2020. 05. 24.

,,Nem félek, továbbra is hű maradok” – Bese Gergő

Miközben a kereszténység Jézus mennybemenetelét ünnepli, Bese Gergő atyának komoly kommentháborút kellett vívnia az elmúlt napokban, mivel egy olyan petíció mellett állt ki, amely a természetes családot kívánta megvédeni. Tanulság és elmélkedés – ez áll a fiatal római katolikus pap mai írása mögött.

Csütörtökön ünnepelte a világegyház Urunk mennybemenetelét, nálunk a mostani vasárnapon emlékezünk meg róla és fordítjuk különös módon is a tekintetünket az ég felé, mint azok a galileai férfiak, akik tanúi voltak az ég megnyílásának. Jézus megtartotta ígéretét, ahogyan a búcsúbeszédben elmondta: Még egy kis idő, és a világ többé már nem lát engem. (Jn. 14,19) Viszont arra kéri övéit, hogy ne szomorkodjanak, mert az Atya gondoskodik róluk, elküldi a Szentlelket, de együtt kell fogadni őt, Jeruzsálemben. A Lélekkel felvértezve tudnak majd útra kelni, hogy tanúságot tegyenek róla Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig. (ApCsel 1,9)

Útra kell kelniük, mert Jézus még mást is kért tőlük: Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! (Mt. 28, 18 – 19) A Mester úgy érezte, hogy a tanítványok sikeres vizsgát tettek és a Lélekkel együtt képesek lesznek átadni mindazt, amit tanított nekik. Jézus azonban külön kiemelte: megtartani mindazt, amit parancsolt nekik! Nem azt mondta: mindenki a saját feje után menjen, alakítsa át az Örömhírt, hogy az tetsszen a hallgatóságnak. Nem kérte a népszerűségre törekvést! Az apostolok pedig hűségükért a vértanúság ajándékában részesültek.

Ma hasonlóan nehéz időben kell hűnek maradni Krisztushoz és sajnos nehezített pályán. Nemcsak a világ fiaival kell komoly párbeszédet folytatni, hanem közösségeink is gyakran széthúzóak, nem vagyunk egységesek komoly morális kérdésekben sem: életvédelem, család szentsége stb..

A napokban osztottam meg egy petíciót, amelyben a család védelmében lehetett véleményt nyilvánítani. Természetesen a férfi és nő szeretetközössége mellett tettem le a voksomat, ebben nem látok más alternatívát és abban is komoly a meggyőződésem, hogy szükséges az egészséges lelkületű gyermek felneveléséhez mindkét nem jelenléte. Szinte vártam már a kommentháborút. A főministránstól, az énekkaroson át, a liberális „keresztény” értelmiségiig, mind megtalálták a támadási felületüket. Voltam én kirekesztő, maradi és még számos más, csak krisztusi nem. Kivertem a biztosítékot, pedig csak az értékeink védelmében igyekeztem szót emelni. De kik tartoznak az értékek őrzőihez? Azok, akik saját képükre és hasonlatosságukra formálják Jézus szavait? Akik nyilvánosan tömjénezik magukat, az első sorokban koptatják a templom padjait, életükben pedig a halál kultúráját építik?

Nem lehetünk megalkuvó, puha, hajlítható keresztények! Krisztus apostolaivá kell válnunk, még akkor is, ha ez a többségi társadalomnak nem tetszik. Az őskeresztények hite és elszántsága kiválóan példázza, hogyan kell cselekednie annak, aki elkötelezett Jézus mellett. Ezért én sem félek, és továbbra is hű maradok!

Bese Gergő atya

Bese Gergő Blog
hirdetés

2 hozzászólás

  • Válasz Németh Rezső 2020. 05. 25. 21:52

    Csak azt ne higgyje valaki ha heteroszexuális akkor már minden rendben. Ha valaki a feleségével úgy él házaséletet hogy bármiféle fogzásgátlást is folytat kábé egy kategória a homoszexuális cselekedettel. Vagy ha csak rápillant kivánsággal egy nem házastársa másneműre. Vagy gyónja meg és fogadja meg hogy többé soha, vagy be se menjen a templomba! Nem viccből vagy gúnyból mondom . Halál komoly! Úgyhogy ne viszolyogj a homokosoktól , te se vagy jobb.

  • Válasz Bigai Zsófia 2020. 05. 26. 12:39

    Kommentháború? Gergő atya a FB oldalán megosztott egy meglehetősen provokatív posztot. A vele egyetértők és egyet nem értők véleményt cseréltek, a témához képest elég kultúráltan. Gergő atya nem szállt be a vitába, majd egy másik felületen a hitükért megaláztatást szenvedő, kínhalált halt őskeresztényekhez hasonlítja magát…