2019. 06. 19.

Mi Isten akarata az életemmel?

„Tudom Isten személyre szóló akaratát az életedre.” Amikor ezt mondom a diákjaimnak, akkor gyakran azt gondolják, hogy külön kijelentést kaptam Istentől és azon vagyok, hogy elmondjam, hova kell menniük főiskolára vagy kivel fognak egy nap házasságot kötni. De a tekintetükben látszódik a csalódottság, amikor elmondom nekik, hogy Isten akarata az életükre nézve az, hogy szentek legyenek. „De mi lesz az én életemmel?” kérdezik gyakran. „Hogyan tudhatom meg konkrétan, hogy Isten mit akar tőlem, mit tegyek az életemmel?”

Mielőtt belevágnál az olvasásba, nézd meg ennek a cikknek az első részét is!

 

Végzős középiskolásként ez a kérdés nagyon foglalkoztatta a feleségemet. Igazán vágyott arra, hogy a Biola Egyetemre menjen tanulni, ahol ekkor én is tanultam, de az anyagiak ezt nem tették lehetővé. Amíg a családjából páran arra bátorították, hogy felvételizzen egy állami iskolába, a szíve vágya az volt, hogy keresztény egyetemen tanuljon. Komolyan imádkozott Istenhez, hogy olyan helyre vezesse őt, amit meg tud engedni magának. Bár csalódott volt, hogy a kapuk zárva voltak a Biolára (az anyagiak miatt), úgy döntött, hogy a Vanguard Egyetemre megy. Itt nyert egy egyetemi és egy baseball ösztöndíjat is. Stephanie vágya az volt, hogy egy bizonyos irányba menjen, de az Úr másfele vezette a lépteit. És végül mindenféle szempontból szerette az egyetemét. Isten akaratán kívül cselekedett volna, ha a Biolára vagy egy állami iskolába jelentkezik? Nem, mert azt tanultuk, hogy Isten akarata sokkal inkább tartalmazza azt, hogy Stephanie milyen, mint azt, hogy mit tesz. Isten attól függetlenül vele lett volna, hogy hogyan dönt, hova felvételizik.

Szóval hogyan ad Isten vezetést a döntések meghozatalához? Mielőtt megosztom veled azokat az alapelveket, hogy hogyan hozz konkrét döntéseket az életedre nézve, engedd meg, hogy előtte megosszak veled két fontos bibliai koncepciót arról, hogyan ad Isten vezetést.

hirdetés
  1. A Lélek vezet minket úgy, hogy erőt ad a helyes döntések meghozatalához

Elképesztő a számomra, milyen gyakran hallom, ahogyan egyesek azt mondják „Azt érzem, hogy Isten úgy vezet, hogy ezt és ezt tegyem.” Nem tudok mást tenni, csak álmélkodni azon, hogy honnan tudják ezt. Ahogyan én tudom, nincs egyetlen példa sem a Bibliában, ami azt tanítaná, hogy Isten az érzések által beszélne hozzánk. A keresztény szubkultúrában általános, hogy emberek azt állítják: Isten az érzéseik által vezeti őket. Én óvatos lennék ennek a sajátos “nyelvnek” a használatával, mert nehéz a Szentírással alátámasztani.

A Róma 8,12-14 azt mondja: “Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.” A Lélek általi vezetés nem egyéni vezetésre vonatkozik, hanem erőre, hogy a helyes életet éljük – hogy kiálljunk azért, ami igaz. A Lélek vezet minket, hogy megítéljük a bűnt és képessé tesz minket, hogy helyes döntéseket hozzunk.

2. Isten kinyit kapukat, de megadja a szabadságot, hogy belépünk-e rajtuk

Pál apostol nyitott kapukat kapott a szolgálatában: “Efezusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok” (1Kor 16,8-9). Ebben az esetben Pál nyitott kaput kapott és úgy döntött, hogy belép rajta.

Máskor Pál figyelmen kívül hagyta a nyitott kaput. „Amikor pedig megérkeztem Tróászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába” (2Kor 2,12-13). Pál ahelyett, hogy Isten akaratának titkos kinyilatkoztatását kapta volna, látta a nyitott kapukat, mint lehetőségeket, és volt választása, hogy belépjen rajtuk vagy ignorálja őket.

3.Bölcsesség által vezérelt döntéseket hozni

Láttuk, hogy Istent sokkal inkább érdekli, hogy hogyan élünk, mint az, hogy milyen személyre szóló úton járunk. Így a kérdés, ami még megmaradt „hogyan döntsünk az élet fontos kérdéseiben?” A Biblia azt tanítja nekünk, hogy keressük a bölcsességet. Sőt azt a parancsot kaptuk, hogy keressük a bölcsességet mindenünkkel, amink van. „Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt!” (Zsolt 16,16)

Szóval, hogyan szerzünk bölcsességet és hogyan tudjuk meg Isten akaratát?

  1. Imádság: Jakab 1,5 azt mondja, hogy kérjünk Istentől bölcsességet: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” Ha kérünk, akkor Isten ad bölcsességet, hogy vezessen a döntéseinkben.

  2. Olvassuk Isten Igéjét: Isten már kijelentette akaratának nagy részét a Bibliában. Mielőtt bármilyen más módot fontolgatnánk, ami által megtudhatjuk Isten akaratát, először azt kell megállapítanunk, hogy vajon a Biblia ad-e vezetést erre a területre nézve. Például egy fiatalnak nem kell megkérdeznie, lehet-e részeg, mert a Biblia már rendelkezett erről (Ef 5,18). Ugyanígy egy párnak sem kell megkérdeznie, élhetnek-e együtt a házasság előtt, mert a Biblia már tisztázta ezt a kérdést (1Kor 6,18)
  3. Kérj hívő emberektől tanácsot: az idősebb keresztényektől tanácsot kérni az egyik legbölcsebb dolog, amit tehetünk! A Példabeszédek 13,10 azt mondja: “…a tanács megfogadásában bölcsesség van.” Ha kész vagy keresztényektől tanácsot kérni, akkor Isten alakítani fogja a vágyaidat és végül vezetni a lépteidet.

Nem az a dolgunk, hogy megpróbáljuk kitalálni Isten titkos akaratát az életünkre nézve, hanem az, hogy szentek legyünk és bölcsességen alapuló döntéseket hozzunk. Ha hűségesen engedelmeskedünk Istennek, akkor bízhatunk abban, hogy velünk lesz, nem számít, milyen utakon járunk.

 

Írta: Sean McDowell

Az írás eredetileg megjelent a fervr.net oldalán.

Fordította: Szalai Anikó

Mi Isten akarata az életemmel? – I. rész

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás