2019. 09. 26.

“Tartsd magad méltónak Isten szeretetére” – Kovács András Péter felejthetetlen előadása

Több emlékezetes előadás, beszélgetés is volt a szombati ForrásPonton, azonban a szintén jelenlévő ismerőseim döntő többsége egyetértett: az egyik legfelemelőbb és legmeglepőbb Kovács András Péter humorista szereplése volt. Az ország egyik legnépszerűbb előadója teljesen új arcát mutatta meg: habár ezúttal is záporoztak a humoros kiszólások, de ezúttal nagyon komoly üzenetet hozott magával.

Kovács András Péter (KAP) személyesen tett tanúságot hitéről, botlásairól, Istennel való kapcsolatáról a ForrásPonton: előadása egyben egy mély buzdítás volt a fiataloknak, egy őszinte kitörés. Jól látható volt, hogy őt magát is megérintette a téma súlya és a mondanivalója, nem túlzás azt gondolni, hogy az előadói pályafutásában ez nem egy fellépés volt a sok közül, hanem az egyik legkülönlegesebb. Zseniálisan ötvözte a humort a komolysággal, páratlan élmény volt megtapasztalni, hogy a korábban még nevető fiatalok hogyan hallgatják egy pisszenés nélkül súlyos mondatai. Hol nevetve sírtak, hol sírva nevettek. 

Nem véletlen az sem, hogy lezárásként nem egy vicces kiszólást választott, hanem egy mély gondolatot.  Íme Kovács András Péter buzdítása, rövidítve:

“[…] Ugye mert mi fiúk ilyen kemények és macsók vagyunk, bennünket nem lehet meglepni, nevemen szólítani csak úgy. Nem a fenét! Pont akkor, amikor nem is számítasz rá: nem biztos, hogy akkor fognak neveden szólítani, amikor már felvetted a szentségek felét, amikor már te fuvolázol a leghangosabban a misén a zenekarban […] Nem tudod, hogy mi lesz az a pillanat, lehet hogy te is úgy jársz, mint én, aki már nyolc éve ministráltam, bérmálkoztam, egyházi gimibe jártam, és 15 évesen ott ültem az osztálymisén. Röhögcséltem a harmadik sorba az osztálytársaimmal, amikor azt éreztem, hogy valami a levegőbe emel, valami megölel és nagyon szeret. Amíg a többiek röhögcséltek én azt éreztem, hogy facsarják a szívemből a könnyeket, és hazafelé is úgy mentem, hogy húsz centivel a föld felett jártam, mintha vinnének. Napok teltek el, mire egyáltalán ki mertem mondani én is azt, hogy mi szólított meg. Hogy Ki szólított meg! Ő szólított meg először, és csak napokkal később mertem én is megszólítani Őt!

hirdetés

Egyáltalán nem vagyok mintakeresztény, és néha lúdbőrözöm ettől a kifejezéstől. “Olyan jó katolikus és jó keresztény” – ez nekem azt jelentette, hogy jóindulatú balfék. Én humorista vagyok, cinikus vagyok, mindig mindent kívülről nézek, iróniával nézek, keresem a dolgokban a hamisságot, a visszásságot, mindenben! Saját magamban is, és ugyanúgy az egyházban is! Mindenben kételkedek, de egy dologban nem: hogy Isten ott van az ajtó mögött! És megszólít, és akkor is meg fog szólítani, ha hónapokig nem nyitom ki az ajtót, mert van olyan! Nem dorgál, mindig ott van és mindig vár! 

Ez nem verseny! Nem azt kell nézni, hogy a másik hol tart! Isten mindenkit meg fog szólítani, lehet, hogy a válladon vereget meg, és észre sem veszed. Lehet, hogy már évek óta a sarokból pisszeg neked, lehet, hogy előugrik és rád veti magát. De ha ez így van, akkor az nem az érdemeid miatt lesz, hanem mert szeret! Szeresd az Istent, szeresd a felebarátodat, mint önmagadat, és ezt én kiegészíteném még valamivel: szeresd önmagadat úgy, ahogy Isten szeret téged! Tartsd magad méltónak!

Én nem vagyok egy makulátlan ember, de nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy a gyerekeim úgy szólítanak “Apa!”, és az ölembe másznak. Isten pedig úgy szólít, hogy “Fiam!” –  és az ölébe vesz. “

Papnak készült, humorista lett – interjú Kovács András Péterrel

Szemle
hirdetés

16 hozzászólás

 • Válasz Barján - Meszes Anita 2019. 09. 26. 21:29

  Hajrá Testvérem! Ez így jó! HITeles! Ahogy vállalod Istent és benne önmagad képmutatás nélkül. Ez így a tiszta evangéliumról szól. Hála az életedért, áldott legyél!

  • Válasz Szilágyi József 2020. 01. 06. 07:53

   Isten szeret. Gyermekévé lettem, méltatlanul “méltó”. Szeretném viszonozni szeretetét…

 • Válasz Szilágyi József 2020. 01. 05. 11:25

  Életem alapja, ahogy Ő szeret:
  nem vagyok rá méltó, mégis szeret.

 • Válasz Szilágyi József 2021. 11. 02. 04:50

  Lukács evangéliuma 15:17-22
  A tékozló fiú “ekkor magába szállt:
  Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom:
  Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be.
  Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.
  Erre a fia megszólalt:
  – Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó.
  Az apa odaszólt a szolgáknak:
  – Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt és a lábára sarut… “

 • Válasz Szilágyi József 2021. 11. 17. 18:37

  “Isten előtt csak megalázkodni és ujjongani lehet.
  Megalázkodni, hogy ami vagy, kegyelemből vagy, tehát nincs okod gőgre, fennhéjázásra, mert mindent ingyen kaptál, –
  de ujjongani, hogy ingyen ekkora ajándékot kaptál…”

  Ravasz László (internetről)

 • Válasz Szilágyi József 2022. 01. 23. 18:56

  Evangélium MÁTÉ szerint 8:5-10 (részlet)

  Jézus “amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje.
  – Uram – szólította meg -, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.
  – Megyek és meggyógyítom – felelte neki.
  A százados tiltakozott:
  – Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót és szolgám meggyógyul…

  Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult:
  – Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet… “

 • Válasz Szilágyi József 2022. 05. 09. 15:04

  ISTEN SZERET
  Nem azért szeret, mert jó vagyok,
  de mivel szeret, hát jó leszek.
  Boldog vagyok, ha jó vagyok:
  kicserélte a szívemet.

 • Válasz Szilágyi József 2023. 11. 22. 19:22

  EVANGÉLIUM
  Nem vagyok méltó, nem vagyok jó,
  mégis szeret az Úr.
  Ez az igazi örömhír. Akkor
  meg is kell térnem válaszul.

 • Válasz Szilágyi József 2023. 11. 24. 07:18

  “A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe Isten szeretete.
  Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért;
  noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált.
  Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.”
  .
  (Rómaiaknak írt levél 5:5-8)

 • Válasz Szilágyi József 2023. 11. 26. 17:58

  “ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT…”
  .
  Jézus meghalt értem.
  Ennek oka volt.
  Én voltam az oka.
  Hogy el ne vesszek.
  .
  Mért voltam annyira fontos Neki?
  .
  Tudja meg mindenki, hogy
  Valaki szereti!

 • Válasz Szilágyi József 2023. 12. 18. 10:43

  Nem voltam jó, nem vagyok méltó rá,
  mégis szeret Isten: Fiát adta értem.
  Drágán vett, nem dob el: megjavít inkább;
  formál türelemmel, mióta megtértem.

 • Válasz Szilágyi József 2023. 12. 20. 05:22

  Sokba kerültem az Úrnak én is; kezdeni akar velem is valamit. Nem adta fel. Én se…

 • Válasz Szilágyi József 2023. 12. 22. 05:46

  Bűnös vagyok! Nem érdemelnék semmi jót,
  mégis, mennyei Atyám, ünnepi asztalhoz ültetsz.
  Köszönöm a szép, fehér ruhát.
  Tudom, hogy Jézusnak köszönhetem mindezt.

 • Válasz Szilágyi József 2024. 03. 18. 21:08

  EZÉRT
  .
  Két fix pont az életemben,
  amit biztosan tudok:
  egyik az, hogy nem vagyok jó.
  Másik az, hogy Isten szeret.
  Mégis szeret.
  .
  Látod,
  ezért kellett Jézusnak
  meghalnia.

 • Válasz Szilágyi József 2024. 03. 23. 06:56

  David Wilkerson: Tizenkét angyal a pokolból (részlet)
  ..
  “Greg sok időt töltött a kápolnában, ahol a többi fiú is letette terhét Isten előtt. Hallott életekről, melyek romlottságban hasonlók voltak az övéjéhez, s hallott fiúkról, akik új élethez jutottak.
  .
  — Különös, hogy mindig sírnak — mondta nekem Al később.
  — Ez azért van, mert látják magukat úgy, amint vannak, bűnösnek. — mondtam. — A legtöbben azt hiszik. hogy a bűn csupán egy szó, míg nem nézik Isten szemszögéből. Osonva jön és szaga van. Ekkor értik meg, hogy segítségre van szükségük, és akkor kiáltanak.
  — Engem mindig meghat — mondta Al.
  — Tudom. De meg kell lennie, különben nem tudnák megérteni, hogy Isten mennyire szereti őket. Először látniuk kell, milyen nehéz dolog szeretni őket.”

 • Válasz Szilágyi József 2024. 04. 21. 15:27

  Jó Felebarátom!
  Hogyha mindent tudnál rólam,
  tán nagy ívben elkerülnél.
  Jézustól kegyelmet kaptam.
  Lehet, hogy velem örüljél?