2019. 05. 29.

Mi Isten akarata az életemmel? – I. rész

Gondolkoztál már azon: “Hogyan tudhatom meg, mi Isten akarata az életemmel?” Hogy őszinte legyek, ez a kérdés sok éven át nagyon aggasztott. Mit akar Isten, mit tegyek? Mi van akkor, ha “elszalasztom” Isten akaratát? Sok éven át úgy tekintettem erre a kérdésre, hogy Isten akarata rejtve van – mint egy kódolt üzenet a kincses térképen. Azt gondoltam, az a dolgom, hogy keresgéljek, miközben Isten kis célzásokat küld nekem, mint “Egyre melegebb”! Máskor pedig attól féltem, hogy csak akkor fog Isten akarata kiderülni a számomra, ha elvesz valamit tőlem, amit szeretek – mint például a baseballt. Míg más emberek úgy tűnt, bizonyosak Isten akaratában, én nem éreztem ezt a bizonyosságot.

Isten akaratával tisztában lenni többé nem probléma a számomra – és a számodra sem kell, hogy az legyen! Van néhány biblikus alapelv, amit megtanultam Isten akaratáról és amelyek megváltoztatták azt, hogy hogyan hozok döntéseket. Fontos szem előtt tartanunk azt, hogy Isten akaratáról sok minden fellelhető a Bibliában.

#1 Alapelv: Istennek az az akarata, hogy az embereket megmentse

Az első aspektusa Isten akaratának az, hogy az emberek higgyenek Jézus Krisztusban, az Ő Fiában és így megmeneküljenek. Az 1Tim 2,4 azt mondja, hogy Isten „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” Ha botladozol az életben, próbálod kideríteni, hogy mi Isten akarata, de még soha nem kérted Istentől a bűneid bocsánatát, akkor még Isten akaratának az elején sem vagy. Isten első számú akarata a Te megmentésed. Ha még soha nem adtad át az életedet Jézusnak, hogy róla szóljon, akkor Istennek nincs oka arra, hogy felfedjen bármi továbbit az életedre nézve.

#2 Alapelv: Istennek az az akarata, hogy az emberek beteljenek Szentlélekkel

A megtérés pillanatában Isten Lelke belép minden keresztény életébe. A Szentlélek meggyőz minket a bűn ellen és felruház erővel, hogy helyesen cselekedjünk. Mindig lenyűgöző a számomra, ahogyan néhányan igazán felismerik ezt az erőteljes igazságot. Amikor egy keresztény azt mondja, „Isten, küldd el nekem a Lelkedet”, akkor gyakran csodálkozom, hogyan lehet, hogy nem veszik észre, hogy Isten már jelen van az életükben! A Szentlélek nem egy erő, ami dózisokban jön – Ő egy személy, aki benned él. Ahogyan Pál apostol mondja: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma?” (1Kor 6,19)

#3 Alapelv: Istennek az az akarata, hogy az emberek tiszták legyenek

Igazán tudni akarod, mi Isten akarata az életeddel? Nos, tessék: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól.” (1Thessz 4,3) Isten kívánsága az minden keresztény felé, hogy legyen tiszta. Abszurdum, ha egy szexuálisan aktív egyedülálló fiatal azt mondja: „Isten, mutasd meg nekem a te akaratodat!” Ha inkább a vágyak irányítanak, mint Isten Lelke, akkor többé nem Isten akarata szerint jársz.

hirdetés
#4 Alapelv: Engedelmeskedjünk a feletteseinknek, a szüleinknek és a hatóságoknak

Isten akarata az életedre nézve egyszerű: engedelmeskedj a szüleidnek, feletteseidnek és a hatóságoknak. Az 1Péter 2,18 azt mondja: „Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak (szüleiteknek, tanáraitoknak, vezetőiteknek)” Talán azt gondolod „De te nem ismered a szüleimet!” Viszont az igevers így folytatódik: „ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is.” Kíméletlenek a szüleid? Mit tehetsz? Tisztelettel engedelmeskedj nekik. Természetesen, ha egy elöljáród vagy felettesed azt kéri, hogy Isten magasabb rangú akaratával ellentétesen cselekedj, akkor Istennek engedelmeskedj. De ezek nem túl gyakoriak.

De mit kellene tennem az életemmel?

Isten akarata, hogy megmentsen, betelj Szentlélekkel, tiszta legyél és engedelmeskedj az elöljáróknak. A Biblia nagyon világossá teszi, hogy ez Isten akarata az életeddel. Mégis felmerülhet benned „De mi van Isten akaratával személyesen az én életemre nézve? Azt hittem, meg fogod mondani, hogy hogyan találjam ki, hol kell továbbtanulnom vagy hogyan találom meg a házastársam!”

Nos, ha ezt keresed, akkor itt van az utolsó alapelv…

Ha követed a fenti négy alapelvet, akkor szabad vagy arra, hogy a bölcsességed szerint döntést hozz

És ha Isten szerinti életet élsz, Isten megadja majd a helyes kívánságokat. Ez az, amiért a zsoltáros azt mondja: „Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit” (Zsolt 37,4 – a ford.) Más szavakkal, ha először átadjuk az életünk irányítását Istennek, akkor meg van a szabadságunk arra, hogy döntéseket hozzunk, mert ő valóban irányítja az életünket.

–         Isten akarata nem annyira arról szól, hogy mit tegyünk, hanem inkább, hogy kik vagyunk

–        Isten akarata nem annyira arról szól, hogy hova mész főiskolára, hanem hogy milyen hallgató leszel

–      Isten akarata nem annyira arról szól, hogy kivel randizol, hanem hogy hogyan viselkedsz az ellenkező nemű emberekkel

–        Isten felhatalmazott Téged arra, hogy szabadon döntéseket hozz és viseld a következményeket

Tehát az elraktározandó elv ez: ne várj Isten személyre szabott iránymutatására, indulj el MOST! Vegyél részt aktívan egy ifjúsági csoportban, missziókban, Biblia-körben, vagy diákokat megszólító szolgálatban! Erősítsd a biblikus meggyőződésedet, hogy mit hiszel és miért hiszed. Ha elkezdesz mozogni, Isten vezetni fog abba az irányba, amerre látni szeretne. Ezért írja a Példabeszédek szerzője: „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” Péld (16,9)

 

Írta: Sean McDowell

Az írás eredetileg megjelent a fervr.net oldalán.

Fordította: Szalai Anikó

Nagy kérdések
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Értsétek meg, mi az Úr akarata! – Takács Zoltán igehirdetései 2023. 06. 27. 14:14

    […] 5 kérdés, amely segít megérteni Isten akaratát az életedre vonatkozóan Mi Isten akarata az életemmel? Mi Isten akarata az életemmel? – I. rész […]