2020. 06. 25.

Miért van buzogány vagy kakas egyes templomok tetején?

Az országot járva gyakran merül fel a kérdés az emberben, hogy éppen milyen felekezetű templomot is lát. Ha megfigyeljük, akkor főleg a református templomokon kakast vagy „buzogányt” is, azaz csillagot láthatunk. Azonban csak kevesen tudják, hogy mi a jelentése ezeknek a szimbólumoknak.

Mára már kevesen tudják, hogy a keresztény szimbolikában milyen erős jelentést is hordoz a kakas. Ez a népi hagyományokkal is összeköthető madár a Bibliában egy nagyon fontos eseményt jelez. A kakas ugyanis arra emlékeztet, hogy Péter apostol háromszor megtagadta Jézust. Máté evangéliumának 26. fejezetében olvashatjuk, hogy Péter a kakasszót hallva döbbent rá tettére. 

Dreamstime.com

„Péter pedig kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta: Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárul téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.” (Mt 26,69-75)

„A kakas a hűség, a bűnbánatra való felhívás, a hit és az erkölcsi éberség, az igazhitűség szimbóluma máig is az ókeresztény kortól.” – írja Millisits Máté művészettörténész a Reformatus.hu oldalán. 

A kakas azt is hirdeti a templomok tetején, hogy „el ne áruld Jézust!”. A kakasokat a 9. századtól helyezték a templomok tornyára, és Péter történetre való utalás mellett a reggeli fény szimbóluma, Krisztus feltámadására és az utolsó ítéletkor történő visszatérésére emlékeztet.

hirdetés
Mit keres egy buzogány a templomon?

A másik gyakori toronydísz a csillag, amit sokan csak buzogányként emlegetnek, így kevésbé is tudják megfejteni a jelentését.

Gelia | Dreamstime.com

Ha a csillagot halljuk, már sokkal egyértelműbb az utalás, ugyanis ez a betlehemi csillagot jelképezi, ami megmutatta Jézus születésének helyét a napkeleti bölcseknek. Buzogányként pedig a hit erejét és védelmezését szimbolizálja. 

 

Borítókép: Guido Steiner | Dreamstime.com
Nagy kérdések
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás