati ösztön!

Pedig biztos, hogy érzed magadban, hogy a tisztaságra, fényre szomjas lelked sokkal mélyebben van, mint mindaz, amit vágyaid, ösztöneid, félelmeid nap mind nap füledbe duruzsolnak! A szabadságod fokmérője pont az, hogy különbséget tudsz tenni a téged építő, életedet, családodat, közösségedet erősítő, előrevivő vágyak, álmok, és a testedet, szellemedet, lelkedet összezavaró, mindent felmorzsoló kósza indulatok, vagy a téged céltudatosan támadó kísértések között! Ezért mondom újból és újból minden elmélkedésben, hogy vedd saját kezedbe sorsodat és kemény tanulással, edzéssel készülj fel az előtted álló vizsgákra, azokra a megpróbáltatásokra, melyeket, ha talpon akarsz maradni, meg kell vívnod, hogy a rád váró, családodat boldoggá, téged emberkatedrálissá tevő gyönyörű feladatokat jóvégre vihesd!

A bokszot támogatom, mert úgy gondolom, hogy az ökölvívás hamar ráébreszti az embert a saját korlátaira, arra, hogy szükségünk van mesterre, irányító edzőre, szabályokra, keretekre, mert másképpen alulmaradunk, és fájdalmas, ha az ellenfél, ott mindenki előtt, keményen orrba vág! Az életért küzdeni kell, a négy kötél között az a bajnok, aki erőben, önuralomban, felkészülésben, de alázatban, kitartásban, egyszóval sok – sok erényben jobb, mint a társa! Ott a bokszringben senkinek nem emelik fel barátságból a kezét! Fegyelem, kemény munka, összeszedettség, lélekjelenlét, hűvös ész, jól kidolgozott stratégia, bátran kivitelezett taktika, a fájdalmak elviselése, kitartás, testi, lelki életerő tesz téged bajnokká! Ezek mind olyan erények, jó tulajdonságok, melyeknek megszerzésére, begyakorlására a gyermekeinknek szüksége van, akkor is, ha hátralévő életükben többet soha nem fognak bokszolni!

Igen, a gyermekvédelmi otthon kényelmes, mindent az Európai Unió elvárásai szerint biztosító ,,mamahoteléből” jó, ha a fiatal rálép a kemény küzdés arénájára, a való világ pofonjainak földjére!

Huszár Árpádban igazi, jó mesterre találtak a gyermekeink, ezért a fiúkat és a lányokat is biztatom, hogy a lehetőséget megragadva iratkozzanak fel az edzésekre, és induljanak el jól elgondolt, önmaguk számára megfogalmazott álmaik, céljaik eléréséért! A felnőtt kollégáim közül, azokat, akik elindulnak az ősszel kezdődő bokszedző-képzőn – akárcsak a többi kollégát, ki önmagát képzi – , anyagilag is támogatni fogja az alapítványunk!

Böjte Csaba testvér

Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás